Hãy dùng trình duyệt Chrome

[ARC 1] Chương 35: Tôi được nâng cấp

Lượt xem: 49 | 17-10-2022 14:12:35


Tôi đã nhỏ một giọt máu vào thẻ guild để xác nhận tình trạng của tôi.- a. f4 E9 n, h* I8 k
( U$ `1 O! K% {
-------------------------------------------------- -------------6 g4 p, [% L, m; S0 `! [

: B' 1 v! w/ x$ D( X, p; {2 kTên: Wazu. . D* V6 ]& v

! Y. r5 n9 n6 4 x9 S5 D3 HChủng tộc: Con người (78%)
# [; w3 E7 % z3 f( ~$ y- g& r8 w2 u6 H( z! u: z; j7 }
HP: Không biết làm sao để chết đây?
0 ?  G2 ?" E* F  {) T; k3 s' Z' S
, 8 Z- t) X% FMP: Là số không!7 K4 u, F9 y9 G( Y6 }

. F, c6 W% y; Q6 }* BSTR: Đòn đánh hủy diệt các vì sao: k! f  }8 H0 r: c4 _, i
  v" y0 z7 a3 E  C
VIT: Không thể bị thương ngay cả với Gươm Thần" l* l2 t' , L' p) E7 A0 x' U
, Z  y4 G6 }% F# l& J* E, d! [% E
INT: Không thể sử dụng phép thuật7 d: q1 V" ?, q, F9 F
8 k) k( p' ]# @4 `2 [
MND: Phép thuật ư? không biết có đau không ....$ w) J$ B9 V* A! T$ c' D
! y# G, ?. X+ k3 F: {4 J4 `' {/ b
AGL: Có thể theo kịp ánh sáng .... không chắc lắm?6 o' U& [  L/ g8 e9 h* P( P

# t+ Y8 t2 z2 l1 B9 L! g. R, I# mDEX: Ngang hoặc cao hơn nghệ sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử .....chắc vậy!' u1 L5 @7 e0 _% e
' U  T6 M& }6 L& w( b* R; _
Kỹ năng :
1 e$ Q6 N( K2 [, g" J4 u& `$ _+ m* |4 N4 ]$ [! g9 U# s3 r% J
Kẻ ăn thit cùng loài (duy nhất)& P% x/ |" [% h8 L6 f9 H

$ ~5 X( [  l3 UMiễn nhiễm tất cả các hiệu ứng (duy nhất). C& i" W' E% R0 w. |
( r, b: f; G, e# z3 B# P) M
Nữ Thần ghen tị (đặc trưng): c& R$ }  g! a2 D/ A
& i- W# Y  W: S0 A* m
Tình Yêu Của Nữ Thần Đất (duy nhất)) [3 ]/ J; H6 [+ A9 Z* G2 h& k& Y

- [. L# ~/ B- ~6 dĐược bảo trợ bởi Nữ thần đất.9 `3 q5 f8 U4 Q4 J$ s+ f, q; f
4 c  ?0 b: t  F+ h. ^, ~" t1 H5 w
-------------------------------------------------- -------------* q8 ?  R; A; `' J3 l
# R! R+ b  ) d2 V# }( G( w
Hình như có tăng .......... !!!!!$ f+ ^- A9 D  W0 P

( q0 B; Z) x3 N  Z- IVà hình như cái cần tăng, thì lại giảm.......... !!!!!
  K& c( f1 ]9 a1 M9 f2 c# k! k0 ~- P
; @/ g; q; r) a$ z' }5 ?G-giờ, coi những thay đổi nào.
& A8 H+ X  x  r+ W; Y. t6 q7 i3 S# H, m2 O, }1 n
Trước tiên, tên và tuổi tất nhiên là không đổi rồi. Chủng loài của tôi .... tỷ lệ phần trăm đã xuống một chút .... tôi đã khác người thêm một chút ...
+ x/ S2 E6 v-   Q' O$ ^3 o# n
/ w5 k- B0 g( ]( l% ]% r& |, ~9 [Ấy, chờ đã !!Đừng nghĩ tiêu cực !! Không sao cả!! Ý tôi là, chủng tộc của tôi vẫn là con người! Phải cẩn thận sau này không để giảm xuống nữa ... nhưng làm thế nào chả biết .... giờ đã quá trễ để nghĩ cách rồi....- t6 E; B5 j- C; C* I% i

. l) |  ]& I8 e* u% h6 mĐu-đúng !! Bỏ nó qua một bên đã.... tiếp !! tiếp!!7 D( p& c  i$ t' z7 I2 [6 b%
9 y- u+ n/ y- }" c# V2 R% z
MP vẫn là zero nhưng có thay đổi về trạng thái HP. Tôi chắc chắn rằng trước đây nó ghi là chống chịu gì gì đó đó, và bây giờ ....ghi là chẳng có cách nào để tôi có thể chết!?.... Ca-cần con số HP bao nhiêu để như miểu tả này đây!!

5 Z: a  t9 B) b' P3 j2 `8 q) b, p( z  V! k! N9 K8 B
STR như cũ, vì một vài lý do tôi cảm thấy an tâm ....
' Z, ]* I4 m2 i9 o* m+ n6 j
5 Z/ P- 7 ^7 S0 F( f* n1 MTrạng thái VIT .... hmm, Gươm Thần! .... thanh gươm được các vị thần sử dụng hử .... ngay cả vũ khí của thần cũng không thể cắt được tôi .... bất khả chiến bại mẹ nó rồi.... mà đúng hơn là !! Nói cách khác, không có gì trên đời có thể làm tổn thương cơ thể tôi được nữa, đúng không nhỉ? Đùa nhau à !! Thở dài....! u. p+ 6 J, F$ G- B: w" ~7 B

0 H5 H" u6 S. q6 j+ Y" G. ]Không có gì thay đổi ở trạng thái INT, quá tốt ....; k6 z8 K( ]  `+ E# @4 ]" N
9 x, D0 B0 J, f4 m& : t( u
Có một sự thay đổi nhỏ trong tình trạng MND nhưng ý nghĩa vẫn như cũ .... phép thuật không làm tổn thương được tôi .... cũng được !! Nhưng ngay cả gươm thần cũng không thể làm trầy nổi tôi, vậy thì mong đợi gì ở phép thuật nhỉ !?
/ k' q/ }$ Y9 s: |  M; H& H% 2 S4 x% a- j
Trạng thái AGL.... hmm ....# [' D; l; m3 P2 d/ r
: J7 {- d1 f- q) Z
Trạng thái DEX .... hmm ....) y1 b5 o9 U2 I- x' a+ C6 q! U
0 # d( f& L0 Y( S  g' ]
Tuyệt vời, không có gì thay đổi !! Tôi nghĩ nó đã đủ cao !! Đúng, không có vấn đề gì hết!!
- c3 x6 J9 q- 7 I8 v- S- ~8 D
4 d' }; I: b# v' C) p- Z  nVà rồi đến phần kỹ năng .... hai kỹ năng đầu không đổi nhưng có đúng là có vấn đề với hai kỹ năng còn lại ---. Z8 R7 U: v! ]' i& ?6 r
; |' h% s' W3 i0 T! s" R& e0 k
[Tình yêu của Nữ thần đất (duy nhất)]$ M4 ]' a( t  S, r  U
/ D/ n8 S3 T/ ]/ n
[Nữ thần ghen tị (Đặc trưng)]
% A, E5 R9 I1 x  ~! |. `
# D$ p( k! X* y8 K* G$ r4 FCái đáng sợ là từ "Quý mến" đã chuyển thành "Ghen tị" .... Tôi nửa muốn biết lý do, nửa không muốn biết.... ugh .... Được rồi !! Xác nhận tình trạng quan trọng hơn !! biết rõ sức mạnh cũng quan trọng lắm chứ!!: E1 x, Y3 {. g% X) ^
$ U- r  K( c; D, l* {
Tình yêu của Nữ thần đất: Cảm ơn anh đã bảo vệ rừng và đất. Sự nỗ lực của anh đã làm ta cảm động. Ta đã tăng thêm một phần sức mạnh của anh như một dấu hiệu của lòng biết ơn. Ta sẽ hỗ trợ cho anh nhiều hơn cái bà Nữ thần kia. Rồi thì, nếu một ngày nào đó chúng ta có thể gặp nhau, xin hãy ôm lấy ta!
6 K/ g& 1 O9 A: ^# G2 {+ H' D+ I% [4 C4 O
Nữ thần ghen tị: Chậc! Thần Đất! Ai cho phép cô làm thế hả? Wazu-san có sao đâu, anh ấy đã nhận được nhiều sự ban phước từ ta rồi!! Làm ơn bỏ ra đi !! Wazu-san !! Ngay cả khi anh gặp Thần Đất, hãy tránh xa cô ta ra, okay !! Và nếu một ngày nào đó chúng ta gặp nhau .... thì .... xin hãy ôm lấy ta thật chặt!
9 7 H2 ^" U7 C  R& ^
; U6 t  z5 e" H- K  K" Đừng có tranh cãi trong bảng trạng thái của tôi chứ ------- !!!!!!8 Q; H6 l% Z; c3 S: O

. G4 k7 e; T( ^' Y: V. jLại nữa, một tin nhắn khác hử? Ngoài ra, nội dung lần này có vẻ kịch liệt nhỉ. Và cuối cùng nó như kiểu nói chuyện với tôi ... mà đừng tranh cãi ở trong bảng trạng thái của tôi! Các cô có thể ra chỗ khác không? Các cô đang cãi nhau trong thẻ guilld của tôi sao? Họ ghét nhau sao? Xin hãy hòa thuận vì các cô đều là Thần mà.... mà cũng đừng để những thông tin không cần thiết nữa .... vui lòng viết nó đúng dùm cái đi!
1 d  d4 E: k8 _, R& T

  E# j% d! ]& R# X1 M3 DVậy là, tôi đã nhận được một phước lành từ một Nữ thần khác hử ...." E* A' b) d% Z; O% ^9 ]% C

) ! g5 ^" F( `2 K6 jTôi đã trở nên mạnh hơn, đó là điều duy nhất tôi có thể hiểu. Khả năng phòng thủ của tôi đã tăng lên đáng kể .... Đệt, cái câu xin hãy ôm lấy ta khi gặp nhau là ý gì đây !? Không thể nào , tại sao đột nhiên lại như vậy .... những nữ thần này thật là vô lý!# t7 u. _0 J% B

9 , {. F! _' c1 |) E8 xKhông biết họ có đang lên kế hoạch để gặp tôi không .... chắc chắn là không rồi nhỉ, vì họ là Thần mà, đúng thế .... chính là nó .... nhưng có khả năng là họ muốn gặp mình thật ....
0 e0 P+ X0 ]& y! v& s4 _& i9 _1 y* S' V2 s! o. b2 R
Gì thế này, đột nhiên tôi cảm thấy lạnh lẽo từ phía sau. Cảm giác mà tôi nghĩ chưa bao giờ xảy ra với tôi..... bằng cách nào đó tôi cảm thấy như có một cơn biến động sắp xảy ra....
) g5 Y2 e" N0 Z8 q0 ^' n$ Q0 |0 A7 P5 m( {/ d" C* p0 u, A
Khôngggg !! Xin đừng để nó xảy ra !!6 c6 W2 # X% b  d

: ]3 N% e; ~: q$ j( s0 qChỉ cần nhìn vào nội dung thẻ trạng thái của tôi, có vẻ như họ sắp gây chuyện sau này đây !! Chắc vậy quá !!
) x; V& }$ y6 y; b3 @
$ [1 {. @* b- g! V" J1 o5 X/ _Th-thôi, quên nó đi ..... quên đi tất cả mọi thứ được viết trong kỹ năng của mình thôi. Chỉ cần nhớ về trạng thái của mình là được rồi. Đúng thế !! vậy là được rồi !!
  z$ S( M' K- i. C4 N6 K7 m6 f# D  ^" b& ^
Tôi thở dài miễn cưỡng và bắt đầu suy tư khi nằm trên giường.
4 c  o/ I$ ]9 j3 W9 Q+ x7 V7 [2 q4 E4 q) v; m
Thở dài .... Mình nên làm gì đây?
" R0 O+ J& B4 A' * ^5 ~6 I
8 N8 g9 I# Q. i) ~2 Q. ~Mặc dù Meru lặng lẽ theo dõi tôi như thể hỏi tôi đang làm gì đó, tôi không nói gì cả và chỉ đi ngủ với một nụ cười gượng gạo. 
Trở lại
Đề cử
Login or Register

Jnovel site đọc truyện chữ online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách