Hãy dùng trình duyệt Chrome

[ARC 5] Chương 206: Solo Cùng Shiro (P1)

Lượt xem: 151 | 19-10-2022 10:10:55


Rốt cuộc, Freud đã tạo ra nơi này để phong ấn Ác thần, sau tất cả thì đã là quá đủ khi phủ một rào chắn thần ở nơi này. Vì vậy, để không gây nhiều chú ý nên anh ta đã thiết kế nó khá đơn giản.
. x0 Y2 c* p3 @" ^. U" ?8 K% u9 Y5 L/ j' l; I: y
Bên trong, chỉ có một con đường duy nhất, không có bất cứ ngã rẽ nào.
: W# y4 i  j% t. g/ H+ _/ U* x' G; Y. C9 {; w. [
Bên cạnh đó, bên trong không hề tối dù đây là một hang động; và nếu để ý kĩ, ta sẽ thấy có rêu phát sáng mọc trên vách hang động.  V7 W1 g% B4 Z1 A. E3 j6 B+ X

2 a/ E  x" ^8 W1 d- G% l"Con đường độc đạo này cũng giống như tôi"(freud): b6 ?- [+ p, r( C, d0 H% o  [

7 w: Z3 ], C9 {$ N4 Y0 D: ^9 Y  q"hah? anh nói cái gì cơ?"(Wazu)/ u: H9 @1 ]9 o
7 J" K  G& ?, f7 Y
Khi chúng tôi tiến sâu hơn, Freud nói điều gì đó khó hiểu.1 O4 A/ C0 `# H8 w4 ~* J

8 l2 P) }. U$ M; A9 ]Tôi nheo mắt khi nhìn về phía anh ta.4 |+ z( ?* I3 }( ^' h

- V2 E1 S4 ~# A6 N  H0 [. c# S$ c"Con đường này giống với anh?"(Wazu)
# E1 L3 v9 z# L
9 o; w1 O6 A7 v5 ~: `9 S"Nó như là một điểm mốc để tôi chính thức từ bỏ đi thần tính và trở thành quản gia của Wazu-sama vậy"(Freud)% W8 L( W1 Y7 L* n& E1 A5 Z8 h/ D  d, v
8 J$ d1 v, Z$ j) V
“Yooo~sh !!! vậy để tôi tạo ra thêm một nhánh mới nhé !! hay là tôi nên phá sập nơi này một lần và mãi mãi luôn!!!"(Wazu)
- f$ x: R' q1 j0 u. ~% z! @' e
+ G( E/ V( l. K1 D9 P% T"Làm ơn dừng lại, wazu-sama"(Freud)( p7 m  u: `5 ]9 c

+ i0 }8 T: e: v; c2 eTất nhiên là tôi sẽ không làm điều đó.+ F6 i8 z$ s8 r1 Q3 |& ~1 z

# d, e% ]! z, y; I+ @8 GFreud dường như cũng biết rằng tôi sẽ không làm thế nên anh ta cũng chỉ nói xuông thế thôi.8 N; B' [9 E+ y1 K! ^$ w8 H$ G

; M. Q( ^) n" l! k: g) b) BCác nữ thần cười khúc khích trước những trò lố của chúng tôi từ phía sau, và Nữ thần đất hơi quá rồi đó.1 a  D( f/ @- S; H; X+ T5 t
& P4 s$ t3 q0 i, a/ z- k
"Như thể wazu-sama và thần sáng tạo là bạn lâu năm của nhau vậy đó"
5 z' K' g7 M, ~3 J7 c' G- C& U) H  {, l) r: R
Không thể nào...
. 5 l2 c  J) w$ ]8 o; o$ `( S& O0 D- U, ]% ~& @8 w2 A
Và như thế, chúng tôi tiếp tục tiến lên cho tới một khoảng không lớn phía trước.
0 W! ^( c2 q' 9 g# t( ]- J
0 V* T. O- K' S, z( r; n- R" |3 |Nó đủ rộng để ta có thể đánh nhau bên trong, và có tên Shiro ở đó, đang đá một hòn sỏi dưới chân với dáng vẻ buồn chán.
. V) t: t0 ]8 U: Y  U9 O4 w! M0 M. }5 C) |
Khi chúng tôi bước vào, khóe môi hắn cong lên và dang tay ra như thể chào đón chúng tôi.
4 {/ H- D( P. n  K
7 P. x0 ]$ u# r$ i" J8 Y" ~7 d9 Y! c“Yaa, yaa, yaa!! Cậu đã đến !! Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ đến sớm hơn, nhưng cậu đến trễ đấy, biết không? Bộ cậu đi đường vòng à? nhưng nó vẫn trong thời gian cho phép của tôi, mặc dù nếu cậu đến trễ hơn một chút nữa thôi thì Ác thần sẽ hồi sinh luôn đấy, cậu biết chú?( c! Q& Y; o8 V$ ^# h$ p& ?

7 l6 x- V# O% P0 s0 W& O& [  Q! N
Nói cách khác, sự hồi sinh của Ác thần, vẫn chưa bắt đầu.4 G' j- f3 Z+ ~! E' E5 D

$ g' {# u+ y, ~. k# xTôi không nên tin lời của Shiro, nhưng ít nhất tôi nghĩ hắn đang nói thật.$ ?# [7 @. |$ o- J+ A. r. F
% b4 ?/ h4 E/ o& l4 i
Shiro đưa tay về một bên sau đó lên tiếng.
) v. N) [1 Z8 p+ H* M3 q
: g% l! D' G' V4 q  }. T- i"Sao mọi người không đi trước nhỉ, tôi có chuyện cần giải quyết với wazu-kun"% ~% m& B0 P& f

! ~! _* P+ |. a+ ]* O6 ~1 HHành động đó khiến Freud và các nữ thần nhìn tôi., z. Q) t9 u; W' O

6 J: x$ u, F8 N* n' @7 xTôi gật đầu một cái, nói với Freud và những người khác cứ đi trước, chuyện ở đây cứ để tôi.  A3 M. b0 {% {  B" Z
8 c3 q5 ]6 z( S
"……Hãy cẩn thận."" A+ G+ T& ]6 ]4 a$ e
* u0 N$ r" W  J  U" U' F  U
"Cố lên nhé"" c3 R4 U& p- W2 ?8 W
+ m# T1 B) x& C( ]3 n, ]
"Đừng ép mình quá nhé"( O( O: J. r- g' ^

0 z/ q! B" K& R& i% m# y"Hãy cứ để Ác thần cho chúng em"$ {4 D" ^; d* K. p

: V) z# @. - X' a$ ]3 {' `/ `& E: L"Zzz ... Zzz."/ s( e+ F5 ?: E, w: u# Z4 r5 @( C
6 C% {: c1 @! ?
"Chúng em đi trước đây") I+ u6 k; X. G

* F+ I) Y7 U4 c7 S: r2 [Freud và những người khác nói từng lời họ muốn nói với tôi rồi sau đó vượt qua Shiro, hướng tới sâu trong hang động.! s, f0 d7 u% @2 s6 p) @4 l
+ V& n: b# G! g+ P8 u"
Shiro, nhìn về phía họ và lên tiếng.
7 z- ]$ f7 E* G3 z; `  C: G+ ]3 }: {, s! F) L' I2 a4 D0 @. p( N
"À, đúng rồi! Nữ thần bóng tối đang đợi bên trong đấy ~ !!”! }1 ^% N; 6 V% ^& K& _

* P6 }3 `9 C, ^. I. ~; r”Yosshaa ~ !! Chúng ta chắc chắn sẽ tiêu diệt cô ta ~ !!”
, E7 g/ k( e9 ]$ L9 I5 V
% s+ _9 o- H, |Hầu hết các nữ thần đều lên tiếng, lao vào trong với tinh thần cao độ* l. |/ {5 q7 c& r9 ?

; D$ b  ]$ y) F: C/ A”Cuối cùng, mấy trở ngại của biến mất”
! f1 g* a) [% g- ]' C% E& ~; X/ ]$ [& A5 I
“Ngươi nói cứ như tất cả đều nằm trong kế hoạch của ngươi vậy. Vậy thì, ngươi có ý gì khi giữ ta lại đây?”(Wazu)
+ H8 n+ ~$ ]% ]3 w( N; Y2 a8 Z6 J
% ?, {+ F4 _: p, n3 K8 t' D”Đó là hiển nhiên mà! Tất nhiên là để chiến đấu !! Tôi và cậu, chẳng phải sao? Chúng ta đều giống như nhau…mà cậu lại là kẻ chắn đường tôi nên tôi không còn cách nào khác ngoài trừ khử cậu”0 C! T! t0 U  a1 m2 J
/ k" M6 v  L+ N8 B
Trong khi nói điều đó, Shiro thể hiện một tiếng cười thích thú, siết chặt cả hai tay để tạo thành nắm đấm, sau đó đấm hai nắm tay vào nhau và vẫy tay trong khi nhìn tôi như thể nói rằng có ngon thì nhào vào đây.
3 _  {+ F+ {' A9 k
8 E2 A/ T4 P' ~- B: I0 D( s”Ngươi không sử dụng vũ khí gì sao?”(Wazu)
7 m( l; P+ k7 q3 u
  C5 Z/ @% `5 e% t" }5 ~+ [”Vũ khí? Đối với những sinh thực thể gần với ngưỡn cửa thần linh như chúng ta, không có bất kì vũ khí nào trên thế giới này gây nổi một vết xướt lên chúng ta !! Cậu hiểu điều đó mà, phải không? Hơn nữa, cậu cũng vậy mà, cậu cũng toàn chiến đấu bằng nắm đấm từ trước đến nay !!

6 N8 c7 X# h* `) |5 T
7 _( b. N# _4 [3 }6 QNgay sau khi nói những lời đó, Shiro tấn công tôi.
& @6 E1 o' y3 [/ H
/ [/ L7 J, @& }& b! YTôi ngay lập tức tránh nắm đấm, nhưng tốc độ đó nhanh đến không bình thường.
' e9 t' _( [" V* [! M% v+ Y+ R
, " l. j9 n% g+ M" QTôi nhảy ra phía sau ngay lập tức để né đòn đánh của hắn ta.3 R" V% o; |3 n+ d( x; J7 u
2 K! d4 H: Q& b* P0 H
6 h! Q/ g; Q- ~2 b  C
”Tránh được luôn nhỉ Fu Fu ~ ~ Có vẻ như cậu đã đạt đến trạng thái mà có thể gọi cậu là thần được rồi. Trạng thái của cậu có vẻ cao, nhỉ?”
7 j9 ~: f9 u2 |# }, F2 f; K, l7 Z1 Z9 d* R% a
, B% q0 B5 p; _# , N2 S
”Cảm ơn nhé, ta cũng đoán vậy, đó cũng là nhờ ngươi tạo ra biết bao nhiêu rắc rối để kéo ta vào đó”(Wazu)
" I# b# A2 S3 L6 D. ]. z8 j- Q( R6 b; . o
Việc ở làng elf, hoàng tộc Marnbondo, bắt cóc Meru, Haosui bị quỷ hóa, cuộc nổi dậy của vương quốc người thú, và khi Công chúa Eris bị bắt tại Thủ đô Hoàng gia Iscoa, .. Rất có thể, hắn ta cũng đã làm rất nhiều việc khác. Ở những nơi tôi không biết# @' `( L7 t6 V  h( c  C" j

" j* A7 g& G) C/ E0 R( m, m“Ahahaha !! Cậu đã lên tinh thần chiếu đấu rồi nhỉ”
) N5 N5 n  _2 t6 A% q! Z: Q+ R+ j! y1 X
“Yep!! Ta muốn đánh cho ngươi bay khỏi đây ngay bây giờ”(Wazu), L) _# Z& R% L5 X' T$ X' C

( N3 J5 q: |! A& Q" N  ~* L  KLần thứ hai, Shiro lao vào tôi, hướng nắm đấm về phía trước. Nhưng tôi nắm lấy nó và đáp lại cho hắn một cú.- `6 X# M: J) z7 E# }

) |2 e7 B6 i/ _3 H5 KThật vậy, Shiro rất nhanh, ngang tầm với khi tôi lúc bình thường.
8 k& V& @+ Q- `5 a8 T. e2 H4 e  L8 5 {' w% R- T1 F
Tuy nhiên, điều đó có nghĩa là tôi có thể đánh bại hắn nếu trở nên không bình thường. Nếu tôi tăng thêm một chút sức mạnh, tôi có thể trở nên mạnh hơn.6 f: _8 v* _' d. r  d
# m7 `, Y. W0 N' I
Shiro, bị tôi đánh trúng, đập vào tường và phun máu ra từ miệng. Nhưng hắn ta không bao giờ ngừng cười như thế.* @) h) G& l1 L: r0 X0 c2 M

8 v% v0 e; P# T. e7 o3 P  P' _“Ahahahahahaha !! Theo tôi nghĩ, tôi không thể cứ mãi ở dạng này, nhỉ? Dù tôi nghĩ nhiều đến đâu, tôi cũng không nghĩ là cậu mạnh đến thế. Nếu vậy nên tôi đành dùng đến nó vậy.”
: N. V/ j) d7 |: @, R* V) T5 ^4 A- o  D2 n+ N* r1 |
Trong khi lau máu trên miệng, Shiro đứng dậy rồi lẩm bẩm, nói với tôi vài câu và sau đó bắt đầu Thức tỉnh. 
Trở lại
Đề cử
Login or Register

Jnovel site đọc truyện chữ online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách