Hãy dùng trình duyệt Chrome

[ARC 5] Chương 211: Trận Chiến Cuối Cùng - Hỗn Mang Thần

Lượt xem: 297 | 19-10-2022 10:20:09


Khi hào quang bóng tối đó bay vào miệng mình, tôi bắt đầu ăn. Nó mang lại cảm giác kỳ lạ bên trong cơ thể tôi, giống như có thứ gì đó đang di chuyển xung quanh.
) _) J2 ]0 _. u/ B: n2 M) O
/ [- C/ h% O. A( X3 V0 RCơ thể tôi co giật, cố gắng nôn ra vật lạ, nhưng tôi siết lấy cổ mình và chịu đựng.# v$ J( h  r4 R! D. x0 [

0 z6 [* }1 z$ L6 U  s[Gu, guuuuuu Ngày ..guaa !!]( h+ ^+ ^4 T/ a  t) c
  h! U) [$ J- e* q% k
Tôi ngã xuống đất và rên rỉ, lăn lộn, cố gắng chịu đựng.3 b7 L/ s( [5 ?! C% _
; h+ o3 c! h9 k
Nó rất ngon nhưng cũng rất khó chịu. Mùi vị chắc chắn là tuyệt vời, nhưng cảm giác về vật lạ bên trong cơ thể tôi không thể chịu được. Tôi muốn ngay lập tức nhổ nó ra.
  A4 |1 e/ J# n( M! A0 P% K
4 }' G- g6 ^. * w  K. o7 b3 s: {Tuy nhiên, tin tưởng vào hy vọng đó, tôi đã cầm cụ được ..) v) S' d0 k+ O1 N! [4 @) w% _! m
( [$ Q8 P" g! e; C
"Cậu đang cố làm cái gì vậy"
0 a2 o+ `4 v6 D6 w/ l
, k, c+ s2 }! a- Y" w' d! ["Wazu-sama !!"5 H4 ]2 x2 n2 z& Q+ J8 [+ w3 i. Z
9 O! W! P* }1 w0 ^) I6 t
"Wazu-san !!"
4 o9 L/ ~. b( N  x' P, N! g4 j. M% p
.........
7 g; n3 L- u1 _) ^& h- ^! y0 W' f2 Y2 R9 c5 H2 w
...................
, ~9 s! J! W+ z" O& q
* y8 r: y7 O% B"Chà, dù cậu có làm gì đi nữa, kết quả cũng chẳng thể thay đổi"
" m; T4 w7 D2 U( |2 |' Y# y% q% s, i* i# `
Ác thần đến gần tôi hơn, vung nắm đấm của cô ấy để kết liễu tôi.
1 i- _. k/ V7 {/ F" ~
3 ^+ p* q/ ~* |9 S. [3 eTôi nắm lấy nắm đấm đó mà không gặp khó khăn gì.' t( e- K! Z; I6 n. : E- o
( X% t3 2 U- [' X, j/ u
"Cá..i!!"8 f4 @) Y; n, y; C+ c9 v

: C. U) [/ D; h8 d9 t6 ?; g/ B5 _Ác thần đã lập tức giữ khoảng cách với tôi trong khi đang ngạc nhiên." ]0 |7 ?" J) M7 D: k. U
+ w' n5 X0 |1 Z. ?; e) `5 f
Tôi từ từ đứng dậy.
- K' S5 [7 ^2 k0 b" S
& ]& Y9 y/ W6 e6 j9 {) A"Nó ngon thật đấy, nhưng tôi không ăn thứ gì như thế lần nữa đâu"# S8 S; j4 W+ P

; l' Z9 K2 W* d5 a1 {) aTôi co và duỗi tay, xác nhận tình trạng của cơ thể mình.3 T3 y: c, g$ R) f/ l/ y

7 V& H( R  y- v+ ]9 ]. G( rNgay lúc đó, Freud đã khóc.
& E* @5 i' e4 r2 h7 B
* F7 V* i8 o3 E  h# k"Wa, Wazu-sama. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Màu tóc của cậu"
2 / r5 Q  a$ Q
$ C6 M1 b" |7 r"Ơ, có gì à, bộ lạ lắm sao?"( z8 H* T, x8 C

, m3 c2 L: P: a+ M" f  X- ]8 i% n"Không..... Khi cậu thành thần, tóc của cậu có màu trắng tinh khiết, nhưng bây giờ nó đã trộn với màu đen vài chỗ rồi. Giống như đang so le vậy. Tôi nghĩ tỷ lệ giữa phần trắng và phần đen là năm mươi năm mươi."
7 h2 @4 x% ?1 C  ?9 R* e
) y2 b' q$ G  g: c9 T+ M$ B"Fuhn, tôi tự hỏi tại sao nó lại trở thành như vậy."
3 j% W! j8 F3 H4 l- [7 ?) K0 X- M% H& g

"Cậu... có chuyện gì xảy ra vậy chứ?"
" C) t% n  M6 n3 ^# l, m+ P- U. A5 f2 O4 d3 p( Q  w0 d% w9 o
Vừa nãy, tôi đã chặn nắm đấm của cô ấy khá dễ dàng. Ác thần đang nhìn tôi một cách thận trọng, rồi đặt câu hỏi. Hãy để tôi suy nghĩ đã
; [8 e1 H# i% u9 ]4 q( w* B# i& w9 d7 v* s
"Ngay cả cô có hỏi. Tôi không biết bản thân mình là một vị thần, hay là một con người nữa .. hay một Ác thần, nhưng cũng là con người, không, tôi chỉ là một con người .... tôi có cảm giác đó. Chà, tôi vừa mới tiêu thụ sức mạnh của Ác thần, nên lúc này, cô có thể nói rằng trạng thái hiện tại của tôi khá là bất thường. Nên gọi là thần hỗn mang, hay cái gì đó đại loại thế"
9 w( w$ H  |4 A' R
# F9 ]! r- |- S* @: L) `Tôi gật đầu với cái tên mà tôi đã nghĩ ra." o$ i  D7 u) h! }6 e* F
' B- ~( J  i% ?; U; [" C
Un, nó là một cái tên tuyệt vời.
: I% O5 ~0 ~5 A3 _" E2 v4 7 _9 A) ?3 t# i+ P7 M
U ~ n,. Đó là cái tên tôi vừa nói bừa ra .. Tôi đang bối rối, .. khuôn mặt của tôi trông như thế nào khi tôi nói điều đó. Tôi nghĩ rằng tôi phải ngầu lắm đấy, nhưng thành thật mà nói, điều đó làm tôi thấy xấu hổ. Dù sao, không ai nói gì, vì vậy nó tốt mà, phải không? Đúng không?
  B( [. x; X* S  |# |! F7 z- d% j8 k
"Cậu đang đùa tôi đấy à?"! Z, m2 p$ B, E/ z
2 Y; {  H9 n( d
Ác thần xuất hiện trước tôi lần nữa, cô ấy tấn công tôi.' Y! f9 D6 N9 `1 ~" f
7 h( z7 ~/ @! t) h3 @, I* H+ L& D
Có vẻ như có hàng tá, không, hàng trăm cú đấm đang hiện ra trước mặt tôi. Thật tệ, dù nhanh và nhiều, tôi vẫn có thể nhìn thấy tất cả.' O, T# K2 D/ h
; N& `: K& |3 o; j( g8 t0 s
"Hoi"8 f2 P& j: d- w7 q$ V

- p5 |9 n1 _0 Y& ^5 j# R6 I2 o"Cái gì!!!"+ y0 d8 j- Z' f; c" R3 g( |
5 K, x/ F  h7 P
Tôi bắt được nắm đấm của Ác thần mà không gặp khó khăn gì.% O( w$ m# A8 E( `' g
/ Z7 ~0 F* c+ o& R$ z, O
Thứ tôi nhìn thấy tiếp theo là Ác thần đã mất đi nụ cười thường thấy của cô ấy, và bây giờ đang rất ngạc nhiên.
( p# S; b8 w% I0 C& x, N" c3 z' S5 [; p- B( }
Đáp lại điều đó, tôi mỉm cười với Ác thần.+ g4 a6 t) J$ H  V# W
! A4 P( M( q7 E
"Cuối cùng tôi cũng đã hiển ra. Phần Thần ban cho tôi [Kiến thức], phần Ác thần ban cho tôi [Sức mạnh] và phần con người cho tôi [Khả năng], tôi có đúng không?"4 t) g5 L- x! K3 Y1 ^3 L

1 H! F: N0 r) f- F  s"Khả năng? cậu đang nói cái gì vậy?"# N; |+ m0 ^0 A4 X5 I, l. Q! p" b

5 ^# ^% b: S* m; S) w* @  q
) B/ Y9 S0 [/ ~# W( _/ I"Cô đã nghe về nó chưa? Con người đó có khả năng vô hạn trong chính con người họ? Với điều đó. Cô có nghĩ tiềm năng đó còn có thể vượt qua cả các vị thần không"
; J6   P: P9 V: z
" e* {) 8 @$ I0 f- F* Khi tôi vừa nói xong những lời đó, Ác thần nhảy lùi lại, trừng mắt nhìn tôi.
( ?' y+ ?- d3 ?& i% _/ `, D
( L6 u( z& Z" z% h: M7 RTôi không sợ ngay cả khi cô có lườm tôi như thế.; F, r  W: `6 o7 f- K) O

# j' Y, ?- P  a+ t" `. 9 {0 y
Cơ thể tôi tràn đầy sức mạnh." J  O) k( m% C

/ ~. ( e. N  UTôi có thể cảm thấy rằng phần Thần, phần Ác thần và phần con người trong tôi đang trộn lẫn với nhau.(Mốt đẻ con ra chắc toàn hàng khủng :V)- [3 |% y" e) o. c5 P6 T
8 @6 D4 p8 ^( M3 G8 c2 s
"Vậy, ý cậu muốn nói rằng bản thân không còn là một vị thần nữa mà là thứ gì đó hơn cả thế?"
. r2 m5 G! H7 J2 e, R" v$ O; j5 L  Y# W1 Y& p2 n$ j+ p% u
"Vâng, chính xác là những gì tôi muốn nói"
& a5 }0 }7 T9 B0 g; {. v3 q! G$ H# D& _7 ?# D6 P
Không thể chấp nhận lời nói của tôi, Ác thần tập hợp lại những hào quan xung quanh vô vào hai bàn tay, và với một tiếng kêu chưa từng nghe thấy trước đó, đã tấn công tôi., R' P7 Z; ?) P& q( |& e) F
$ O$ P( A" v$ ]& ~
Tôi nhìn vào hành động của Ác thần.
7 ^$ r  k  4 L" ~+ ~2 y
( e! _. M6 c+ r. f, r$ U7 f) LĐối với tôi, người đã nhận ra sức mạnh của mình, cô ấy di chuyển quá chậm.8 S" t& ?# J6 i/ Q
) u$ z' R' Y4 |6 d1 ]
Nó như thể cô ấy đang đi bộ vậy.
2 _  D+ R& o- 1 T2 K& e7 w9 P3 Y' t
À không, cô ấy thực sự đang chạy.4 a& g8 K, I( P8 d% ! F

2 H& R% J7 L* `0 b# q0 `+ CSau đó tôi cũng đưa sức mạnh vào cơ thể mình.& ^2 q) D+ Y2 p( Z; J! p

& e& [! W1 t; K8 C: q* [Tôi có thể cảm nhận được nó lan rộng khắp cơ thể tôi." d1 v# v" u$ R- ?2 e! p: T

: [' X" Y# ~* P2 I# c" M; k"Guuaggaaaa, vô ích thôi !! Thần không thể chết!!"; O" e3 N3 {" ?0 R,
3 n3 A* a4 e9 Z7 l0 h
"Yeah yeah, cô vẫn không hiểu sao? Những khả năng bên trong tôi bây giờ đã là quá đủ để giết chết một vị thần !!"& x7 ^7 z( J& r3 L
/ Q7 Z& L* z1 E3 ]# d) s
Khi tôi hét lên với Ác thần đang lao tới, tôi cũng tập trung sức mạnh vào nắm tay phải của mình, và trong một khoảnh khắc, tôi đã đấm xuyên qua cơ thể của Ác thần. q1 n0 B0 T! K
" E; V7 m+ p$ t8 c) g# A- L
Khi nắm đấm của tôi xuyên qua cơ thể ác thần, cô ấy trở thành các hạt sáng và rải rác trong không khí.0 [9 J& x6 e/ T
' E+ {; s, V' D5 i  Q4 l
Tôi nhận ra một cái gì đó khi tôi nhìn vào cảnh đó., D, d" a, ~. n

9 c4 |4 A7 p# h$ u5 V4 ]+ p"Ah !! lỗi của tôi. Tôi đã quên lấy lại sức mạnh của Freud"/ A6 m, D5 c* g6 G) j
9 f$ D4 T+ Z' F: R  u$ G+ X
"Không sao cả. Tôi đã khá hài lòng với tình hình hiện tại của mình rồi"1 }5 f4 E/ f, W9 L
$ T; R; J. Z+ v3 m, M' K& R( K) H
"Vậy thì ổn"
7 a% Q7 Y# Z+ F3 M/ Y+ a& t) d4 o; O4 J. k+ |8 b- ^' p1 p" Y
Vì tồn tại của Ác thần đã bị xóa sổ, Nữ thần bóng tối được tạo ra từ sức mạnh của Ác thần cũng biến mất thành các hạt ánh sáng.
8 q2 g4 d$ d' x0 S( aNhìn vào tình hình, các Nữ thần tập trung quanh tôi.
6 L) g( Y4 C4 W% c7 E6 D( j
3 |$ U# S# o) `' _. Y$ j' Y"Cảm ơn anh, Wazu-san ... Với điều này, thế giới đã được cứu. Ban đầu, đó trách nhiệm của chúng em, các vị thần. Nhưng thay vào đó, lại trở thành gánh nặng cho Wazu-san. Chúng em chỉ có thể trả nợ bằng cơ thể của mình thôi !!"
% n! o+ S. O( J: T% L8 [% F7 K

, O$ N% @- ], p; @/ j; J, |1 b"Vậy, hãy thưởng thức đầy đủ cơ thể của chúng em nào !! Từ đầu đến chân, đến mọi ngóc ngách !! Không có ai sẽ làm phiền chúng ta đâu !! Đến đây nào!!", g! z% C# R, A8 ~; {9 A5 X6 y
7 j) _8 `, O. O# d. ^5 ?8 O+ l0 d
"Cảm ơn rất nhiều. Nếu Wazu không ở đây, tất cả chúng em sẽ bị hủy diệt .. Em thực sự đánh giá cao điều đó bằng cả trái tim mình. Đó là một sức mạnh mà em không thể hy vọng có để đánh bại ngay bây giờ, .fufu, đó là một mục tiêu mới. Chắc chắn sẽ rất vui trong tương lai.": X  U  R: Q, H5 Y$ j9 E7 s* s
6 H$ H( O+ [  D: K
"Nữ thần bóng tối cũng đã bị tiêu diệt fu fu. Đây thực sự là chiến thắng của chúng ta !! Tuy nhiên, vì trái tim em bao la như biển, nên em sẽ cầu nguyện để cô ta có thể được yên nghỉ !!"3 K' r6 e- g5 a& q/ C
  C! S5 {8 s4 Q, D5 R5 ?+ N# d
"Zzz... Zzz"
- H+ _" O6 M7 G& B
! }! g: ]9 e. O3 S" c"Vâng vâng, ổn cả .Mọi người đều không thương, và vì các cô đã sử dụng một lượng sức mạnh đáng kể, tất cả các cô có thể ngừng làm trò không, hãy nghỉ ngơi đi, cơ mà cô ấy đang ngủ trong khi đứng á !!]4 o! T7 Y0 Z5 o1 `' z! p! ^8 W1 U

* s  m0 _7 S7 ^7 @7 TNữ thần bầu trời đã ngủ say ngay cả khi đang đứng.
0 j1 E, / c: {! n
! b( m  R! |+ L( [Tôi tự hỏi liệu cô ấy có thể chỉ tôi cách để làm điều đó không+ V& f5 U+ A2 W2 T- g
3 z+ S0 |8 M& p" ?- c
Các nữ thần đành chấp nhận [Vậy thi, chúng em sẽ chấp nhận đề nghị của anh vậy] và quay trở lại thẻ hội, tại sao các cô lại quay lại đó !!
+ q; d" o* T. _" O4 A  h
# i5 y2 x, y& g: }2 O"Vậy, tôi cũng sẽ về nhà trước khi mọi người lo lắng"0 A3 R; o' L' d! d
! y( _! p0 T+ n9 `  h
"Đúng vậy"' j3 G: i1 @% k
" w/ Q/ q2 r' S* L' b! Q
Cứ như thế tôi đi ra cửa hang động
1 n6 v7 M3 - f& `6
3 E  |  n$ E; ?$ H% s"Đừng đừng đừng, Wazu-sama !! Sao cậu là bỏ tôi mà đi? Tôi vẫn còn đang bị mắc kẹt đây này !! Cậu có thể vui lòng giúp tôi một tay được không?"8 D$ |5 d2 I- E/ U
. q9 {/ O; _2 @
"Ơ, tại sao lại là tôi?"# _0 F, E5 A4 }9 & }7 T4 k0 b" `
. X7 ?  u( W5 c' c9 q' J2 r
Nhìn lại, Freud đang mỉm cười trong khi có một không khí buồn bã quanh anh ta.$ V0 U! i. F1 n2 W
, ^  J/ n! d2 z6 i)
Huầy. Tôi quay lại giúp Freud, rồi vội vã quay lại với mọi người.4 Z! @" K$ c4 Z: K; A, k, u  s

3 J; d; D/ |9 O  bCả một biển xác quái vật bất kể tôi nhìn về phía nào& i! D1 d( c* H0 a0 C5 n9 ^5 y% f
0 R7 X3 v8 K, z! h& n% H
Rõ ràng các hiệp sĩ và người dân thị trấn đã tìm cách đẩy lùi lũ quái vật, và hiện đang tổ chức một bữa tiệc nào đó ở phía bên ngoài thị trấn.
# ]: g/ U" Z4 v3 r2 x% C7 v' / {+ m, O/ B- z! J8 k
Trong số đó có Sarona.) F. W$ d6 e. J' m

8 p. M# `7 h! I( NTôi cảm thấy nhẹ nhõm vì mọi người dường như đều ổn. Các hiệp sĩ và người dân thị trấn dường như đang khen ngợi Salona, nhưng cô ấy đang giữ một khuôn mặt ảm đạm

% P9 4 P  ^, h# T: N8 T, f
. a  [' _0 E# FTôi đến gần Sarona từ phía sau, và nghe cô ấy nói chuyện với Naminissa, người đang ở gần đó.
+ n9 Z, E& E& ~" u% j; t5 J, N
2 |! u7 i. Z$ l. B" H, P& f, F) L"Có chuyện gì sao? Tại sao em lại có một khuôn mặt ảm đạm như vậy? Thật không tốt khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của em lại mang nét buồn như thế đâu, em biết không?"0 B9 T: H  T4 k- x4 y
+ Y& O, d! f" [; B8 _& Q" x  l& X
"Xin lỗi. Nhưng, tôi vẫn đang đợi anh ấy trở về ――― Wazu-sama !!"; j3 Y0 d5 }# C! L
5 r4 B1 c: ^! K
Naminissa kêu tên tôi với giọng ngạc nhiên, và phản ứng với âm thanh đó, mọi người đều quay về phía tôi. Trong khi nhận được tất cả những ánh mắt đó, tôi giơ tay và nói.
: a* K9 u+ k/ l# i  q
: N1 X6 f! G0 b) T) [) |" b"Anh đã về rồi đây, mọi chuyện đã được giải quyết"
( r* [8 U" @6 u1 G8 l5 i/ o( {+ F% {: O
Như thể những lời đó của tôi là một ngòi nổ, Sarona làm tôi hơi sợ khi lao vào lòng tôi mà khóc.% Q1 r; q: |3 Z& P

9 i" _" `* j0 B- i& pKhi cảm giác sợ hãi của tôi lắng xuống, trái tim tôi cảm thấy như tràn đầy cảm giác về sự hiện diện của Sarona, trong vòng tay của tôi.
% R- W4 u; w; g/ I, i& B
! L! a1 `7 i* W& v6 ]% F8 s) DSarona1 n1 f" ^& j  w" t

. q* f' r! s# R& qTata
6 ^( Z' d! {3 O( U; e& e, o: |& ~6 S' m/ N  V) t( s! P; m; X
Naminissa
6 ^' W. Z8 ^: ~+ p) ]8 J# b, D% U8 r3 `) v& x) v
Narellina
" K: o, D: c: B: S/ d3 _8 Y" e4 D$ G, O0 T
Haosui
7 F! D' Z. c" ~& Y, A7 q+ j5 |/ q# o4 @4 Q, G" G) z, U
Kagane* i( B! m" I! _) l% w1 U; z
* O2 n, @2 ?1 l
Mao
! F4 d7 U$ w" f1 ~
, K5 A8 Y- o4 G2 ]- T" vMeru" D8 _5 G7 M% q
  C  f" v4 t) y. o/ n  k, P" n, e
Anh yêu tất cả các em !!! 
Trở lại
Đề cử
Login or Register

Jnovel site đọc truyện chữ online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách