Hãy dùng trình duyệt Chrome

[ARC 5] Chương 197: Trẩu Anh Hùng

Lượt xem: 152 | 19-10-2022 06:38:34


Cùng lúc đó, người quản gia đã đưa ra tín hiệu bắt đầu, anh hùng lấy ra một thanh kiếm được bao trong một cái vỏ đẹp mắt. Thanh gươm cũng được trang trí lộng lẫy như thể để không bị lẫn vào đâu được và từ lưỡi kiếm cũng phát ra một ánh sáng màu xanh nhạt.
4 P. b1 I% Q' z) a1 h
+ r/ f+ j  ]* h% Y8 {Có phải đó là Thánh Kiếm không?
# a4 B" |' u" Z* Z9 Z; J0 f$ y+ E8 l# x% G) S  V0 `
Anh hùng lao thẳng vào tôi với thanh Thánh kiếm.
$ _$ S  O+ L! R. O; j1 z
$ c2 z' _+ Z3 s/ j! ]8 C- v... Crap !!' O; d' [# f+ E& G( R4 E: {, A

* i+ j( p+ k/ h# k7 N1 _% Y2 ANgay lập tức, tôi tránh được thanh kiếm và lui về phía sau.
( F9 ?) # a' k5 x& U
% i5 p0 l# Y+ @/ |) ~6 }4 m/ OAnh hùng tiếp tục tiến lên với một nụ cười
. W' k) r' L( V$ o" }) {3 M+ a3 `& w" ]! K
"Fu như tôi mong đợi, thanh gươm này luôn chống lại cái ác, tôi sẽ cắt đôi cậu ra với thanh Thánh kiếm này !!"(Hero)
  U* [" m  H8 z! o; L/ `0 K
, b. ~0 W* R% |: _... Nguy hiểm đây. Thật phiền phức ... Đó là Thánh Kiếm ... Tôi không thể để mình bị chém trúng bằng thanh kiếm đó ...(Chứ đéo phải mầy thần kiếm cũng không si nhê sao). u( u7 u. A5 z0 f, ; O  P

: k+ B, E( x& @4 e0 z4 o' A! `% {Tất nhiên, tôi không phải là kẻ xấu nên thanh kiếm đó chắc sẽ không có tác dụng với tôi như anh ta nói. Nhưng nó ... vẫn rất phiền toái. Ý tôi là, Thánh kiếm đó ...1 O4 T4 ^- H" K. m; f

4 C2 v+ @! I' h0 ^6 ~6 _) GLà duy nhất trong thế giới này, phải không?
8 T+ v6 d0 q, O5 B
3 q% u5 W. ~3 x7 JNói cách khác, tôi phải tránh phá hủy Thánh kiếm bằng bất cứ giá nào(à, ra là vậy). Đó không phải là do tôi nghĩ cho Hero (lol), nhưng đối với những người trong thế giới này, tôi cần phải để lại cho họ thanh kiếm này. Và đó là lí do tôi đang cố tránh để thanh kiếm đó đánh trúng tôi.1 F8 n4 T/ E4 _% E3 Q- P7 ~

/ A- C- ~/ E9 ~: sBởi vì, tôi không thể bị thương với cả Thần kiếm, thanh kiếm còn vượt qua cả Thánh kiếm, nên thanh kiếm đó không thể khiến tôi bị thương ...
7 `& z7 e" Y+ H- P9 w3 k: Q1 w& Z:
Hay đúng hơn, thanh kiếm đó sẽ không bị vỡ nếu chỉ đơn giản chỉ chạm vào tôi chứ? Vì vậy, tôi đang cố né đây ...?
1 d" t8 ~: z0 W2 T5 z( i6 C" + [% q
Ahh thật là phiền mà ...
! H! [1 }' p- Q$ a+ W& H) 7 y; K" X. r1 y/ _
"HAHAHA! Sao vậy ?!" Cậu chỉ đang cố chạy thôi sao ?! "(Hero)
# s( c& b( y7 h0 t  k0 Z& b' m6 K  l4 h
Bởi vì nãy giờ tôi chỉ đang tránh và tránh, Hero liền tỏ ra tự mãn. Tôi không như thế!! Tôi đang nghĩ về tương lai và tránh bị Thánh kiếm đánh trúng !!
/ r6 n( |& e5 n4 |- L
: Y+ @8 D# P9 R% [& I8 E) c0 Y6 LHay đúng hơn, các động tác của anh ta thật ngu si đần độn ...
) d$ S, C+ C- P7 g& G# N/ N& q# C7 ^/ U' p* S( ' d
Eh? Những động tác đó làm bạn tự hỏi anh ta có thật sự là anh hùng hay không.1 |# l8 |- S  a0 V+ ~) ?! M# @7 W1 V
- q8 V. l) w3 r9 n. R
Ý của tôi là, đó là anh hùng mà, phải không? Người đã cứu thế giới, phải không?
5 g" N0 g0 C2 j1 t4 P. O
: x. L0 r5 b  o/ s3 `7 W/ O
Eh? Eeh? Chẳng phải có hơi yếu đó sao?
0 {% U, }0 X' B) I& b
' I: B, c6 u+ g5 ^  qAnh ta thậm chí còn không thể bằng một góc của Haosui, người có sức mạnh thuần túy nhất, anh biết không?' p2 q9 d  {5 C

/ u" N& ?: |9 n7 O, P5 pThậm chí anh ta có thể thua cả Tata người yếu nhất trong nhóm của tôi.
- M. X/ [2 M. u1 X& l
9 u; y, r1 ~( ^+ {) ]Tata có thể thắng anh ta với con dao bếp của cô ấy ...
- o  |* C2 D6 F# C2 C1 s9 d7 ?' M) {+ _: K
Ahh, anh ta không nhận ra mình yếu kém tới thế nào sao?
: e8 {- R8 J1 `/ y+ F
& Q! T8 {* ^" F8 `" b) R* BAnh ta có đang dấu sức mạnh không?
) K4 M" S; [% Q; D! Z
2 [% S# ]  q4 u( i1 S0 H/ ULiệu anh ta sẽ đánh thức sức mạnh tiềm tàng?
- u& s, k$ P' j* {' o8 v. d9 ^! {
Điều đó dường như ít có khả năng hơn.  F0 h# l0 v6 D8 r
8 ( S( ^5 Z; F7 s, Y& h5 1 v
Xa xa nó, ngay lúc này anh đang vẫy vai rất nhiều.( Q. T/ H9 I; a" [; L$ `0 _

1 n9 D- K. r. L# B% f+ eNhững gì chúng tôi làm nãy giờ là anh ta tung ra những đường chém hoàn toàn không sắt bén chút nào mà chỉ đơn giản là những đường chém như để phô trương cho mọi người thấy sự vĩ đại của cây kiếm đó mà thôi còn tôi thì vẫn tiếp tục né, anh biết không?. x- T$ i0 N5 c- V8 M6 g
3 F6 ]. I! K& b
Hay đúng hơn, đừng có thở gấp chỉ với bấy nhiêu đây thôi chứ ...- Y% f: j, [, ' H2 b+ h) u, M

& m3 b* W" t& N( v4 p4 F3 q- i6 v* NCó thể là sau khi anh đánh bại Chúa quỷ, anh đã ngừng tập luyện, phải không?
  n3 x9 Y! [0 q9 l" {
( s4 x- o( {' R1 K) I! HBây giờ khi tôi nghĩ về nó, anh ta có rất nhiều vợ.# b, s& n$ I0 X$ B1 `3 D" P
; ]& v4 c. g% x2 y* x
Có phải bàn tay của anh bây giờ chỉ là để vuốt ve họ không?
( P- m9 O. {5 S6 a5 p" H, }4 S4 v* v
Nhưng đó là một điều xấu hổ. Không có thời gian để suy nghĩ vì vậy tôi sẽ không thể hiện bất kỳ lòng thương xót nào.4 z% e4 n8 y% j: ?

$ Y5 |6 P4 F5 Y  Y"Đồ khốn !! Cậu không thể làm gì khác hơn là chạy trốn sao! Chiến đấu cho đàng hoàng nào! "(Hero)
' [4 F2 P- _: x0 V2 t1 ^( x+ k* f
  _# k. C2 y8 V" E+ sĐàng hoàn? ... Anh ta lắm lời thật đấy, nên không có gì là lạ đúng chứ? Ý tôi là, mọi người đều có cách chiến đấu riêng, vì vậy mà tiêu chuẩn chiến đấu cho đàng hoàng là tùy vào mỗi người, đúng không? Tuy nhiên, bất cứ khi nào có điều gì đó không công bằng và nghiêm túc đối với anh, anh ta lại la toáng lên như thế ... Tại sao vậy?2 t7 U" R2 ^3 h  i# v/ w

  {" @5 s. H9 S  d9 ?; YTrong thời gian này, tôi muốn nói là việc một người được vũ trang đầy đủ cầm một thanh kiếm lao vào một người thường dân đối với anh là công bằng sao.
2 T% v) U' r) Q& ?/ c$ W8 X
# W& j: m3 P2 ]4 {, L... Ah! Tôi chỉ nghĩ đến cái gì đó tốt đẹp thôi. Nếu chỉ đơn giản nghĩ mọi chuyện anh hùng làm đều là đúng thì ổn thôi.5 @! }7 C! G2 Y6 7 A

/ N: {: N0 E7 Y# iTôi nhắm vào cổ tay của anh hùng, tay đang cầm kiếm và tôi đá vào đó.: M8 c; J, J% R0 {+ s  B, d

, L/ l! % U1 L3 ?" q"Tei !!"(Wazu)
8 r6 u& p! i7 w9 {8 a7 Y1 T
! 1 Z# }; F4 u- x4 o. l# k( {( L$ wVới với một tiếng lấy đà từ tôi khi tôi đá vào cổ tay anh ta, anh hùng thả tay khỏi thanh kiếm với một biểu hiện đau đớn. Ngay lập tức tôi nhất thánh kiếm lên và đâm nó xuống đất với một lực khá lớn. Sau khi xác nhận điều đó, tôi lui lại vài bước.
) f; v3 a( S) `% k6 Z6 s4 q' L. n1 K9 E1 I  {% [0 R7 e  b
Vào thời điểm Hero quay lại nhìn tôi trong đau đớn, Thánh kiếm đã bị mắc kẹt trong lòng đất và chỉ còn có cái tay cầm là nhô ra.
& + I5 A; z8 B0 n) n& q! A+ P& P: j
"Đồ khốn, mày đang làm gì vậy? Mày có biết thanh kiếm đó đáng giá thế nào không !? "(Hero)
5 O  g& k# b0 n% c9 _- r( F
9 R5 ~. 7 x# W# ' ^% h: J. OAnh hùng đầy giận dữ nhưng tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Hay đúng hơn, đó là Thánh kiếm, phải không? Đó là một vũ khí truyền thuyết? Hoặc nó cũng như con dao của Tata mà thôi. Tôi không thể nhìn thấy bất kỳ giá trị nào trong nó khác với nhiêu đó.
" z3 Z# U' f- Y1 X5 ]( `2 u9 K! S% ?4 [" l. R0 _' w
Anh hùng đến gần Thánh kiếm, anh ta nắm lấy tay cầm và kéo hết sức nhưng Thánh kiếm không hề nhúc nhích." z- M8 F" Q3 B" y- A& Q

1 t% X# u7 e+ n0 U( J  D6 t# {AHAHAHA !! Có vẻ như anh không thể kéo nó ra nhỉ !! Vì vậy, có nghĩa là anh không phải là anh hùng !!
4 l2 B+ F5 f$ c+ n2 d/ A/ I
; B& m3 }/ A7 p  A( C! ^9 j9 UTôi đã cố nói điều mà một nhân vật phản diện thường nói
  @& T' T7 u1 P% J( Y9 b
: c& S% F8 J! D0 k  W"Fugigigi ..."(Hero), q: R5 i# S# n9 |

5 E- P, x& A, v) _- DNgười anh hùng cố gắng kéo thanh kiếm khỏi nền đất đến nỗi đỏ cả mặt nhưng không có vẻ là thanh kiếm sẽ được rút lên. Hay đúng hơn, anh không thể đánh mà không có Thánh kiếm sao? Hãy đánh tay đôi với tôi này.7 O2 p6 c5 E( w. F$ w% v

" s4 Z, l4 X' k! @0 R4 b1 h9 V2 TTôi nâng cao cảnh giác khi nhìn anh hùng, và nhận thấy rằng những người ở Iscoa đã chết lặng. Vâng, điều đó đúng như mong đợi. Họ không bao giờ nghĩ rằng anh hùng của họ sẽ thua. Aria mở miệng và nói rằng cô không thể tin được. Người quản gia cũng có một biểu hiện khá thú vị. Well, ông ta là một quản gia.
/ g8 k+ h( G, |3 q" K& b& y' f+ c4 b. I/ }2 b0 c$ N9 I4 z) V( Q$ V8 Z8 A
Về phía Motampe, các cô gái đang nở một nụ cười vui vẻ khi thấy hành động hài hước của anh hùng, Navirio đang nở một nụ cười rùng rợn như thể đang tự kiềm chế mình, công chúa Eris và Givirio-otousan thì cười kiểu éo ngán bố con thằng nào.3 [4 S8 ?' H) _8 T! |
" w' ]" V9 T. w
Mirelina-okaasan và Freud, như mọi khi, tỏa ra bộ mặt như thể không có gì xảy ra cả.
. }* k+ i9 v( u! a
% V" N; A; g! C0 V# [# qSau khi xác nhận điều đó, tôi quay lại nhìn Hero và thấy anh ta vẫn đang chiến đấu với thanh gươm bị mắc kẹt trong lòng đất. Hãy bỏ cuộc đi, điều đó có nghĩa là anh không phải là anh hùng.
* g: j1 F7 L) `( f, i8 Q. _/ B  u! V; A* ?/ u! O6 u
Hãy kết thúc thôi ...4 G0 _( j' N: C

! T+ i- G# f* R8 `8 RTôi hít một hơi và ngay lập tức đứng trước tầm nhìn của anh hùng, tôi cho anh ta một cú đá với sức mạnh đủ để không giết anh ta và đá anh ta bay đi, tôi bắt kịp với Anh hùng đang bay trong không trung, với bàn tay của tôi chuyển sang động tác chặt, tôi cắt tất cả các trang bị của anh hùng.

3 N: i1 R  i+ K9 Q; e; j5 y
- g, Q  x* G" F4 c& H, Z, H4 f$ Y Chương 197: Trẩu Anh Hùng(1) # }/ V( N+ m: X  E4 ^! F
" K1 O5 + ?" Z8 l
Sau khi tôi cắt vừa đủ, tôi quay lại đấm anh ta xuống đất.
% W9 u8 ^3 U$ Q/ X; L1 s
3 j: {1 K$ % [' @Baaaaaang !!
) c! X$ U" h5 y4 U0 d  b' F7 t: J" C8 [  r/ k! G3 L  ?; ^6 T
Khi bụi phát ra từ vụ va chạm tan đi thì ta có thể thấy phần cơ thể của một người đàn ông như đang nảy mầm ra khỏi mặt đất, và cơ thể đó hoàn toàn không vải che thân ... Tất nhiên, nó đang quay về phía Iscoa. Tôi không thể để cho các cô gái thấy cái gì đó bẩn thỉu được.
* w- u) y; Q+ 4 j) N5 o
7 W6 v0 K/ @3 q6 A7 {! ZVà sau đó tôi giấu đi những trang bị mà tôi cắt ra và tiếp đất ...$ h/ l/ j2 a4 N7 E. z

; r7 T; W+ S9 w" % Z5 @: ?Thay vào đó, trạng thái của anh hùng hiện tại còn bi kịch hơn
% N9 v# l, K, k7 h/ ^2 K: ]4 a4 h: Z
; _' `4 h' @1 ]"Người chiến thắng, gia đình Mabondo."
& Q0 L& G1 `  B& L0 ~+ ?' r# z, _
Người quản gia tuyên bố trông khi hướng tay về phía tôi. Đúng như mong đợi từ một quản gia thực thụ ... Không như ai đó.! L* o/ / X8 X; R
; ]4 q3 T' ~  P# N8 a& M6 ^
Haa ... Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi.2 G& r: I8 Y! E: Z

. U+ F) P+ i: G3 H7 NTôi cảm thấy phần nào hài lòng và trở về phía những cô gái đang đợi tôi. 
Trở lại
Đề cử
Login or Register

Jnovel site đọc truyện chữ online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách