Hãy dùng trình duyệt Chrome

Chapter 22: Chạng vạng

Lượt xem: 74 | 23-11-2022 09:58:35


Tôi chạy dọc theo bờ sông nhanh nhất có thể.
7 Y) z1 C( O8 V# h3 O: P! p+ Z& R
( U" x5 x! j/ g5 [6 DTôi vu vơ tự hỏi mình đã chạy được bao lâu rồi. Sau đó, tôi sửa lại câu hỏi liệu trước đây tôi đã từng chạy một cách tuyệt vọng như vậy chưa.) e; w! Z1 T" T0 Q: A  B, E2 E

  C9 Z9 Y0 Q6 D; N0 F7 R“…!”# w6 v  l4 y) F* m

* `( L4 E* Y0 U# W- W* i. F3 K( MGió thổi vào người tôi lạnh ngắt. Nhưng tôi không đủ khả năng để dừng lại.
' ~4 q4 ?% I0 K  B( M0 t8 ?& F5 p4 R& @: e
“Gugi––”
* u% f2 I  u8 }+ D' n5 L4 b4 ?# P1 R5 ?! k
Tôi hất văng con goblin đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi bằng một cú vung giáo.
9 m% F; v2 x' N2 p,
" m% 5 v: a# i9 M5 y6 uNgươi đang cản đường. Vui lòng biến đi chỗ khác.
' n7 c- E) |# N+ C" A2 i$ i/ f* Z- q2 l5 Q
Tôi nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe.. w, E3 p; M7 y4 F; Q/ o+ E( v9
, x7 L- z; D+ b8 B
Chuyện gì đã xảy ra với con goblin sau đó, tôi không biết––
" R/ p- f% p. V. U& R- }
2 ^  F" L5 d0 v3 A$ kTôi liên tục phải loại bỏ những con quái vật cản đường mình trong một thời gian ngắn cho đến khi cuối cùng tôi cũng đến nơi.
9 S$ V# c% Y& {3 _  O) i" l" h6 ^" q" L+ Y* h
Đồng thời, tôi nhận thấy một ma thuật có cấu trúc phức tạp xung quanh khu vực.
7 ~+ O) ]' M+ r. b
# R& ]! y2 y% t& E––Ma thuật kết giới.
1 t3 M1 r) _& k( p  [, N
: r* i' u# Z, T6 Z$ rCó vẻ như họ đã tránh được trường hợp xấu nhất.
' I; g  F+ {6 j% p. P& }9 S5 N+ [9 f! c7 l4 S) s$ w6 W
Tất cả các học sinh đã tập trung tại một nơi và bây giờ tất cả đang nhìn lên bầu trời với vẻ mặt lo lắng.
9 f* N+ R, r2 |4 z' M0 a6 d  d1 j0 ^( W' a. r
“Kami-sama! Cô chủ!" Tôi hét lên ngay khi nhìn thấy hai người họ.# h3 `) |9 P# k+ g% o

: F! L6 H& Y6 o, A% " X  oĐôi mắt màu tím của Luna quay sang nhìn tôi. Tuy nhiên, điều đó chỉ kéo dài trong thoáng chốc.% }& h- d, A! K! _' y$ ~
" L6 I  N/ h$ z( C3 R3 W& u5 f! e' x
"…Cô chủ?"" x8 ~4 : o5 b
6 P/ J0 O3 t: @& W7 o8 @# K" l# }" g
Đôi mắt cô hướng về phía bầu trời xa xăm.( a0 T5 M$ Y, C
" |. c. v% f5 i/ Y' w8 ]# s5 i
Không chỉ cô ấy, Athena cũng đang nhìn lên bầu trời.3 C" F! z3 r4 w  c
( c. ?$ R( " r$ N1 a8 y
Đó là khi tôi nhận thấy. Đó không chỉ là hai người họ. Mọi người ở đó––
1 P7 t* h% p( y3 @. }8 x0 U5 M/ R1 A& i" {3 |3 g
Tôi cũng quay lại nhìn lên mặt trăng –– và thở hổn hển.; a7 r9 p# `2 ?4 g9 Z0 ]: G
# B' t) |1 % @  o% f) m2 l+ r
"…Đó là gì"
$ }; p- p: v) A% F. n- 5 L9 J( d6 N0 X* d; y
Đó là một cảnh ngay ra khỏi một câu chuyện cổ tích.
  X$ T5 T0 k: R& t
; p" ]/ e. N$ q, FÁnh sáng của mặt trăng đã bị mờ đi.
9 u% x2 R1 L, T9 T" d1 o& ?0 K( o7 U/ }/ l- a0 X  N

Hai vệt sáng khác màu liên tục va vào nhau với tốc độ khó có thể theo dõi bằng mắt thường được.
. I+ x/ N% G: d; q! / l; V. z9 b
+ W9 k: O/ P: L9 g& l- W! zKhông khí rung chuyển vì va chạm của họ, những cái cây gần đó kêu cót két khi chúng lắc lư vì sóng xung kích.5 g2 k1 J$ q3 U+ n8 G0 L- F) t# C- e
3 Z; e$ c9 ]% b
“Ngày thịnh nộ” Luna lẩm bẩm với giọng rõ ràng.
8 l: ]! b  Y. J3 o
9 P8 k! N4 s! l  ~) tChuẩn rồi. Đó chính xác là những gì mà giọng nói đó đã nhắc nhở tôi quá.
3 e2 ~) `3 @' f7 G- P; I3 z0 v
4 V/ f6 R+ F3 v6 A'Ngày thịnh nộ' hay 'Dies Irae' là tên của một câu chuyện cổ tích về cuộc xung đột giữa các vị thần, bạo lực và sự khủng khiếp chưa từng có ngay cả đối với một câu chuyện cổ tích.
9 Q7 r2 w3 B) y9 G" ^
5 q$ Y7 N9 b' q9 y7 a9 k: DTrong truyện, một nửa thế giới bị hủy diệt chỉ trong một đêm.
3 E' b  G( y0 L* ]" K7 P- q5 g: f" r
“K-không… Đ-đó là R-Ragnarok,” Kraim nói, cố lấy hơi khi cậu ta cũng nhìn lên bầu trời đêm.
8 L' S" x' y! }( x" S. |8 d7 B
Cậu nên nghỉ ngơi đi, Kraim.* s- K+ i' ]6 s; H

+ _( o$ ! u+ Z+ W8 m, GTôi cảm thấy như mình đã từng nghe ở đâu đó rằng cuộc chiến giữa các vị thần được gọi là Ragnarok…
' W8 F" R% E) K$ ~1 W
) Q9 `8 A: B& a# K. u- A5 `- wTrong khi tôi đang đắm chìm trong suy nghĩ, một bóng đen khác từ bên trái đi đến chỗ tôi.
: O' Z0 S/ M3 L" B' j; r
8 @8 a4 a3 e- x* P- ^# U––Đó là Maro Burn. Cậu ta cũng đang nhìn chăm chăm lên bầu trời với một vẻ mặt kỳ lạ.% X) A& }; C' i, O
5 M6 ^; R# C; F3 v* ?
“Chém gió… Đó là––” giọng cậu ta tự nhiên trở nên căng thẳng, và tôi vô tình nghe thấy khi cậu ta tiếp tục. "--kinh khủng."
9 V* u) H7 M. ^5 M0 N
( v. W2 L2 S0 E, P2 P& iĐi chỗ khác.
1 k# C- N8 ?4 _! C' `, T2 J1 W, H& J2 L/ O% C+ V) r!
…Tôi đã có một số kỳ vọng rằng cậu ta sẽ cho một cái tên mới.
0 f! p. g! |! M& j0 a- c+ o0 m! _" T; v3 h$ |8 p' i
Mặc dù, cậu ta đã có một điểm.$ b0 V& p. J  M8 e$ h

+ k3 }9 ]- M1 R, L4 U: ~; H; FNó cũng có thể có một cái gì đó để làm với giẫm đạp.
3 [3 o% |( x" V
0 ?5 A) P7 ~9 V; n- LTôi lại nhìn lên bầu trời để quan sát.
1 J* |7 C0 i5 N9 S) I" C9 Y0 ~: h8 d$ K/ u. W8 w# ~3 g5 E0 s
Một tia sáng đỏ, và một tia vàng.
' R0 r0 b! g. ]+ K9 s: Z2 d
: p  W* ^' y, P9 ~. dCác chi tiết chính xác không rõ ràng, nhưng rõ ràng đó là cuộc chiến giữa hai người không phải con người. Hơn thế nữa--) b5 L; . S# g* c& }

# U- m9 {% E/   _7 [5 }“…”; [8 J  |5 ]& I# o7 Z3 J' v
/ a+ Z0 L  u) D# K
Ở phía bên kia của hàng rào ma thuật, những con quái vật đang lang thang với đôi mắt điên loạn.: t8 {6 b/ ?2 M( h$ M0 Z
; m& y5 q  L% o
Và mặc dù tôi có thể chỉ đang tưởng tượng ra mọi thứ, nhưng gần như có cảm giác như tất cả chúng đang nhìn tôi.# a  [; v/ L8 P+ b* ?4 F: w

# B' {/ E; g: t1 x/ u“Đây mới chỉ là bắt đầu,” Alice nói khi cô ấy nhìn theo ánh mắt của tôi để nhìn vào vô số quái vật ở phía bên kia của hàng rào ma thuật, mái tóc đuôi ngựa vàng của cô ấy đung đưa một cách lo lắng.
& O) # i) F1 s# Z* W) U' Y1 r8 1 o, a* s4 g
Có thật không? Trên thực tế, điều đó có ý nghĩa.
: E2 N6 {) g8 ~  ]# H6 x9 `' b7 g2 g1 G. E! V
“…Nhưng chúng ta sẽ có thể vượt qua bằng cách nào đó, với rào cản ma thuật và tất cả những thứ khác, phải không?” Tôi hỏi cô ấy.- I( n6 a% j# a7 [, p( [4 v

$ o5 L! F, D0 gTôi không biết ai đã thực sự niệm chú, nhưng tôi có thể nói đó là một câu thần chú hay.
1 q0 X; s" e! o+ Y
0 t6 V  |. Y/ Z" FTrên thực tế, những con quái vật cố gắng vượt qua hàng rào chỉ có thể cố gắng làm như vậy một cách vô ích, chân của chúng trượt trên mặt đất.1 C+ 9 X! q; g. W- t; ~, u
1 h# P1 K( y) V0 e
“Ừ… nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Không thể duy trì phép thuật mãi mãi với quá nhiều quái vật đang tấn công,” Alice nói.
* q, z, v# j/ K$ X* G+ P3 D
8 l; z/ o2 D+ Y$ v) ?# n( tCô ấy quay đi, và tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy.
2 D1 P$ x6 m! `9 B
* I; K" @# ~+ E2 }) H/ ~"Thầy Soleil…” Tôi lầm bầm.& R( O  `5 U$ c  @

% Y, P# Z5 H4 V  a0 y6 }( f3 xGiáo viên thường ngáp dài uể oải của chúng tôi dang rộng cả hai tay, vẻ mặt đau đớn khi nghiến răng.
2 b4 4 m/ s' P7 v; F1 l1 O+ m3 ]- k3 G( J: }+ H
"Thầy Soleil!
) y9 k; Z" H& O+ W0 @% ?5 K7 w; j$ P8 m. @4 {# @
Tôi chạy đến bên thầy ấy và bắt đầu tự hỏi liệu mình có thể giúp được gì không.
6 q# i3 Z* V8 q$ G  ]( B3 t
& ^( U) h. M: D9 sNếu tôi sử dụng phép thuật này thì sao? Thực ra là không, có lẽ cái mà Alice dạy tôi sẽ-
! ]0 R. J. J  g, [8 E$ u+ X% K0 B' k) O4 w4 d
"Đừng lo. Tôi vừa nhận được tin báo rằng các hiệp sĩ hoàng gia đã lên đường đến giúp chúng ta. Bao gồm cả chị gái của cậu,” thầy ấy nói, và tôi đột nhiên nghe thấy tiếng reo hò từ xung quanh chúng tôi.
) y  {( M& Q$ t7 }% g* j/ O; }
Tuy nhiên, suy nghĩ của tôi đã khác.
6 k9 B0 P/ v& o9 x5 N
/ @# F7 B6 h. g3 g2 `, w$ w…Chị đang trên đường tới đây à?. F! D; w- s: `, N4 q2 k4 C

  S4 v* N- s0 c2 a3 a2 MNói cách khác, đây là một điều gì đó lớn đến mức họ cần phải gửi đi con bài chủ của đất nước––
3 b9 v, N: K. c
7 s2 T2 v- O* V2 t) GNgay lúc đó, một tiếng gầm lớn hơn bất kỳ tiếng gầm nào trước đó vang lên.
2 ]& g; J3 b  M5 C. i) w$ i# n
0 L, a% {1 B: Lý do để điều đó sớm trở nên rõ ràng.
7 L* s3 H* a: I/ M0 H+ N9 M& [. `1 _- A
Tia sáng đỏ chạy ngoằn ngoèo trên bầu trời. Tia sáng vàng không thấy đâu, thay vào đó là một cột khói đen bốc lên từ khu rừng.! e) K9 y/ h) a" T) K" f

1 c1 S2 {6 x% N- i+ f3 u5 Z- dTia sáng đỏ đã hất tia sáng vàng bay vào rừng
9 a% ) [5 R# Q
$ Z2 W! }' w! N- R2 l  z0 i; q8 O
“Thưa thầy, đó là cái gì vậy!” một cô gái tóc nâu hào hứng hỏi giáo viên của chúng tôi.) }' a5 U( P9 Y" b7 E- K) p

+ h5 h# I! [; H, v, tMọi người khác chú ý đến cuộc trò chuyện, nín thở.6 b* Y. e; T2 r9 H5 G( g

" O) r5 ?# h5 Y. S- V0 OTất cả họ đều muốn biết. Hai tia sáng đó là gì. Chuyện gì đã xảy ra.
* l5 C" `- }  _& J4 Z  f0 q/ ~8 * @
“…Có vẻ như là… cuộc chiến giữa nữ thần Astaroth và chúa tể của khu rừng này, Fenrir.”  w& w1 P9 C  o( k% U1 K- Q" j
% z  B7 w2 a/ I6 V7 O2 K+ H
Tôi đã nổi da gà.
5 O' a, j+ ~7 O& A5 B- C
# j8 w8 x6 l+ z, w# KCó phải thầy ấy nói… Astaroth?
/ q# }( `' q( b# u" ]9 t6 R' g2 i6 D; x8 B" D" P1 B
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi nhớ lại cảnh cô ấy đang dần biến mất trong cánh cổng đen của cô ấy.3 ^" m: P2 y0 |" K  ]

; r/ E6 J* s" p( }+ m" ]2 Y8 A* fVậy, nguyên nhân của thảm họa này––
- C1 [0 {" q! q4 y. `6 i, o; i7 z
6 b$ s% b" _: W4 J1 y% u2 D& l: |“Ồ, Astaroth-sama!”
3 O, ]2 O$ h0 }9 ~2 K3 M3 h3 E. m
“Đè bẹp Fenrir đi!”& ' I8 E5 R( M% b# f
* B' u# Z& }- I4 f8 L0 P) j
………Huh?
6 F) z" p/ U% z
% Z0 O6 q4 u! ^2 a" k0 G( FTất cả học sinh đều nhìn lên bầu trời với đôi mắt rực lửa.! R2 z7 o7 Y- ?

9 M3 b& K6 O# GNhững điều họ hét lên đã đưa tôi vượt qua sự ngạc nhiên và đi sâu vào sự kinh ngạc." J: @; H* u% |$ p

6 p( G4 {7 ]  z& n* Q“Họ đang nói cái quái gì vậy,” tôi thì thầm với chính mình, không thể giữ được bình tĩnh.4 T6 |: v) E* X" x* w8 C% r- T
" X0 G# V* i/ n( `3 r
Thầy Soleil là người duy nhất dường như đã nghe thấy.$ m. k1 {$ m9 i& K8 q% O
( g4 v/ Z. P$ n
“…Không phải nó quá rõ ràng sao? Nữ thần Astaroth là một trong những vị thần anh hùng đã cứu thế giới,” thầy nói với vẻ khuyên nhủ.3 m) Q: e, T% l& z- n
; ^# ~/ @! }) P9 |9 d8 O
Tôi định quở trách những gì thầy ấy nói – và dừng lại.3 t* p: B' t2 x" ~$ A

) O0 n# h" T% q7 i; N" JThật vậy. Đúng rồi.0 ]. A5 O* ~6 S1 X, Y3 X3 x

% B3 X/ O, _. a# k6 q0 Câu trả lời đã có ở ngay trước mặt tôi.
$ i" p9 [$ n7 E& W
1 S0 _2 `* V% x; a5 Z“““Tiến lên đi Astaroth-samaa!”””6 L( ?4 e; @- M& r

7 n) s! x- z; U( b! & q$ d----Chuẩn rồi. Tôi biêt cảm giác này.
9 f7 ^) e" j3 W/ g' ?4 f
' ~& X$ l% T# g; ]; N$ U* F7 T, ?Tôi đã nghĩ gì thế này.
  c  ~1 Y2 a4 o" H0 g1 X- ?  B; V+ J- O1 w% j5 ~,
Nguyên nhân của vụ giẫm đạp: chúa sơn lâm Fenrir. Và để ngăn chặn nó, nữ thần Astaroth đã xuất hiện. Và đó là câu trả lời đúng.
) K2 u- P2 ~( o8 }  o1 S1 F
4 A; P6 # i6 E/ ]4 Z$ E––Ah, thật tuyệt vời.
5 T% P# K) }; Q
" r: |3 l$ e* V8 c+ v+ ETôi muốn đi ngược lại một câu chuyện đẹp như vậy?1 }- j, Q+ `+ Q! M$ @# b' N# {

5 W  d# @6 F$ h% t& `# M/ L; |
Chống lại một thiết lập lý tưởng… tuyệt vời như vậy…  ]! m, E, n: `& }3 ~
* e) G/ s8 m& S9 s8 B, N, |
- 'Tôi là một vị thần vô danh... đi lạc.'
& n/ k9 x! H- F
: M: e- }2 h. ^9 h" h… Giờ nghĩ lại, hồi đó tôi cũng thấy như vậy.# ]' U7 T" n/ @+ M
/ K% A$ x+ O/ q  X( N, P
'…Tên của bạn là gì?'
$ B/ b/ B2 T  |1 d+ c6 a- N$ u" k3 d+ n) E# p
Điều gì sẽ xảy ra nếu lựa chọn của tôi hồi đó – là sai–2 Z; q" g0 W) p* T. d# ~
7 F0 l, }& G9 M. Q, p2 V
“Như… nếu…!”
, q* e3 w/ A: U0 o/ W* y6 m$ r1 p# ^& d/ h7 f0 o& K. t5 r
Tôi nghiến răng phủ nhận điều gì đó đang tuôn trào trong tâm trí mình.7 o1 d* q: y! G$ c$ H- ~9 a

% ~; u% n! l/ C-------- Không đời nào.
: ]. @) a5 y6 F5 d( x" }9 s- s& G( i7 D* t0 K+ G0 t
Không đời nào. Không đời nào!! O3 H7 O, A6 l# |( j0 t5 F7 y
! w+ Y" }  i' W5 ]
Đó không phải là sự lựa chọn sai lầm chút nào!& {" P/ r) v/ M5 z/ A2 P4 d
4 O6 H( T/ j9 t$ H' P
Sự lựa chọn đó của tôi, và những gì tôi đang cảm thấy bây giờ chắc chắn không sai!# ^9 D+ T. G" {
) d0 z; s& I' ]* K5 R( A* ~9 v$ W
“Kami-sama!”
$ v; z2 z% f0 l3 a9 N) _# v8 K4 u8 Y% o
Cố gắng hết sức để ngăn bản thân run rẩy, tôi chạy đến chỗ Athena, và đặt tay lên vai cô ấy–
1 B( z' I) R4 l% |, t+ X# y, D( l+ F
“–Kami-sama?”9 K6 i; a- Q9 ~% k, E7 u

& O6 p5 q% t6 `  h9 G: Q4 f) }Cô ấy không phải là Athena mà tôi biết.( s& A" n/ U) D$ ^: U
: ]% C$ O; l) [% ^, q1 B$ D
Cô ấy nhìn tôi với đôi mắt buồn bã, buồn bã.
$ P+ p! I3 Z) q# O, [2 z! i! Z. d
“Yuno-san… tôi cần một đặc ân,” cô ấy nói, bước đến gần tôi và nhẹ nhàng ôm lấy tôi.5 e4 ~0 o- }" $ f- ^
9 U) u% s: ?9 W0 p* k. h! v
Nó quá đột ngột khiến tôi không biết phải làm gì.
5 n% l7 u7 ?& m2 R6 v7 u
% b" C- H$ S: C' M( HMặc dù vậy, tôi có thể cảm thấy rõ ràng mặt mình đang nóng dần lên.* j# w! |, ]5 L2 W3 O( T1 b- W
1 j$ N* t$ {  ?. {
Mặt khác, Luna nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt lạnh lùng và ánh mắt chết chóc.
) I7 `; v: s, ~; H+ H7 v. d
8 K( q% E, g: D- t! _" h! V: c, N“Ừm, ừm? K-kami-sama.”
9 i- o2 N/ P. _' p
2 n3 A2 ]9 U. L: eCô ấy càng ôm tôi chặt hơn.# N6 n' F) 8 [$ V, {7 h" F

2 L" M* O& F8 _Sau đó, cô ấy ghé vào tai tôi-( X2 R* q9 E  D! f

7 p5 v3 {/ B3 v9 f( G; p“Làm ơn… cứu cô ấy,” cô thì thầm." i. z# M) X  c& K+ }! y4 T

. @" W7 E) n7 `! U4 b"…Cô ấy?"( @# f4 A6 B) Y: p7 V. c" Q% @
" G- K# x4 D2 I0 V! z
“Thần thú đã bảo vệ vùng đất này hàng thiên niên kỷ, theo một thỏa thuận cổ xưa,” nữ thần Athena thì thầm, buông tôi ra.
) {  t9 [7 X1 P- a9 O2 p& `$ ]( M. X. b' g4   T2 m

Tôi không thể di chuyển. Athena đột nhiên tiến đến và ôm lấy tôi. Vì vậy, nó là hoàn toàn tự nhiên. Hoàn toàn tự nhiên.* H- [# t/ {( D- ?8 I
6 H% b/ t3 {5 3 B. d4 t. o
––Đôi mắt đỏ của Athena nhìn chằm chằm vào tôi không chút dao động.: w! T% z1 U" ?

' V4 `+ J& o# ZTôi là người đầu tiên nhìn đi chỗ khác.
. Z1 x1 k% X" E
1 g  ?- |5 ?4 x2 o- T  J/ j) v…Thật là xấu hổ. Đó là một cảm giác bồn chồn.; U. G! Q7 r* T) C
5 s1 U: X( H& z6 B' }
Thu hết can đảm, tôi quay lại phía cô ấy.
9 r5 u" g% b; y- x7 I$ X7 n- u. D' {- t  v; y
Nhưng, ánh mắt của cô ấy đã quay trở lại với hai tia sáng một lần nữa va chạm.
9 ]% f" z3 [/ L- M
" g' ]. b4 v( `  [& S( }' u! ^“…Cô ấy… đang khóc,” Athena nói, một giọt nước mắt cũng lăn dài trên khuôn mặt cô và rơi xuống đất.3 G! ^* C8 X8 p7 V/ f
9 f5 s: $ ?) e! [
“…!”: ~; _. Y5 }5 Y! 5 v: R$ E
/ b( y$ ~# `( ~* Y0 w
Chỉ còn một việc để tôi làm.. D: ^& b% T0 t/ V  P$ _6 z0 `
; I, R5 a1 v5 i2 o6 a
Tuy nhiên…
; y# o3 L# h7 I% E, T& G6 K# z) ?+ {3 d
“–Đi đi,” giọng nói trong trẻo của Luna vang lên.
4 p/ u5 t5 a* f' B' ^+ a" D$ z. W( k1 K$ D! t  q( z
“Nhưng… đây là…” tôi nói, khiến Luna thở dài bực bội khi quay lại nhìn tôi lần nữa.
1 o8 K2 g6 ^& h- H9 T8 E2 s) D( b) E$ ?7 {5 g) H1 u% v/ b
"Cậu có thể làm gì đó về điều đó, tôi có nói sai không?"
) T! R% _" Q( k( Z5 g% I6 k/ ^
9 z% ]9 a$ Y6 M8 p2 eTÔI-
0 C6 s" D1 6 {+ I: f, @
4 E9 c0 H" b( U' s3 j( s3 ?“Vâng, thưa cô chủ,” tôi gật đầu tự tin.7 w; C! _8 O5 J+ R/ e! s0 R1 i2 w0 W
  W" a. T1 H  v) Z7 D( z
“…Eh… này, đợi đã! Tôi xin lỗi, tôi chỉ, đó là sự kích động của thời điểm này…!” Athena nói, mặt cô ấy đỏ bừng khi cô ấy vẫy tay điên cuồng.
. R  V, I1 A3 x1 o6 X, F: H6 T: @, Y6 A( _5 z, l; X9 H
…Dễ thương. Có vẻ như cô ấy đã trở lại bình thường.
$ q1 v4 r! p) j$ B9 o) ?" R/ j* F" {, ~+ L+ V
“Đừng lo lắng, Kami-sama. Tôi sẽ đi ngăn họ lại,” tôi nói, và mặt cô ấy tái đi.* E7 a9 p2 {$ u
% b3 [) E6 n! Y6 j  g
“Đ-đừng! Một con người không thể–”
+ N- ^  m  u% u, ?- a
/ d6 X& [( P$ Z) F" 4 a"Vâng tôi có thể. Rốt cuộc thì–” nắm lấy ngọn giáo của mình, tôi chĩa nó vào Athena. “-Tôi có sức mạnh mà người đã ban cho tôi.”
7 ~& c1 J3 L  t, H! p4 @1 A+ e8 M" [& E( L" g7 ~* l
Tôi đã cười.
1 T1 o2 }9 v0 t# S& s+ A/ N$ l" X0 ~' C0 b/ p% U. y6 D
Đúng rồi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho cô ấy.
2 J0 N$ Y" f2 n2 g# a
: % |5 _% L+ ^$ I% q/ z' T' lCho dù đó là–$ a( }. p$ ^( K4 E7 @

1 L3 z+ M; |8 x+ V" D) p9 M) f' q: I– giết một vị thần. 
Trở lại
Đề cử
Login or Register

Jnovel site đọc truyện chữ online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách