Hãy dùng trình duyệt Chrome

[ARC 2] Chương 48: Yêu cầu không chính thức là điềm báo của rắc rối

Lượt xem: 46 | 17-10-2022 14:22:07


Hiện tại, người phụ nữ trước mặt tôi tự nhận mình là nhị công chúa của Vương quốc Mabondo. Huh? Không, không, không, không thể nào .... cô nghiêm túc sao?
3 L& f$ i+ ?; P
" E  D# b( E/ c( e& ^Tôi quăng một cái nhìn chỉ trích về phía chiếc nhẫn trên tay trái của tôi. Người phụ nữ tự gọi mình là Naminissa đã nhận ra nên thay đổi nụ cười dịu dàng của mình thành một biểu hiện giật mình. Sau đó, cô đột nhiên nắm lấy tay trái của tôi và nhìn chăm chú.! a% X7 u2 y6 C& w) y) U
! P5 R% O$ c/ ^3 w
Eh? Cái gì vậy? Có gì sao? Tôi đ-đ-đâu có phấn khích chỉ vì được một người phụ nữ xinh đẹp nắm tay đâu, bạn biết mà phải không?5 s6 w9 y" w/ I& i& i& j

/ ?; a  t  G2 I$ V( G2 C, `$ D# }- Chiếc nhẫn này .... .... anh !! Làm thế nào mà anh có được chiếc nhẫn này? (Naminissa)# K$ L( ]6 d5 I& w2 i( w) K+ }1 ?

) p: w# d( H6 y! |Ah, chiếc nhẫn. Phải rồi. Tôi biết mà. Phải có lý do nên người phụ nữ xinh đẹp mới đột nhiên nắm lấy tay của tôi.... Tôi không khóc .... Tôi biết rất rõ mà ... sobs ....
% q3 Z/ G1 L5 G. v- [2 q" y8 }, `$ X
. j! B7 T2 M$ Q5 @) V  D  S- Đó là .... khi bọn tôi bắt bọn cướp, chiếc nhẫn này nằm trong số những của cải mà bọn chúng đã cướp được. Tôi nhận nó như một phần thưởng (Wazu)
$ G& B* G% X# S# f! F# f- A. |+ }3 # `/ y, B
- Vậy thì, người chủ sở hữu ban đầu của cái nhẫn này .... (Naminissa)
. y5 X4 T$ p7 v$ Z9 k, c/ `5 E& B  S: w' [5 l- X: K
- Có lẽ đã .... (Wazu)! `1 L0 A; d8 h. h9 c" ]/ K3 E' R' f

6 s3 i1 O2 M" m7 g' U3 g7 F; F.... chắc là vậy rồi (Nami)/ ]3 n4 n4 c- Q  V' U. ~' y( x

" Z: i7 d" ~5 c# ]. H" T8 IUmm .... tôi đã nói rõ tình hình rồi, cô có thể bỏ tay tôi ra không? Tim tôi đang nhảy múa đây ....$ b- h+ p( b& G. q1 y6 G

( O. g$ x9 ^& s9 u4 _+ Z/ C- Chiếc nhẫn này ban đầu được trao cho một người mà tôi đã phái đi để thu thập một số thông tin. Chiếc nhẫn còn lại ở đây, xem này~ (Nami)' A; {: |' J- @3 ^

0 r. o4 [! @9 M% ~Cuối cùng cô ấy cũng bỏ tay tôi ra. Cô ấy cho tôi xem chiếc nhẫn giống như chiếc nhẫn mà tôi đang đeo trên ngón tay của tôi.
, w8 h2 ~" r) }  H; N% x1 L; q% N% D, V" p, e2 N5 _! k3 x' ^( ]
Nguy hiểm quá .... Cứ tưởng rằng tim tôi nó sẽ "bùm" rồi chứ., S1 a9 n% B  j
& E- U, 4 F% r! n6 A
- Mà hên là tôi đã không bỏ cuộc. Nhờ chiếc nhẫn mà tôi đã được cứu theo cách này. Tôi thực sự biết ơn anh (Nami)
- F  V0 `% M# x( Q; j% y& t+ t7 r5 H# R$ W! P9 z, S
- Không sao đâu, xin đừng để tâm, Naminissa-sama (Wazu)
. s- i* N7 m! d2 z1 R
) g% ^5 V) f. l$ u& a- Tôi không phiền nếu anh gọi tôi là Naminissa, hãy nói chuyện một cách bình thường (Naminissa)9 x# X* _) ^" 3 ?/ B

$ c6 a  j( Q; W# t& @: U' C- Hie-hiểu rồi (Wazu)1 W4 R- n; x# l  y8 E0 l+ B, @

& V, l' N" _& w. i  YCô ấy lại nắm tay tôi ~ !! Vui lòng đừng nắm nữa ~ !! Tim tôi xắp bùm nổ rồi này, tôi muốn cô vui lòng bỏ tay ra dùm ~ !!
3 @: S) S' V. x8 y+ p3 f9 g
+ ^* W+ l6 A& y8 P  ?Lần này cô ấy ngay lập tức bỏ tay tôi ra. Khi tôi bắt đầu thở phào, Naminissa quay sang Orlando.
$ q& X8 k8 p5 k! G) @& ?8 g
1 f9 `) D, l$ ~) O" j& K. v: q6 j
- Tôi cũng đã trao thanh gươm đó cùng với chiếc nhẫn (Naminissa)
# o- f" V6 q. c. c" 5 Z. ~) N, u1 |" `. ?: W7 K2 ^: ^
- Vậy sao .... vậy thần nên trả lại cho người? (Orlando)
% ]8 p6 s& Q! R. R0 l/ f1 G1 h  w9 ' F- O
- Đừng, xin hãy cứ giữ nó. Vì thanh kiếm đã được ban phước bởi tinh linh gió, nếu anh sử dụng, trạng thái AGL của anh sẽ tăng lên (Naminissa)# ~0 j0 z/ A! n3 @( s# x' ^4 J
) z' P- v- L& ?' I# N' L+ u  O
- Thần hiểu rồi, vậy đó là lý do tại sao cơ thể của thần cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi sử dụng thanh kiếm này (Orlando)
+ r& r1 ~+ R; Q9 s
! U2 e+ s' r( a" R  G$ `1 gTốt rồi, Orlando. Cuối cùng anh cũng đã hiểu về hiệu ứng của thanh gươm. Nhưng tôi chợt nhận ra cái này, mặc dù cô ấy đã đề cập với tôi gọi tên bỏ "sama", tại sao với Orlando cô ấy lại không đề cập việc bỏ "sama". Ughh, cũng có một sự phân biệt ở đây ....
3 f/ l6 |, d' ~" L& l2 P0 S0 k' q9 ^
& Z0 R! ?( U! I. |- S- Ah, xin lỗi vì sự chậm trễ giới thiệu với Naminissa-sama, thần tên là Orlando và cậu ấy là Wazu (Orlando). X1 m9 y0 M1 v
" C" I3 W+ P+ J4 g; _
Orlando giới thiệu tôi mà chưa được phép. Hơn nữa, Naminissa đã lẩm bẩm tên tôi rất nhiều lần .... tên tôi khó nhớ vậy sao? Umm, muốn khóc quá ....
+ G. W9 {' g/ ]  H. T* l
  Q* ~! p0 e( C$ p1 u- Vậy hai ngươi là Mạo hiểm giả à? (Naminissa)
8 ~" r  k6 t% H) J- Q
* `9 `2 N8 y' `7 u# ~9 b5 c- Cậu ta là Mạo hiểm giả nhưng thần thì không. Chúng thần đang hướng đến thủ đô đế quốc bởi vì thần muốn trở thành một Hiệp sĩ, cậu ấy chỉ đi cùng thần trong cuộc hành trình này như một người bạn (Orlando)0 L3 k8 h1 g# }2 y
6 n4 [% C: |/ V- ~0 _
- Tôi hiểu rồi .... (Naminissa)" ~: H5 T. v9 u% j
- e: |  A4 O4 }6 n$ L, z
Rồi sau đó cuộc trò chuyện cứ tiếp tục mà không có tôi .... Huh? Quên tôi rồi hả? hay mình là đồ thừa ở đây?
3 o* P, Y, _2 a+ X
9 d& w# K9 N( t5 a% QTrong khi không có gì làm tôi vuốt ve Meru. Naminisa quay về phía tôi với gương mặt nghiêm túc.
, f7 x% `3 q- w- b
' g2 K6 u% [0 E7 y8 {8 k: e- Vậy thì, Wazu-sama. Mặc dù điều này là không chính thức, nhưng anh có thể vui lòng nhận yêu cầu của tôi không? (Naminissa)/ x4 `7 B7 `. L, k! X2 X5 [

6 A% |. p) ]) L9 T+ D" k- Thế .... đó là loại yêu cầu gì? (Wazu)  k) ], % T: }( W/ c% q; X/ f8 s

: X5 t  V* c8 T' [9 U- Tôi có một anh trai và một người chị sinh đôi, tôi muốn anh hợp tác với tôi để giúp hai người. Hiện tại tôi có một thỉnh cầu (Naminissa)7 u) a$ o! H) _# }

* R/ }( p+ O' M% f, b9 R- Cái "thỉnh cầu" mà cô đang nói đến chính xác là cái gì? (Wazu)* h* ]$ y! E2 e2 f
1 m* Z' t! H1 Z
- Tôi sẽ cho biết chi tiết nếu anh chấp nhận yêu cầu này. Tôi chỉ không muốn người ngoài cuộc biết về việc này (Naminissa)2 a! l, W( r% a9 `0 F! {

& A3 i3 F2 ]1 ]; EỪm ... có vẻ giống như tranh chấp ngai vàng .... làm gì đây .... nếu có thể giải quyết bằng vũ lực thì tốt quá , tôi không hiểu những thứ về chính trị .... thực sự những gì cô ấy cần ngay bây giờ là Sức mạnh quân sự nhưng tại sao cô ấy lại yêu cầu một Mạo hiểm giả giúp đỡ .... nhưng mà còn ....
8 k. C. K8 a% Z2 z1 B

5 D; `2 R6 _1 X/ X& eTôi liếc qua Orlando và trả lời Naminissa.& u7 A  Q* S% w" _$ A

+ y6 _6 |) U" z" {, X0 Y- Tôi có một điều kiện. Như Orlando đã nói lúc nãy, anh ta mơ ước trở thành một Hiệp sĩ. Bởi vì không thể nào đùng cái trở thành một Hiệp sĩ được, chí ít cô có thể cho anh ta một cơ hội để hành động như là hiệp sĩ của cô không? (Wazu)2 O/ y3 S% S+ @# r0 Y
( m4 C0 ]  M% i
- Này, Wazu! (Orlando)" t7 c+ a+ G# y$ c' M& q4 d

7 k+ e! W7 f/ Y9 U! @5 s9 - Tôi không phiền đâu. Ban đầu tôi cũng nghĩ sau này sẽ thưởng điều này cho sự hợp tác của anh ta (Naminissa)
' `5 C, z5 q5 + i8 G+ t; |( l/ Q
* g) v+ {! A, B- u  D5 E- Naminissa-sama .... cảm ơn nguời rất nhiều. Kẻ không công trạng này sẽ phục vụ người hết sức mình (Orlando)
/ `" r6 b, i8 w) L
9 t0 x; A# ~" b) l9 S! y- Cảm ơn anh Orlando-sama (Naminissa)3 {: Y6 E2 e$ ~& q% [7 m
6 Y, s3 V/ W# R" {# f
Tôi hiểu rồi. Sẽ có một phần thưởng vì nó là một yêu cầu cho một Mạo hiểm giả, và cô ấy lên kế hoạch biến Orlando thành một hiệp sĩ vì sự hợp tác của mình. Tôi rất vui vì tôi có thể giúp cho Orlando ....  ^1 P0 M. C( w  |
6 Z- f% t  ~3 [6 X
- Tốt rồi, tôi không có bất kỳ điều kiện đặc biệt gì cho bản thân. Được rồi, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu (Wazu)8 o* E' N- m9 Y
! ~* s! C3 R  T4 E, D( k( s2 J9 V2 M
Nghe câu trả lời của tôi, Naminissa lộ khuôn mặt hạnh phúc.$ Y8 H2 D* r: V2 g* a; T
! C% b* d3 h% n' h
- Vâng, phần thưởng cho Orlando-sama là cơ hội để trở thành một hiệp sĩ, và cho Wazu-sama là "tôi" vậy là xong(Naminissa)
2 R8 f/ G" b$ w" }2 q3 g: f" f+ Y( [/ o$ b
- Đã rõ, Naminissa-sama .... (Orlando)5 }# [& J8 k8 ~' q8 y; S

5 X1 x. L- b# U- .... (Wazu)
; @: k$ q# g7 7 l! e% M9 k2 X: p5 E3 [0 e
Ể? Có gì đó là lạ từ những lời của cô ấy, phải không? Đúng mà, tôi chắc chắn là cô ấy vừa nói phần thưởng của tôi là "tôi" !! Hử? Điều đó có bình thường không? Tại sao Orlando lại không nói gì? Ể ....? Lẽ nào tôi nghe lộn sao?0 z# G4 Z" x& P" T) Q
, M7 v3 @3 I8 r# o9 ]: O% c
Đúng rồi. Bình thường thì, Không ai lại tự lấy mình ra làm phần thưởng được. Đúng vậy. Tuy nhiên, phần thưởng của tôi là gì? Mà, nếu Orlando có thể trở thành hiệp sĩ, như một người bạn thì làm miễn phí cũng được.' W$ h% _+ M  S$ n7 R+ m 
Trở lại
Đề cử
Login or Register

Jnovel site đọc truyện chữ online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách