Hãy dùng trình duyệt Chrome

[ARC 1] Chương 19: Vậy ra đây là cấp A

Lượt xem: 2388 | 17-10-2022 13:59:24


Trong khi một lượng lớn khán giả đang coi, thì chúng tôi đang đứng đối mặt nhau tại trung tâm khu vực đối mặt nhau. và ông đầu hói đang đứng ở giữa. Những tên này ném một nụ cười khó ưa về phía tôi rồi sau đó tên tóc đỏ tiến về phía tôi.
1 _+ U4 |" Q& T: r$ g
5 K' }# K3 i  |8 D* I, H( R- Này, đừng nói với tao là mày sẽ đánh thật chứ? tao nghe nói mày mới chỉ cấp F? Tốt hơn là nên dừng lại đi, thà thành tên nhát gan còn hơn là bị đòn đau, không phải sao?' v% _& ]1 W( t7 k7 f2 `6 I& ^; Z* h

( Y9 `' q6 F! _4 |Tên tóc đỏ nói những lời này với vẻ khinh thường tôi. Nói cái gì? ta ở đây là ta muốn thế. Chú không hiểu là do chú ngốc thôi.* J/ O* X4 7 @4 F/ }8 ?; t8 D
, Z( O, e, D0 M2 k: s7 v
- Nói gì thì mọi thứ vẫn không đổi. Khán giả đang chờ đó, hãy nhanh sẳn sàng đi (Wazu)
0 L3 v7 S5 [" ?3 F  G7 I" K
6 l! [$ z8 `8 Y- OChúng tôi đi về hai phía xa nhau theo chỉ dẫn. Đến khi đầu hói lần lượt nhìn chúng tôi và rồi giơ cánh tay to lớn của ông ta lên ---! }$ ~# u) E% c* x* N3 N" _3 y* G

4 q( J$ i6 M, Z4 B" m- Hãy nhớ giết người là bị cấm! Bắt đầu !!! (Regan)
6 B& |* ' g; S; z8 }+ x8   V2 `' E; B) a7 [7 t
Sau khi hạ bàn tay to của mình xuống, Ông đầu hói di chuyển ra rìa ngoài . Ngay sau đó tôi chuyển hướng nhìn về phía trước. Tên tóc xanh phóng đến tôi với cây giáo sẵn sàng trên tay.; z) o3 c5 `( P

- X# @. c/ c7 e) X- Nhớ cho kỹ này, tao sẽ cho mày thấy cấp A đáng sợ thế nào để cho mày bớt kiêu căng đi.
7 T1 ~0 X; A( G2 g+ N) ~+ e/ ! _* R, P
Nói nhiều quá, nếu còn có thời gian để ba hoa thì sao không nhanh tấn công đi. Khi tôi đã tránh được giáo, thì tên tóc đỏ đã chém vào tôi.
# h7 ! P: F; U& a
8 E7 T/ h$ `  j- Chậc .....3 J& T6 {/ M8 ~$ p5 d$ r

; r3 |& Z; S- x% S% YGã tóc đỏ tặc lưỡi. Hắn không thể ngờ rằng một tên cấp F có thể tránh được đòn đó. lần này chúng đã phối thêm một đòn nghi bình vào nhưng tôi vẫn tránh dễ dàng. Tôi có thể thấy chúng đang thiếu kiên nhẫn. Mặc dù chúng đã phối hợp tốt, nhưng vẫn không đòn nào trúng đích. Vì những đòn tấn công này quá chậm để có thể đánh trúng tôi. Tuy vậy, thế tấn công kìm kẹp này vẫn tiếp tục trong một lúc rồi đột nhiên hai tên này bật lùi ra sau. Gì đây?
% F  G& C3 J% M" d) v  l2 o6 D1 _1 g( O) m4 D
- Giai điệu lửa vô tận! @% A1 ]' q8 S6 t0 ^/ A
2 E' u3 A& Z4 r3 a) b7 R! g, x
Sau khi kết thúc lời nói đó, rất nhiều quả cầu lửa nhỏ bay thẳng vào tôi. Nghĩ kỹ lại thì, tôi đã hoàn toàn quên mất tên của nhóm bọn chúng. Tôi đấm vào không khí theo hướng những quả cầu lửa đang bay tới. Và tất cả bọn chúng bị sức ép của gió thổi tắt hết. Nhìn cảnh đó, tên tóc vàng đơ người và tên đỏ thì đang lẩm bẩm một cái gì đó trong khi đang trừng mắt vào tôi./ Z" `$ _1 H5 h3 c

/ l( @% v0 M3 J2 f-Mày vừa làm gì? Phép thuật ..... không ..... đó là kỹ năng sao?
: S* h+ [3 j/ E4 S$ D5 ?8 o) l# q8 Q6 S8 w- m, o! F5 v' x
Không, đó chỉ là một cú đấm bình thường. Tôi gần như đã hiểu phong cách chiến đấu của chúng. Tên tóc đỏ và tên tóc xanh với vũ khí tương ứng của chúng làm nhiệm vụ tiên phong. Trong khi đó tên pháp sư tóc vàng đứng phía sau hỗ trợ tấn công. Một chiến thuật điển hình, tôi hoàn thành phân tích nó -----( k1 e  X( O6 k) P" i$ Y; X

0 H2 g6 M& u9 o$ ~$ N; a  r; X
- Đành vậy, nghiêm túc lại!! Dù chúng ta chẳng biết tí gì về kỹ năng đó, nhưng chúng ta không thể để thua một tên cấp F !! Các cậu sẵn sàng chưa? Zecca! Homura (Glenn)3 u% W5 h" O/ G0 u! A0 J, B& n
* l% n9 {- l: V: y5 `
- Tớ hiểu rồi! Glenn! (Zecca)
' A# }$ C) B  P. U7 g# j" B9 V9 `
. ~3 ~. a# C( M4 d5 T- Được rồi .....cùng lên nào (Homura)$ h) x7 W) S/ }6 j

. a' j" F! q( W  {% lỒ nhân tiện, tôi đã chưa biết tên của họ. Xem nào, tên tóc đỏ là Glenn, tóc xanh là Zecca, còn tên tóc vàng là Homura ..... được rồi, tôi nhớ tên của họ, hiện thời là vậy.
' U/ [: ]+ X3 N! P5 s% `( L1 @3 O
Vậy là cuối cùng cũng nghiêm túc rồi hả?7 e: v# P% J$ t- ~( {* N
& f  {8 Y$ e. l
Có vẻ cuối cùng tôi đã đạt được mục đích của mình. Tôi đã kích động và thách thức họ chiến đấu để xác thực điều này.
: |% U, O. v6 }4 F& ~: p4 L0 ^% Z5 [" {3 O- S9 C4 H# T
Đó chính là tôi muốn biết về khả năng của mình. Từ những đối thủ cấp A hoặc cao hơn là rất cần thiết. Tôi chẳng có một skill nào và bảng sức trạng thái của tôi thì lại ghi bằng chữ ..... Tôi muốn biết sức của mình đến đâu. Tôi mạnh hơn hầu hết các loại quái vật nhưng quái vật đâu giống con người. Họ có thể sử dụng phép thuật và kỹ năng mà quái vật không thể. Bằng cách này tôi có thể so sánh sức mạnh của tôi với người khác và có thể nắm bắt được sự chênh lệch về sỉ số trạng thái của chúng tôi.9 Q+ l5 O3 N# m+
: c2 z; m/ R/ }  Z& B
Tuy nhiên, làm thế nào để so sánh bây giờ? Từ trước đến nay mọi trận chiến tôi trải qua đều không có nghĩa gì. Tôi cảm thấy sự cách biệt quá lớn giữa tôi và đối thủ. Dù là phép thuật hay kỹ năng gì cũng chả có tác dụng. Nhưng lần này họ nghiêm túc thì chắc sẽ có một cái gì đó khác biệt.
" W3 C7 `/ _! R. C& q5 H* n  C3 F; a$ v7 z. U
Họ bao vây tôi và đồng thanh hét lớn "Haaaa" để nâng cao tinh thần của họ. Hmm? Tôi đang cố tình để sơ hở khắp người , khi nào các chú sẽ tấn công đây?
3 C8 k' Y& l' t9 a& y4 p
" t- ^" K8 j  `9 r4 a2 d- Mày sẽ phải hối tiếc khi chọn một trận đấu với bọn tao !! (Glenn)
; k& z& c( v/ q- v$ N; g6 b4 O% a
, t3 Z4 C, H) F" p: y4 A, _Tên tóc đỏ phóng đến tôi với thanh gươm trong tay. Mặc dù tốc độ của hắn đã nhanh hơn trước, nhưng tôi vẫn cảm thấy nó rất chậm. Tôi né đường kiếm trong khi nhìn mũi kiếm lướt qua. Một đường giáo đang đâm tới từ phía sau nhưng tôi gạt nó với một ngón tay. Rồi một loạt các đòn tấn công phối hợp từ kiếm vào giáo bắt đầu, nhưng cũng chẳng làm sướt da tôi.6 R2 J; B& Z' j, t
- V7 M) b2 f% ?( ]/ I
- Chết tiệt!! Tại sao không thể dính được cú nào!! kỹ năng kiếm thuật mình cấp 7 lận mà (Glenn)2 ]. u, F6 c. _7 y, ?

& r3 U/ H' C: d7 s9 B" qHừm ... nếu tôi nhớ không lầm thì mức kỹ năng tối đa là 10, vậy hắn cũng là khá rồi. Tôi tiếp tục né đòn tấn công nhưng đột nhiên bọn chúng ngừng tấn công và lùi về vị trí tên tóc vàng. Chúng xếp thành một hàng." f( z4 L! k5 J/ q4 S: s, f

; q5 R- H. e4 x* x+ |) r* |& T: @" V- Homura, cậu sẵn sàng chưa? (Glenn)
" ?7 {4 }; f( _  Z- : {/ y1 W% `4 ^! Z/ h; E  d) Y! h& s
- Bất cứ lúc nào !! (Homura)
( w2 @  p. T( t) S4 H6 s. M1 {

& V# h$ O: `& C1 `0 }Ồ? Dường như chúng sắp làm gì đó. Nếu vậy, tôi cũng có một điều cuối cùng tôi muốn kiểm chứng. Đơn giản là, tôi sẽ cố tình nhận đòn tấn công của chúng để kiểm tra sức mạnh của tôi.  @$ c' U! t6 U1 @+ M" A0 m

+ e+ Y" o, ], [- Sức mạnh của lửa hãy bùm cháy thanh gươm của ta (Glenn), K( Q7 m. @" ^( - j- o, i
  `/ z# g$ h: e+ c, `
Thanh gươm của gã tóc đỏ được quấn quanh bởi ngọn lửa. Ồ là hắn là kiếm sĩ pháp thuật ư? Đẹp quá, trông thật ngầu .....
+ D* v% o- [, e" D( w% V+ p( v6 W
2 }. V1 C+ E$ H8 h- Tới nào !! (Glenn)
8 ?0 t3 ~- U7 H4 C7 W* j' E# J, Q! G3 z- b/ n* L
- Khuất phục bóng tối (Homura)
0 P, M  ]% C! O5 m$ ~1 b4 y  t7 p  h1 p3 w; q3 [! }- c# b) o
Một phép thuật được cast vào tên tóc đỏ thành một ánh chớp lóe lên soi sáng xung quanh. Nó rất rực rỡ, ngay lập tức tôi dùng tay che mắt mình lại. Tôi có thể cảm thấy tên tóc đỏ đang lướt đến gần. Và tôi ăn chọn một cú chém ngang người * pakkin* hửm? Tôi vừa nghe tiếng gãy vỡ gì đó. Tiếp đến, lần này là ngọn giáo tên tóc xanh vụt tới.2 Q0 m$ ^8 e$ c, v3 j5 h9 E, C/ E
. `/ B, f6 U5 b  k) V
- Thiêu rụi! Hỏa Thương!! (Zecca)
& b4 E# w* J+ N* W+ c1 o* A2 G$ G- Q- q6 j5 O2 i1 k& v) q& i
Chú nữa hả? Tôi nghĩ vậy, nhưng dường chỉ là giáo thường thôi. Lửa tuôn ra từ mũi giáo và cuốn lấy tôi.
3 K) Z% E7 W7 k: L2 K5 c' n! L
: o' `" Y8 p  n+ _+ _0 c$ i- Hãy nghe ta, thanh âm của sự hủy diệt (Homura)
% o" l+ N6 M  y8 E- d5 E, W5 p# g! o5 v  ' g. R
Sau khi tên tóc vàng cast xong phép thuật, một loạt quả cầu lửa bùm nổ xung quanh tôi' l0 f; q- N2 m/ W' ^5 N& k9 u

- n' ^7 d) V& L# A; }8 F! S! z5 |- Thế nào? Đó là chiêu kết thúc của Hắc Hỏa,
  X% G  u4 X, K' M& t' u+ l0 g$ F3 F3 g+ H
- TAM!! (Glenn)6 F, W4 v$ N' y) S" r
, f+ ^* `7 `+ m, ^, c, }+ y
- HỎA !! (Zekka)
4 B! X7 P! Z! 7 r- J- o4 `0 V6 a
! y% t6 B' H8 f& _! L- HỢP!! (Homura)
5 _. b' z) D; y+ V9 x. f- c
7 M- `* 8 z# j, {- KÍCH!! (Sabishii)* j# q" ?7 ^1 d! l3 }9 ^

- ]% K4 q* R8 f7 {  @6 [  sMặt đất bị xung quanh và dưới chân tôi bị đục khoét và đốt cháy với khói đen bốc lên bầu trời .....
! F0 m0 i, S9 z% U. _+ X
: {# e  J7 R; w: V*****0 w! D" D; m# I7 K3 v

7 D6 _2 v  d5 CTôi kiểm tra cơ thể của tôi trong làn khói. Mặc dù đã nhận được một cuộc tấn công như vậy, thậm chí không có một vết xước nào làm tổn thương cơ thể tôi. Mặc dù chẳng cảm thấy như có một va chạm tấn công nào, nhưng vẫn cảm thấy nóng ....' W! l! K3 w. x" z

* |' J' a1 M% X( j6 P- Trời!? Gươm của tớ gãy rồi (Glenn)
, a# ^) j2 e, g5 [' 5 f2 A- B# R; w3 K/ f
Mặc dù tôi nghe những từ như vậy từ bên ngoài làn khói, tôi vẫn tiếp tục kiểm tra quần áo của tôi, nó không bị nát cũng chẳng bị đốt cháy. Cẩn trọng suy nghĩ, quần áo của tôi được làm từ da bọn quái vật trên Núi. Nói cách khác đó chính là vật liệu chính cấp S. Nên bọn này tấn công, tôi chẳng cảm thấy gì cả.

. _9 a" T: P3 t9 m6 J6 T
% Z$ I/ F% ~  K5 y3 N+ x* ^Ồ, tôi đã xác nhận sức mạnh bất thường của tôi, vậy kết thúc thôi./ Y% ^, n8 s1 H) F

8 X  h/ |, x: ?- j" l& A4 eTrong khi khói vẫn còn vây quanh chúng tôi, với tốc độ cực nhanh tôi di chuyển tới knock out cả ba bọn chúng. Tất nhiên, vì đã nương tay nên chúng vẫn còn sống và chỉ bị ngất đi.0 m5 {( t. @* Q2 [* H6 V# i3 y: j

& }. ^4 K/ P# C9 n( ^5 `! vSau khi ông hói đầu đứng từ xa xác nhận rằng những kẻ đó không sao, ông lớn tiếng tuyên bố tôi chiến thắng 
Trở lại
Đề cử
Login or Register

Jnovel site đọc truyện chữ online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách