Hãy dùng trình duyệt Chrome

[ARC 5] Chương 200: Không, Tôi Thật Sự Không Bất Ngờ Mấy

Lượt xem: 122 | 19-10-2022 10:03:57


Sau khi rời Thủ đô, chúng tôi bắt đầu thư thả tiến về thành phố cảng Motanpe.
# M* v+ c" ~! [; w9 q  ?6 p
( n: y, `9 H' i2 R+ iSau khi giải quyết mọi chuyện với Aria, chúng tôi không thật sự có việc gì khác để làm.
9 h! y; V) S" H. J: [
, r6 n$ `+ }+ c: l+ c0 ~$ rBạn có thể nói rằng chúng tôi không có gì phải vội cả.
: b' {8 b, S; v. q( K2 C! t% J3 n7 |" `5 t
Well, chúng tôi vẫn giải giải quyết các vấn đề với Ác thần, Shiro và Nữ thần bóng tối, nhưng tại thời điểm này chúng tôi không có cách nào để đối phó với chúng. Chúng tôi đang hoàn toàn tụt hậu. Nhưng tốt thôi, nếu tôi biết chúng đang ở đâu, tôi sẽ ngay lập tức tấn công chúng, nhưng, tôi không biết họ có thể ở đâu vào lúc này, tôi đang mong chúng có hành động đây.
5 C7 S5 y; J2 e% P* n  c7 C& l! Z( y: Z2 ~"
Có lẽ Ác thần sẽ hồi sinh, nhưng vấn đề là những gì mà các nữ thần đã nói với tôi, rằng hắn mạnh hơn tôi. Nhưng sức mạnh của tôi có thể tăng lên nữa không? Có được không? Bởi vì khi tôi ở trên núi, tôi đã ăn rất nhiều thứ, trạng thái của tôi đã trở nên như thế này, tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nếu tôi ăn nhiều hơn không? Nhưng tôi nghĩ tôi đã ăn tất cả các loại quái thú trên núi mất rồi, và khi nghĩ về loại quái thú mạnh hơn những loại tôi đã ăn thì ... Ragnil? Không, không, không, điều đó không đúng. Hãy bỏ qua cách suy nghĩ này. Nhưng một lần nữa, kết luận duy nhất tôi nhận được là tôi không thể trở nên mạnh hơn nữa. Có phải không? Thậm chí vậy, tôi vẫn sẽ thách thức Ác thần khi hắn hồi sinh.
4 j5 B* o7 ]& ^, V$ s1 _6 i$ i% a5 E4 y; ^
Và khi tôi đi đến kết luận đó, tâm trí tôi trở nên thư thái.7 O* k: Y6 @- M: a8 n& a

0 M" R3 b4 y7 O8 m. m7 ~' W% XNếu tôi nhìn xung quanh tôi, có những cô gái ở đây.2 J; n, ]6 [" X" b% P( |
, E$ [. q. X& G+
Khi tôi quay mặt lại, các cô gái liền hỏi 'Có chuyện gì sao?' vì vậy tôi chỉ mỉm cười trong khi trả lời họ.* ?1 M- z" E" _# G( }

5 i1 w8 a5 |/ U/ K... Thế là ổn rồi, đúng không? ...
; X: U+ q8 w8 i6 ?$ _
/ a3 M( R) q1 V2 @: pTôi vẫn còn có vấn đề phải giải quyết với Ác thần nhưng, mọi chuyện đều ổn cả rồi, phải không?& B* ~0 i% b4 a2 [' j/ c+ @

+ h8 @+ {: B: n$ rÝ tôi là, cha mẹ cả người khác cũng đã hiểu con cái họ, và cha mẹ tôi cũng ổn, vì vậy mọi chuyện đều ổn cả, phải không?
" o; ?) p* S. ]! _2 E; Q# g
; i+ K" n, [2 T) t1 i) aĐúng không? Đúng là thế phải không?& _! |; e: Y: ~6 A( F

4 N$ P' `0 r' _7 F; K. o, pTôi có thể khoe khoang những cô gái dễ thương, xinh đẹp và tốt bụng này là vợ của tôi, phải không?6 G7 u# p4 D7 z* ' p
: X0 B$ Y5 |& m: M( h0 }
Tôi hiện giờ đang luôn có cái thôi thúc để hét lên như thế ...2 s& n1 y( Z  Q
; H+ s, ; q/ B
Vâng, Không hoàn toàn là thế. Nhưng, nếu ngay bây giờ tôi đang đứng ở trên đỉnh núi, tôi chắc chắn sẽ hét lên điều đó, bạn biết không?
8 H1 p; e/ U7 E; ~& r3 @: Q/ E5 x! U. f9 q! @. h* e
Tôi sẽ kết hôn với tất cả mọi người ... Tôi muốn giải quyết xong Ác thần trước khi kết hôn...
: i1 Z9 }0 L2 C6 x: X  B/ k8 H/ I0 ^
8 E0 l: P3 t1 ^( a& {& F- O, D* I7 dVà trong khi tôi đang vui vẻ về điều đó, Freud đã lẻn ra sau lưng và gọi tôi.

0 A* a: d: }+ R) A) A; s( s% `$ e; f' a
"... Wazu-sama, tôi có điều này muốn thảo luận với câu ..."(Freud)
3 N% ~5 t6 R# |5 L
; a* V; s: r( u3 n"... Là gì?"(Wazu)
! b- w9 Y: X; Y* N5 C
6 @$ k+ f# b2 X$ b" n- VAnh ta đến để làm gián đoạn tôi trong khi tôi đang đắm mình trong hạnh phúc với các cô gái khiến tôi có đôi chút khó chịu.1 w, T* [, E/ d* C: {

' ' Q, }# C4 H, v8 G"Tôi muốn cậu dành chút thời gian cho tôi vì sẽ rất phiền phức nếu ai đó nghe được ..."(Freud)
/ y' ~# c& @! L8 C" n# }. D" O( c/ [) Y
"Hiểu rồi."(Wazu)
9 M5 G' z8 G$ H% Y& v3 i8 K0 Q3 ?  @1 5 {4 b
Đầu tiên tôi nghĩ rằng đó sẽ là một điều vô bổ nhưng, nhìn thấy trong gương mặt Freud toát lên vẻ nghiêm túc, tôi trả lời như thế.( ?4 z* b( p* ]% j& d( r  p6 @- |: f
# {. ( v9 U( t# B
"Mọi người, chúng ta sẽ cắm trại ở đây hôm nay nhé?"(Wazu)& R/ b4 m- _  F3 a, y
; r0 {/ Z, O" |) d6 k. x8 J# w
"""Vâng."""(Harem)& W5 B# R' a1 r' W: K" A
( G. {4 E. Q- `, a1 X' w
Bất cứ ai cũng sẽ không đồng ý nếu bị hỏi đột ngột như vậy.# o4 w8 z, ^0 t! y+ |4 B
$ `4 `5 D( s& v4 F; |1 l
Và với suy nghĩ đó, tôi đã hỏi những cô gái nhưng họ trả lời ngay lập tức rằng họ ổn và nhanh chóng chuẩn bị cho việc cắm trại.6 L" O$ T$ Z; ]& ?( [6 r* k

, P; o+ W3 x& B9 g* Y" n9 ~8 eVì vậy, nghĩ rằng cuộc nói chuyện của chúng tôi sẽ là vào ban đêm, tôi cũng đã giúp chuẩn bị.
# F, }9 X/ f! w1 p' x. j9 C: B
) t" }4 V) y' H) `1 _+ K5 yNhư là nhặt củi ... Hoặc dọn đồ ... Và tiếp tục lấy củi ... Cũng tiêu diệt các con quái vật trong vùng lân cận ...0 A: w6 Z; m* |- ^" x' w: E
9 |) u: W% U. P. Q
Sau khi ăn món gia vị cay của Mao, tất cả chúng tôi tập trung xung quanh lửa trại, sẵn sàng nghe những gì Freud muốn nói.
5 B2 l& o8 B! o: _' z
; j$ m* [- e# YKhi tôi hỏi anh ta rằng sẽ không sao nếu các cô gái cũng nghe chứ, anh ta trả lời rằng họ cũng có quyền để nghe nó vì vậy mọi người đều đang lắng nghe Freud.
2 z" e: K2 b* z; V+ ]( t% j
4 n  R# T: Y) k8 V! P'Đó là vì tất cả các cô ấy đều là vợ của Wazu-sama, hay gì đó như thế ... Tôi cảm thấy xấu hổ vì thế dừng lại đi !! Hay đúng hơn, tôi không phải là chủ nhân của anh !!& b1 i" E7 S) z. o' b, h
; N: a) V; J, o- |1 L# }
Và do đó, mọi người đều đang tập trung lắng nghe, nhưng, bố cục thật kỳ lạ.
) x, D6 Y1 ; s8 C+ b2 @/ k7 Y: c5 y% b9 Z
Bình thường, khi ngồi quanh lửa trại, mọi người nên ngồi xung quanh đống lửa, nhưng tôi đang ngồi trước Freud, và các cô gái đang ngồi xung quanh tôi. Meru như mọi khi đang ở trên đầu tôi. Nhóc ấy sẽ không bao giờ từ bỏ chỗ đó.
- g+ Y8 Q1 S; S, q1 g4 D
& c$ b* {3 k$ e! l+ s; I+ Q0 CCách bố trí của chúng tôi giống như một người đang phát biển và một nhóm đang lắng nghe vậy.
' z4 E  G2 Z6 V$ n1 e# `$ D0 R# l0 p$ Y3 T4 h" A
"Và, anh định nói gì?"(Wazu)
  j1 x, X1 q" l$ F9 h4 C1 Y1 Q* b6 U' s- ^+ J+ F
Trong khi tôi đang lấn bởi các cô gái đang cứ cố áp sát vào tôi, tôi đã thúc giục Freud đang ngồi trước mặt tôi để nhanh chóng bắt đầu nói chuyện.
) _7 Z) g- h" x( Z. r' m/ r
) U9 C+ c- b- f* x
Ah! Này!! Kagane !! Nếu em ngồi đó thì anh sẽ không thể nhìn thẳng vào Freud mà nói chuyện được đâu !!(Chắc là đang ngồi trong lòng)
: p( s( R4 A: C) S
1 f2 M' g; |5 e, t+ l' ^$ Y# [& e* ?"Vâng, có cái này mà tôi nghĩ tôi nên nói với mọi người ..."(Freud); o& d! l, V: f) j5 J& ^. Y. r* k
$ p: h; w' I0 Q- _, r# s( r
Hey Freud !! Anh có đang nhìn thấy tình huống mà tôi đang mắc phải không, vậy tại sao anh lại bình tĩnh đến thế. Anh ta không hề ngần ngại bắt đầu nói chuyện, có rất nhiều điều anh có thể làm để giúp tôi, phải không? Anh sẽ để tôi thế này sao? Vâng, dù sao tôi cũng đoán thế ...+ b' g$ A" |* f4 h) K2 u
6 a+ S: {# |$ x; m3 ~
"Tôi thực sự là 'Thần Sáng tạo'"(Freud)! F6 e1 P3 i% l
: |/ _' u' k9 g* Q
Với những lời đó, các cô gái ngừng cử động.: I6 F- _$ l; S- W$ A  S

5 ?6 ^% j# Z$ V  y6 M  _% _% XTôi đã lợi dụng điều đó để sửa lại tư thế của tôi.
2 l6 b7 K2 S; ?8 `8 ~7 Z
8 b- J4 N/ {2 {, _) `$ f"... Và?"(Wazu)
, X5 I  q2 V* E3 F4 p) H; w9 `7 g1 Z# d) n
Các cô gái đang bối rối nhưng tôi chỉ hối thúc anh ta tiếp tục nói.
. Y* q! H" i2 T; - 4 u2 r' j" t# D/ d  w# U  F( J$ V
"Như mong đợi từ chủ nhân Wazu-sama của tôi, cậu không hề tỏ ra ngạc nhiên?"(Freud)% d2 ~# t( t: J  d* f
4 F6 q$ U9 I& r/ S* c8 u
"À, tôi nghĩ rằng nó cũng không ngạc nhiên lắm."(Wazu)3 ]5 d4 u" M) G" B$ H

7 c7 c( S- `7 C) b# J"... Tôi có thể hỏi lý do tại sao cậu nghĩ thế không?"(Freud)2 Z9 @$ B% ~* P( ?
. q' W: P5 N6 h# D5 S4 i
"Để xem ... Ngay từ những lần trước tôi cũng đã hình dung được mang máng về nó, sau khi tạo ra các nữ thần và niêm phong Ác thần, Thần Sáng tạo đã đánh mất quyền năng của mình, và tôi chưa bao giờ nghe nói anh ta bị phong ấn hoặc biến mất vì vậy tôi nghĩ rằng anh ta vẫn có thể ở đâu đó, và điều đó đã thuyết phục tôi đó chính là anh khi anh chặn được nắm đấm của tôi trong dạng Hóa thần. "(Wazu)
4 s3 p- V1 U/ a- g% ) s( D4 ?+ l; `6 f) H1 ?; X1 ?
"... Đúng là như vậy, cậu đã nhận ra được nhiều điều ..."(Freud): j! j6 [4 z) U
9 w3 z6 N, @7 y: ]. D2 n0 P5 d+ y% y
Freud bắt đầu gật đầu như thể bị thuyết phục bởi điều gì đó.( J: j" n+ }1 P# `0 F$ `
0 U2 Q- T% u  h4 @
"Tôi chắc chắn rằng quyền năng của tôi đã bị đánh cắp bởi Ác thần và sau khi phong ấn hắn, tôi bắt đầu đi chu du trên thế giới. Mặc dù tôi đã bị đánh sức mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã mất hết sức mạnh của thần linh nên tôi quyết định sẽ dọn sạch những tàn dư của Ác thần, khi cuộc hành trình sắp kết thúc, tôi đã đến được Vương quốc Mabondo, ở đó tôi bắt đầu sống như một quản gia, chức vụ mà đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của tôi trong cuộc hành trình trước đó. Và ở giữa nó, tôi đã gặp cậu Wazu-sama, một người có được sự ban phước của một trong những người thân của tôi, Nữ thần Ánh sáng ... Và vì vậy tôi đã đi theo cậu. "(Freud)
# T+ v$ K/ a% U2 P1 x: H
4 L" x6 E- N; l2 + n; E1 mNghe lời giải thích của Freud, tôi bắt đầu suy nghĩ.8 N8 l: p& f4 G- B3 t
4 W8 ^8 Z1 z8 x0 h9 o/ f( m

Anh ta đã bỏ qua một điều thiết yếu.2 I% W+ s4 R+ R- T

, l& ^4 b+ {9 P. X6 {# r5 |"Vì vậy, tại sao anh lại quyết định tôi là chủ nhân của anh?"(Wazu)
. s8 `) o/ k. q5 F7 E5 W; P: o$ X5 u8 O4 J+ O
"Eh? Một quản gia thì cần phải có một chủ nhân, không phải sao?"(Freud)0 }& S3 d: R3 l1 Z3 ?/ ~

2 A8 z% O1 K9 o' ~"Đó không phải ý của tôi ..."(Wazu)4 Y+ J" M0 n) Z4 ~$ Z, E

( W3 J1 {" o3 p% H8 {' K"Bởi vì tôi là một quản gia."(Freud)* I$ Y+ N  e4 w

  Y" [7 R0 X& D+ }) g! ["... Câu đó cũ rít rồi."(Wazu)4 l# z% f# m' |+ O' d  i
+ ^$ B9 f1 z' O2 K# u! L
Tôi không quan tâm nữa, có lẽ anh ta sẽ nói thật với tôi vào một ngày nào đó. Tôi sẽ nghe nó sau này.
! J( L  O. A' `4 Y) A. n* Y0 k4 c& v  l: ~) K3 s: q
"Wazu-sama, còn một điều nữa tôi muốn nói ..."(Freud)
$ o! r5 ^8 T+ V1 e1 k/ o2 F8 M4 U: H3 [
"... Là gì?"(Wazu)) k; m- x) Y' Y- [0 `

" N  U, O. q# ~( z( B# _Vẫn còn nữa á?
0 d. b% I# n5 E& E, a" G; ^- F5 {4 ?: P5 |
Tôi muốn đi ngủ.0 J4 K2 Y0 w/ u, d
' _2 W7 n! V! e5 h& K
"Tại sao cậu là vô tư như vậy?" Tôi đã tiết lộ danh tính thực sự của tôi !! Tôi là Thần Sáng tạo! Vị thần của sự sáng tạo đấy! Đúng ra cậu nên phản ứng là 'Không thể nào!' hay 'Thật á ?!' hay 'Tại sao trước giờ anh luôn giấu tôi?' hoặc "Chúng ta là bạn thân mà" hoặc một cái gì đó như thế !! Và sau đó cậu tức đến độ xé cả quần áo của mình ra!! "(Freud)(CLGT câu cuối)1 I* R, Q! U. A, e
4 I/ z  C0 ~, C2 [. Q6 @
"... Tôi ít nhất cũng muốn nói gì đó về thái độ của anh đấy."(Wazu)
: V& s% F! P' R  r& K2 u* @
5 3 Q$ c& Q: G  rBỞI hành vi thông thường của anh. Tôi đã phát triển một số loại khả năng chịu đựng chuyện bất ngờ rồi !!
( v) e3 A0 u6 n. P( Y) G! ^. P: O3 Q! a
Theo cách đó thì đây là lỗi của anh đấy !!
& k! A& T( Q3 c6 l( B. |0 b$ x  X. _  ~3 ~9 }" x9 [$ @5 s
Tôi thật sự sợ tâm trí của mình có thể đã dễ dàng để chấp nhận Freud...$ p! Y! |( w  b. y8 b2 w0 c3 D
( X* ^. M0 ?* t& i; t" D$ K+ r7 c5 J
Sau đó, tôi hỏi Freud tiếp vài câu hỏi cho vừa lòng anh ta và đi ngủ với các cô gái. 
Trở lại
Đề cử
Login or Register

Jnovel site đọc truyện chữ online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách