Hãy dùng trình duyệt Chrome

[ARC 5] Chương 207: Solo Cùng Shiro (P2)

Lượt xem: 164 | 19-10-2022 10:13:19


Như thể chứng minh chứng sự thức tỉnh của mình, mái tóc của Shiro, phần lớn có màu trắng biến thành màu đen tuyền. Ngay cả khuôn mặt cười của hắn cũng biến thành thứ gì đó vặn vẹo, thứ gì đó phá hủy tính cách ban đầu của hắn ta.9 b5 h3 o) |( a9

/ 1 a2 T1 {  ?, z6 J" HKhoảnh khắc hắn làm vậy, hắn đấm vào má và đánh tôi vào tường.
8 Z+ e. E5 a$ ]3 P! ]3 ]6 `/ x# {& j# F  X1 a
Tôi không cảm thấy đau vì bị đập vào tường, nhưng cơn đau lại từ má tôi. Tôi chạm vào má mình.
1 q6 ~, Z' e- j2 b
; _$ Z/ M5 ?' F# bMáu tích tụ trong miệng tôi, vì vậy tôi nhổ nó ra.) R7 }1 ]/ n4 B
! V; m- x+ e( W. a1 D' M7 t
Tôi hơi giật mình vì nỗi đau mà tôi đã cảm nhận được.
* V4 D5 Q* Y  {1 B4 }) g+ F7 ~# r; e+ _0 D
Vì tôi có tình trạng bất thường, nên tôi không còn cảm thấy đau nữa. Khi tôi đang hồi tưởng lại cảm giác đau đớn như thế, Shiro xuất hiện trước tôi lần thứ hai.9 w0 c6 ]* V2 U6 R: g; }1 v

- Z0 p6 P' v; w* O! O"Cậu thật sự có thời gian làm những trò vô nghĩa này sao?"
. N: N# Z0 y- W3 C9 O. l
, I1 R% p0 k8 q7 H# l# t) J! aShiro tung cú đá về phía tôi. Tôi hầu như không thể theo kịp nên đã bị đá bay lên tận trần hang động, và hắn đã ngay lập tức bắt kịp và tung thêm một cú đấm vào bụng tôi, tạo ra một vết nứt lớn trên trần hang.4 a9 v! p% f& K8 A
0 ?7 u# Z: m$ B6 n2 x" a. V
Và rồi Shiro túm lấy cổ áo rồi ném tôi xuống đất
; K# @/ y4 I8 h. L! 8 K9 L* {# ^+ a8 J3 x/ B3 w" W' R
"Urgh"(wazu)
- |# @7 [& [6 U1 }( u# Z# O) H+ t- G' ^* d
"Cậu chỉ đến thế thôi sao? Kết thúc rồi à? Cậu thật sự chịu chết như thế?"
" w6 I: A& G5 E+ b4 V- s1 m
4 R# p3 r* v6 c5 {8 s6 h"Không cần ngươi nói"(Wazu)
) M; M+ c! l/ Q: K& E; L; E/ u1 H! e; m% z- h; g8 h( C- V
Tôi buộc phải giảm bớt cơn đau chạy khắp cơ thể, và tôi cũng sẽ Thức tỉnh
+ T  f0 j9 s2 G! e0 s# q! v. }% |% K* W1 H' L0 L; U+ X, Y: b
"Làm thôi nào!!"(Wazu)8 y0 @5 a1 w$ ]4 a. I- n/ V1 d

/ S( Q$ h+ a6 @' @Dạng thần của tôi đứng dậy ngay lập tức và ném một cú đấm vào Shiro.
& Z; D* ~9 F1
- R+ j  r6 `% m0 {Với nụ cười trơ tráo của mình, Shiro nắm lấy nắm đấm của tôi và ném định ném tôi đi như một đòn phản công, nhưng tôi đã ngăn chặn nó và đưa chúng tôi vào trận chiến giành thế thượng phong
1 ?+ s8 j/ M6 i$ l) ~
" E8 E/ Z9 k, k& s  r6 tHắn cười khúc khích.! v' w5 `+ _8 y0 ?+ _) v
9 H  w% K3 E* x) t, u
"Gugigigigigi."
7 |* J9 u0 ?4 V: v! `+ _' }: ?+ r  |( ~+ r' ?, O
"Ahahahaha"
6 a# P% K4 L- V3 M4 N0 t1 J; n% - s5 P
Tha cho tôi đi, Tiếng cười của hắn làm tôi thấy lo đó !!!
- ?+ e0 ]" I; O7 b" d% S- Z6 K% Y8 ], r/ M# c
Tôi kéo Shiro lại gần và dùng đầu mình đâm vào đầu hắn. hắn loạng choạng, và trong khoảng khắc đó, tôi đá hắn.
! D$ B1 M& V" E- d
+ g4 p7 w/ w( _+ ~Shiro đã chỉnh lại tư thế trên không trong khi bị đá bay đi. với hai chân của mình hắn đã có một cú tiếp đất hoàn hảo.

1 Z* [$ v( h$ Y' N0 r  E* Z3 Z& m/ k! Z, t+ f' j1 X3 C
"Ahahahaha !! Đúng như mong đợi của Wazu-kun !! Cậu có thể đạt đến mức độ như thế, thật mạnh mẽ !! Nhưng rất tiết .. Có vẻ như sau khi trải qua quá trình Thức tỉnh, tôi là người có vị trí cao hơn giữa chúng ta, phải không?"5 N3 U8 p2 {4 V7 a4 B
* H2 u! F1 N# I! |+ F% }8 W8 U
Tôi cũng nghĩ giống như vậy.
) A) g5 r9 u" u% I# `7 |& U2 A* T! ], D4 c! u; b
Đó là một cuộc chiến như thể chúng tôi đã đối đầu với nhau trong một thời gian dài sau khi thức tỉnh, nhưng tôi có thể nhận thấy điều đó.
2 x, i9 g! v& n# y$ x" G' c6 z
6 E* b& n( A& E% FĐúng như hắn nói, tôi yếu hơn hắn một chút. Chính xác hơn khi nói rằng tôi có thiên tính thấp hơn, bởi vì tôi thật sự cảm thấy hắn ở cấp bậc cao hơn tôi.# S% J) o: _5 q' K# ?- V
7 l) ]5 C6 b* N& n7 ]5 f8 4 N- X) X
"Tch."(Wazu)
, E9 E, k( G: C0 Y0 i9 q* }+
7 m  n- ?& Y+ k( 4 R% _; C"Tôi tự hỏi, tại sao lại như vậy"5 c" d% f$ R  M( t" s0 r

) s! j$ }7 ( n8 o, [( A; O) |7 w! @"Có trời mới biết"(Wazu)0 N+ V. J/ y0 q" C+ D/ v( t
4 n& a$ X" N6 G+ t
Tôi ngay lập tức tiếp cận Shiro, nhưng hắn đã nhận thấy và dùng chính nắm đấm của mình để chặn nắm đấu của tôi.
$ s4 ]& ~1 + v4 p; @! Z5 R8 [% x: O8 J4 a5 Z# |" j' x
Cứ như vậy, tôi bị thổi bay và đập vào tường như trước., M# g6 |- m( h. H- d. `

# {& p* J9 R: e0 E; G5 `: n"Eh? Cậu thực sự không biết tại sao? Vậy thì, hãy để tôi nói cho cậu biết lý do. Sự khác biệt giữa tôi và cậu, Wazu-kun, là sự khác biệt giữa Thức tỉnh hoàn chỉnh và không hoàn chỉnh !! : A" `9 Z% M' e% H8 l; I* k& z

" [! b) r. ?/ j; l7 ^: [8 V4 jCó phải là do cậu yếu? Cậu có thật sự chấp nhận vứt bỏ phần con người của mình? Tại sao cậu lại sợ điều đó? Có phải tốt hơn nếu tiến hóa lên cấp bậc cao hơn ?? Bởi vì hai chúng tôi là những người được Thần chọn !!! Và vì chúng ta [giống nhau nhưng lại khác biệt]"' _7 V# C5 w: ?

- C9 |- f  @' }5 B& m2 ~Bây giờ, tôi đã hiểu.
0 f* d* x1 X5 w. D3 k7 J' t9 t
$ ' H8 a2 u8 e0 pNếu là thế, tôi chỉ cần hoàn toàn chấp nhận sự thức tỉnh của mình !! Hắn nói đúng, tôi cảm thấy hơi sợ hãi khi trở thành một thứ không phải là con người. Trở thành thần là một điều xa lạ đối với tôi nhưng ngay cả khi do dự, tôi không thể để mình chết ở đây bởi vì tôi Có người đang đợi tôi trở về bên họ !!!, H3 z' @  O# d5 g- n- @) Q

3 Q% ?2 H- }( A* K& y! E4 s/ uTôi tập hợp sức mạnh vào cơ thể mình và trong lúc đó
! e. e1 n% H, D$ x  F+ M, S7 w% j7 b" J% w3 Q$ J' ^; b6 _
Tôi cảm thấy cấu trúc cơ thể của mình biến thành thứ gì đó không phải là con người.
% r3 ~" p0 T6 [  w
& U- ^# ^! D. t& XTôi biết đây là cách để thức tỉnh thiên tính.( p5 R2 C5 r5 A, H
  B& k/ 7 F3 X& }7 @! w1 n
"Ta có thể hỏi ngươi một câu không?"(Wazu)/ H5 f3 F6 w) w0 ?5 h8 R

6 _4 I- f+ j8 e3 A7 j"Nó là gì?"9 l' }! @8 Y1 b$ Y$ @( F
+ F' E& y: G& O9 h0 E; Y
Tôi nhìn thẳng vào mắt Shiro.

+ A. E5 m! i! B& T" t, [* v! [* b
  @- g& G/ |9 S% [% X- N) R/ O"Ngươi đã nói cho ta biết điều đó...Shiro, ngươi muốn gì"(Wazu)5 f5 G/ d0 Q; ?+ m: p; k

. D5 M4 G2 @6 K( A; K"..."" f! z) p* e9 B. r; s' _
* b, a0 ]/ x# i0 X% C2 y2 y, Z0 c
Shiro trả lời câu hỏi của tôi với sự im lặng.
2 i! O/ _( s2 X" a1 D- |
! `$ P2 z4 B5 l' E" m8 _- q% rHắn không còn nở nụ cười. Biểu cảm của hắn ta như một cái mặt nạ noh vậy.& k4 t' {  ^' e7 l! H7 C" `/ W
" Z! B3 q0 |, ?" d+ P9 B
"Tôi lẽ cậu thật sự muốn biết...vậy tôi sẽ nói với cậu vào thời điểm tôi chết"* [8 J' K0 |5 u) i2 O5 ~
4 x, l. T2 J3 z
"Uh, vậy chẳng khác nào ngươi nói là sẽ không bao giờ cho ta biết"(Wazu)
! t9 W  f  [* I" ^+ Z1 @$ P6 t% a) H1 Q0 I; S$ l
Tôi thầm cười ngay lúc tôi có câu trả lời của hắn.
$ ^- ~$ {+ r! F7 i
2 H, k" % _1 p1 kTrái ngược với biểu hiện của Shiro, tôi là người cười nhếch mép.
$ m5 R: p- Z9 F  w3 b# R
! ~1 {* q) i  J6 l) y( x  V"Vậy thì ta đến đây"(Wazu)
& W7 X+ K$ E) z7 O; i+ @; o" S2 j( V) K) j' 4 T
"Bất cứ lúc nào cậu muốn ~ ~ !!"; a& Z# r5 c3 f2 j# W
8 E* Z( ^# {, u' |
Sau đó, chúng tôi đấm, đá, tóm, ném nhau. Chúng tôi đã làm mọi thứ mà chúng tôi có thể làm với đôi tay của mình. Đó là trận chiến của chúng tôi.
& g1 p2 t$ v' " - Z& G0 A; J7 ~9 K' {' s  U$ b' H6 d
Cảm giác như chúng tôi đã làm rất nhiều thứ trong một thời gian dài như vậy, tôi cảm thấy nó trong cơ thể mình. Nhưng tôi thực sự không biết những cuộc trao đổi đó xảy ra trong một giây, một phút hay một thực tế là một giờ.9 x! e9 s/ t# V+ Y# t# B

) P7 ]0 5 R& U; U  g- c+ ~: k: CTuy nhiên, tôi đã biết rằng nó đã không mất nhiều thời gian.0 Y' ^$ @8 r+ }: _5 M
$ t0 o  k1 d; S* ~
Trước mặt tôi, đang thở thở dốc dữ dội, những vết thương khắp cơ thể và một lượng lớn máu trào ra từ miệng, Shiro nằm dài trên mặt đất trong khi nhìn tôi.% F1 P' r, b3 @- m

* L$ a2 s# |6 w' l"ahahahahaha. Thực sự, cậu rất mạnh mẽ. Đây là thất bại của tôi. Vì vậy, tôi sẽ chấp nhận mà chết đi vậy"  X, h$ N8 _" t: r3 Q& y2 Z7 d

9 H/ X* x, P+ oHắn sai rồi. Với Thức tỉnh hiện tại của tôi, tôi chắc chắn có thể cứu hắn.
# s; B9 o, _9 _" W0 E0 @& n* U+ _3 v
Nhưng tôi sẽ làm điều đó?
0 f4 y3 H/ e* l5 k. B" O* T, l" Z6 k, f3 E8 q1 e$ I2 H
Shiro đã đưa chúng tôi vào rất nhiều rắc rối, và thậm chí kéo cả vợ tôi vào những rắc rối đó. Tôi không có ý định tha thứ cho hắn.
/ P8 L! s# z. y4 J8 B- N. o. f, n# U0 b4 _& g1 ~
"Vậy, tôi sẽ chấp nhận cái chết của mình"6 E% O/ w" u. z" C" O- h, J: R8 q& A
! {, ?& ]" `2 t+ p2 x
"Wazu-kun, như tôi nghĩ, cậu sẽ đứng nhìn tôi chết"" P4 _. L% q: s/ T" _) Z

1 a5 H$ j7 D# A" b7 `5 b: @"Vì ta chưa có được câu trả lời của ngươi"(Wazu)
; Y, |9 ! s: @# G; D; H( B& F" V: Y4 @- e5 Q6 @+ ]; a

"Đúng vậy nhỉ"- s( R9 r( [. D# w
% {7 J2 T  R( p( ?6 }1 K
Cùng với những lời đó, Shiro trông như thể đang nhớ lại tất cả những khoảnh khắc đã qua trong cuộc đời mình. Hắn khẽ nhắm mắt lại.5 Z; g9 `- f9 V# A& d- O9 V.

! O% F" |% {0 T$ b% C" W# P"Một trong số đó là một câu chuyện phức tạp trong thế giới này. Một câu chuyện phàm tục, mà có thể con người nào cũng sẽ trải qua.
$ i4 r! Z; P) h0 [! J5 K: d
1 6 x& u8 S0 [6 H; F6 Q........Dồn cả tâm huyết vào gia đình, giống như bất kỳ ai khác.........
3 K( q1 P, P. I. d( y  A3 D
- ]" D9 _% E0 Q% n& H6 Z6 I' [........Sống qua từng ngày, giống như bất cứ ai khác.........
8 n# J' J5 B9 g0 p$ b
3 s# F+ G' m2 T" Q1 z........Cả gia đình đều bị giết, giống như bất cứ ai khác.........8 i4 t* B# T) c2 M7 O
# c7 L" `% l* D- E, U
........Là người duy nhất sống sót, giống như bất kỳ ai khác.........
& G( s2 s5 Y) T1 g. Y9 F# o; j; ^( I8 J
........Căm thù thế giới, giống như bất kỳ ai khác.........% G4 ! d) A8 D. _) B8 w% C

' b9 s0 T  A# Q" a; W! T........Bắt đầu lại từ đầu, giống như bất kỳ ai khác.........$ f- [. Y& l9 C$ I' C& p$ X2 U0 p2 w$ X

# E; _/ G5 D5 C/ h9 C  C2 @. N1 _5 X. rVà chỉ như thế.Chúng ta khác nhau, mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau. Wazu-kun, nếu điều đó đã xảy ra với cậu. Cậu sẽ làm gì? Những người quý giá với cậu .Gặp nguy hiểm và ra đi. Và cậu chỉ còn lại một mình. Cậu sẽ căm giận thủ phạm? Hay là cả thế giới này?"! u  j6 w9 ~* ~6 ^( V

7 o1 u) X& O9 K3 K. T! WTôi không thể trả lời câu hỏi của hắn.
* }) ?! n$ A$ @9 v2 x
6 M, L! j8 {, }5 Z9 K0 W) qNếu một ngày nào đó có chuyện gì đó xảy ra với Sarona và những người khác, tôi chắc chắn sẽ phá hủy thế giới này bằng cách sử dụng từng chút sức mạnh cuối cùng của tôi./ x. S( W9 Z2 H! r" M$ W
7 d) ~* p, l, y0 y5 l
Shiro gọi chúng tôi là [tương tự nhưng khác biệt]
; R7 {& o5 h) R8 & n" o+ F- V/ O/ x. m% M6 @! _* y3 W  o
Đó là bởi vì tôi đã có Sarona và những người khác ở bên.
, f( W7 R& `/ l4 [0 H# ]$ j: v
6 L( O  F+ r' |Nhưng Shiro không có ai cả.: y- ?$ K" ^5 O& S2 l
- U* |5 r9 j" o+ ?& v0 ?& S& |
Đó là điểm khác biệt duy nhất giữa chúng tôi, nhưng sự khác biệt đó là điều khiến chúng tôi trở nên khác biệt.
) |: z( ?& e2 B; A8 e/ `
) G* Q: [! C. v3 z- m7 ]% U7 d% CNếu Sarona và những người khác không có bất kỳ tình cảm nào với tôi, và tôi đã gặp lại Aria trong tình trạng đó, tôi chắc chắn sẽ đi theo con đường tương tự như Shiro.  G6 @% ]5 a4 {$ ?9 `8 m5 u/ C

) d9 N' Y/ r; ?6 g- ]- MTôi sẽ nguyền rủa sự bất công của bản thân, tôi có lẽ sẽ căm ghét thế giới này vì đó( V. ^7 O) l" z8 {0 ?' a
% r- c* Y$ f: K+ _
Nhưng đó là lý do tại sao tôi cảm thấy đồng cảm với Shiro.
) S4 l& M5 E5 F6 E+ d+ l; z) ^% S+ K9 I  W6 {( W1 z& 5 b; c
Bởi vì Shiro và tôi khác nhau bởi vì chúng tôi đã đi những con đường khác nhau trong cuộc sống của chúng tôi+ h# m, Q6 L8 U7 M, T
" R* d6 Q5 b. M' m

".."
: 6 K: U1 J% V3 z0 R2 R% a
1 `' d) w; H: D% S6 r& x"ha, hahaha, ha, .. Vậy, cậu quyết định giữ im lặng. Nhưng điều đó cũng tốt đối với tôi. Vì chúng ta [tương tự nhưng khác biệt] nên chúng ta không giống nhau . chúng ta rất khác nhau và đó là lý do tại sao chúng ta tiếp tục đối đầu nhau."
! _7 T: h9 i* p3 w2 a. n& g) w4 q: u% B
Shiro cười yếu ớt.
4 f+ e  P) |8 W0 L
! x  A* ]8 G% y7 |"Vậy, trước khi ra đi tôi sẽ để lại cho cậu món quà chia tay, như là để lại chút dấu ấn cuối cùng của tôi trong thế giới này"! P/ K0 L/ ~0 X" f; a6 ?
  ]  q'   ^" e1 r$ A* X% j
Shiro từ từ đưa tay lên trên.1 g' [! F1 v6 ( U( E! K8 s- ]# n
% d* K# i7 S* H1 ]% t. I
Như thể hắn ta thu lại chút sức mạnh cuối cùng của mình, hắn giơ bàn tay đang giơ lên và siết nó lại thành nắm đấm, và Shiro đánh vào ngực mình bằng nắm đấm đó.
5 S* q7 _9 X) s+ f9 z) ?  l% C4 b1 u
Trong khoảnh khắc đó, có một âm thanh kachink từ vị trí hắn ta đánh vào, một âm thanh của một cái gì đó bị phá vỡ. Và cùng với âm thanh đó,% ?7 V- h+ q1 d7 V

7 k" s* R7 + p% c( N" kGhrooooooooooaarar$ T! Y+ R" Q$ _) o

* u" t2 Z7 i1 a: i% BMặt đất đã rung chuyển. Tôi cảm thấy một cái gì đó khủng khiếp đang phát ra từ mặt đất.
  _1 n4 h- V/ b* b1 _9 `1 y( n& Q& I
9 q7 g- j6 e7 x1 h" Q' F0 cTrong khi đó, tôi xác nhận rằng Shiro, người mà tôi không bao giờ có thể rời mắt, đã thực sự chết. Chỉ sau đó tôi mới quay lại nơi sâu trong hang động.& I" Z. d" d  `7 i+ R

& P9 Y8 g# x/ {! yTôi không còn lời nào để nói với hắn.
  w' I: D2 G4 }% M+ y
* Y  y$ D3 w8 B1 wBởi vì, dù chúng tôi có giống nhau đến thế nào, anh chàng này vẫn là kẻ thù của tôi.
" ?2 h& p$ k2 n5 A, b. V% @( E9 R+ z8 y* S4 p5 O* s
Tôi quay về phía trong hang động và chạy vào đó. 
Trở lại
Đề cử
Login or Register

Jnovel site đọc truyện chữ online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách