Hãy dùng trình duyệt Chrome

[ARC 2] Chương 45: Chờ đó !! Orlando !!

Lượt xem: 46 | 17-10-2022 14:20:49


Chúng tôi đi tới phía khu rừng gần đó theo mùi của Orlando. Khi chúng tôi đến gần vị trí mà Meru chỉ, tôi có thể nhìn thấy Orlando đã rút ra thanh kiếm của mình trơ trọi ở giữa. Quanh anh ta là khoảng 10 tên cướp. Tên to con nhất trong bọn cướp đang giữ một cô gái nhỏ làm con tin với cây búa kề vào cổ cô bé.
8 R; f1 A! c/ D8 h
8 V2 V: S4 X0 RDường như chúng đang sử dụng một con tin để kiềm dữ hành động của Orlando. Anh ta có một vết chém từ vai trái xuống lưng với một ít máu chảy ra. Có lẽ, anh ta đã bị tấn công từ phía sau bởi một tên cướp đi với anh ta. Hiện tai thì tốt rồi, không có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra với anh ta. Orlando nhận thấy tôi tới, nên hỏi về tình hình.
' I3 s, [3 t: }' Q% @5 A& @! x; i2 ^1 [
: [& i/ e! f9 j) ?5 p- Wazu !! Cậu đang làm gì ở đây vậy? (Orlando)3 t. C  `+ W0 j! l# ^* ^
3 U. x+ T" ?5 @% m2 Y6 _- _
- Gì ... chỉ tới đến để kiểm tra thôi (Wazu)
! e. n4   C8 H/ w* g( i- G, O% p* s! E  o( m) A6 O, T
- Mày là thằng khốn nào thế?
6 p# X2 K) U8 S: ( i3 n/ h  z6 [+ C: E0 {( ]9 Y' C
- A! Hắn là bạn của thằng ngốc này tên đã chọn ở lại làng, G; }2 p8 {1 S6 p9 {" n; m, F+ @

- Y8 {  m8 G  l% h% I% Y1 QMột trong những tên cướp gọi tên to xác nhất kẻ đang giữ một bé gái là sếp, và giải thích về tôi. Tuy nhiên, dừng việc gọi bạn ta là thằng ngốc hay .... ta sẽ giết ngươi.
;   `9 @% E! w/ P+ E5 J4 ?- c$ h, y, M; z
- Fuu ~ .... vậy, ngươi là thủ lĩnh của hội Anh Em gì đó à? (Wazu)9 R' " x4 G; M1 O( |( E: u  k5 S

3 S# b1 y; X2 v. : p! I* l; q3 e- Là Anh EM Digondo!!5 E1 u+ i5 V: {& q

2 j% b6 k/ E: x6 z5 b+ n- Thằng khốn, mày không biết về thủ lãnh hội Anh Em Digondo Digo-sama này à? (Digo)  ?$ D9 G$ ^) c) `

7 {& x# J) |1 E5 o2 NNhững kẻ cướp xung quanh bắt đầu cổ vũ khoa trương.6 {' A1 F4 Z, l
8 x: K" h5 _8 : w/ b5 x" d; z
- Ồ, vừa nãy có nghe. Bọn cướp ở trong làng có nói với ta. Mà, hiện tại chúng đã được chôn trong đất (Wazu). O2 G% . ^( h, }0 a+ F& e
- `4 a- s& P3 O3 j4 g5 _% T. Z' e6 k. G
[[[..? ..]]]
: A' d; v, Y9 Y7 Q$ ^: z
. a: ~6 u0 m/ CBọn cướp nhìn tôi như thể không hiểu tôi đang nói gì. Ở phía bên kia, Orlando có một nụ cười cay đắng khi tưởng tượng tình huống của chúng. Khó lắm đó biết không? Để chôn tất cả bọn chúng.
+ i/ v% N& N3 Q
6 W/ l: Q, g1 a# |% l5 m' u- Tao chẳng hiểu mày đang nói gì .... mà thôi, tao sẽ xác nhận nó sau. Cả hai bọn mày không được cử động và đứng yên đấy (Digo)1 c) Q( c0 c# d/ ?3 W# Y$ B
  u) r: t! X1 I+ G' c  r
Tên to xác ấn cây rìu vào bé gái. Bé gái rơi nước mắt nhưng không thể la hét hoặc di chuyển vì sợ hãi. Tôi gọi Orlando.
% }; }1 K, K: w$ G1 J- k
  $ x5 d! A: T1 _3 d7 f5 }( s, n2 V, X- Orlando, anh có thể lo tên to xác không? Đừng lo, với sức của anh thì đủ rồi đó. Hãy coi như là thực hành. (Wazu)
% @* E1 j7 U% T: C6 T9 q9 ~& y0 t  B
- ..... Được rồi! (Orlando)& d; y# R* Z' D/ J$ j
8 B; H( X8 ]$ T9 z/ A+ S
- Thằng khốn, nếu mày mà dám cử động dù chỉ một chút---- (Gado)
9 B- i/ k' L& n  4 _4 |
# ( A/ K- H5 : W$ G0 m" @
Tôi đã biến mất ngay tức thì ngay khi Orlando gật đầu.# r4 y9 ?% }8 N: ~7 ?- B! n
' F! u% S" Q" Z& L3 F& g0 e
- Tao không chắc con bé này sẽ toàn mạng đâu .... nó sẽ .... (Gado). z1 i- {8 V/ C% k' A3 X, |

7 k0 |# ?$ y. v, P$ VTên này nhìn thấy tay mình đang ôm khoảng không. Rồi hắn ta nhìn qua tôi đang giữ cô gái với vẻ mặt ngạc nhiên.! {: h6 e; M2 B- ~- H3 |; Q0 U0 [
$ x2 w9 t1 c, v8 J
- Cái ... thế quái nào .... kỹ năng này là gì ....? (Gado)8 ~& Y9 @# g. @% D
" h! R  N$ M1 `8 |
Chỉ là di chuyển với một chút nghiêm túc thôi mà. Cô bé không hiểu tình hình vẫn còn ngây người. Tôi đỡ cô bé lên và xoa lưng để em ấy bình tĩnh lại.
  M* F( Y& r; T7 x3 s' Z+ F- t- C$ g0 D$ X
- Giờ ổn rồi. Hãy đứng đây đợi chút nhé (Wazu)
; m2 G# N0 v0 Q3 k0 D/ b
; {0 g) [$ N; F5 K) N* zOrlando cũng tỏ ra nhẹ nhõm khi thấy cô bé trên tay tôi. Anh ta cũng quay mặt lại nói vài lời an ủi với biểu hiện nhẹ nhàng với cô bé để cô bé bình tĩnh lại. Rồi cô bé đỏ mặt. Tôi mới là người đã cứu em mà.... thở dài .... Tôi không bao giờ nổi tiếng với người phụ nữ.( J- Z7 R+ ]- c  p. W0 F7 B) |
7 ^: h0 y+ J: i- X7 J
- Bọn mày, bao vây và giết chúng !! (Gado)
0 E' a; J5 Q% l* M/ w4 x3 G2 E  U1 [2 H+ H6 C* T
Những tên cướp bao vây chúng tôi theo lệnh của tên to xác. Tôi gọi Orlando trong khi nhìn chúng.
* ~  i9 c) M' G8 N- [5 {* ^! ^4 Y, K4 w1 g; H
- Như đã nói, anh chăm sóc tên bự con còn bọn còn lại để tôi (Wazu)0 {$ y) }2 i2 B+ R

; F  J" A( E$ 8 @# h- Được rồi! (Orlando)
: a2 J7 h% u- b" g( Y$ ~/ P+ }! E+ R2 z7 v7 O
Orlando chạy về phía tên to xác sau khi đáp lời. Những tên cướp khác lao đến trước, cố chặn đường anh ta nhưng tên to xác đã vung cái rìu để chặn đà của Orlando, thanh kiếm và rìu chạm nhau.! N/ ?6 ?' g$ H2 g
2 a9 K# z+ J: d4 H
- Tên này là của tao !! Bọn mày giết gã đằng kia đi !! (Gado)
5 j; & E2 C4 A" F
5 U. p; |% p+ r2 ]Theo lệnh tên to xác, bọn cướp đồng loạt tấn công tôi. Tôi đá chúng ra trong khi tránh đòn tấn công của chúng để cô gái không bị đánh. Ý tôi là, tôi đã bận giữ cô gái bằng cả hai tay. Giống như bọn trong làng tôi tạo ra ngọn núi cướp khác ở đây.
! `% w' M* Z! @$ t5 |! h; y8 A% q4 V
Không lâu, tất cả bọn cướp đã chất đống lên như một ngọn núi. Gã to xác tỏ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy kết quả này; p  ^9 b7 E7 G) V
) p' V5 J2 {  n" K1 u& T7 _
- Không thể nào !!! (Gado)
4 T9 Q/ e0 a+ k- Z8 u7 P
& T2 K! u! S3 ~5 ~1 S1 R) v5 ?! J- O ~ ii, ngươi có chắc là ngươi còn thời gian để lo chuyện đó không? (Orlando)
8 z  ^3 E5 s6 i) {( P" e' @
4 L+ G' Q5 Y! Q: O8 lKhông để mất cơ hội, thanh kiếm của Orlando đã chém vào bụng hắn và để lại một vết cắt hơi nông.3 e! |+ X' g) n& o- f
5 [# f! F# i( o$ z* R' I
- Thằng khốn, tao sẽ giết mày !!! (Gado)# C+ X1 i% |( Q# E
) d& h; m/ k8 j$ y  N
Tên to xác vung rìu tới, tuy nhiên Orlando đã bình tĩnh gạt nó bằng thanh kiếm. Tuy nhiên, đôi khi Orlando cũng rơi vào một tình huống nguy hiểm. Có vẻ như kỹ năng của họ ngang nhau. Mặc dù vậy, Orlando có vẻ nhỉnh hơn tí.
8 f& c5 E0 G8 S! O+ a
$ G8 H; c1 S: e7 u; e# T6 r( T
Tên to xác không thể giữ tình tĩnh trong cuộc đấu, dần dần biểu hiện hấp tấp trong các đòn tấn công của hắn. Không để mất cơ hội này, Orlando đã đánh vào cơ thể của hắn trong khi tránh được cái rìu của hắn ta, hắn đổ xụp xuống và Orlando bồi thêm một đòn chém khác.$ w- ^8 i- r# h

/ F; v+ }2 R" @( f9 @* PTên to xác bật dậy để lấy lại tư thế của hắn trong khi ném cát mà hắn quơ được về phía Orlando. Ngay cả mất tầm nhìn của mình, Orlando cũng thành công đâm xuyên qua ngực gã to xác bằng thanh kiếm của anh ta.. e6 R/ |7 f2 {9 I5 u( Q

5 w& {! T. I& }" ]- Aaaa ~ ...... (Gado)
  g1 H( C  K( D3 }4 w
$ _- H  F4 w( C% ~6 z) nKhi Orlando rút thanh kiếm ra khỏi hắn, tên to xác đổ xuống như thể đã mất hết lực. Không để ý đến máu dính trên thanh kiếm của mình, Orlando lau mồ hôi trên mặt anh với nụ cười của người chiến thắng.1 w4 i) w' a. _3 l! v0 E
+ d6 J4 Y4 H- j+ . s+ Z& p* G
- Giờ anh thấy mình mạnh hơn chưa? (Wazu)
' y/ ]4 X$ j8 N; R) z9 G; _' I/ M* u* w/ L
- Ừ .... fwuuh .... dù trước đó không chắc lắm, vì cậu chẳng bao giờ nghiêm túc đấu với tôi (Orlando)
1 q, ^7 D0 H: [8 i7 e: M9 |( R- y1 m$ N! y# ~, H  z& Q7 d- U9 K
Với một nụ cười gượng tôi giao cô gái cho Orlando. Tôi để anh ta để cứu những người bị bắt khác. Vì có khả năng nơi đó còn những tên bảo vệ, tôi cảnh báo anh ta phải cẩn thận và trông anh ta đi khỏi. Tôi nâng tên to xác đã chết với một tay và đặt cái xác vào chỗ những tên cướp khác. Sau khi kết thúc chôn chúng tôi chầm chậm bước về phía làng. 
Trở lại
Đề cử
Login or Register

Jnovel site đọc truyện chữ online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách