Hãy dùng trình duyệt Chrome

[ARC 1] Chương 17: Nhận yêu cầu đầu tiên

Lượt xem: 59 | 17-10-2022 13:58:17


- Cậu là cấp F và chỉ mới tham gia vào ngày hôm qua thôi ~ ~ ~ ~ ~(Ragen)' k- ^# L; Q4 t/ A) o; F0 [

$ E' B7 ~7 d; d2 o6 b3 hTiếng nói giận dữ vang lên trong phòng của chủ hội nằm ở tầng ba của tòa nhà hội. Vì chuyện đã xảy ra hôm qua, tôi bị gọi bởi ông đầu hói, ý tôi là chủ hội ở nơi này. Hiện tại, tôi đang ngồi mặt đối mặt với ông ta. Bởi vì ông ấy muốn biết thêm về tôi, tôi đã nói với ông ấy rằng tôi vừa tham gia vào ngày hôm qua. Đó là nguyên nhân cho tiếng nói giận dữ hồi nãy. La to quá, cổ họng của ông không sao chứ?
6 d7 p. V8 R2 X
- q% g+ X9 F% y- Nữ thần lòng lành, Lula đã nói rõ cho ta tình hình hôm qua và hiểu rằng bọn kia đã sai. Nhưng trận đấu giữa cấp F và cấp A thì hơi ..... phải hủy nó thôi! (Ragen)
. U! I5 x. Q8 Y/ E$ n
8 h3 p7 s& I# t% ?3 {3 I) j! Y- Ể? Đừng, hãy để đó cho tôi! Hó --- chủ hội! Những tên đó dám đùa giỡn với thức ăn ông nấu !! Thật qua quắt!! Nhiêu đó là đủ rồi !! Đừng lo vì tôi sẽ không thua !! (Wazu)  c% B; * j6 ]! M' C* y' r

8 S) O0 I0 i. tTôi sẽ gặp rắc rối nếu ông hủy nó vào vào lúc này đấy.8 `0 T5 [1 a3 m; Z
. K- S2 e7 S, G& M- E' t
- Tôi mừng vì cậu thích đồ ăn của tôi .....phù ..... thì, mặc dù tôi nghĩ rằng cấp độ luôn đi đôi với khả năng ..... tiện thể cậu khác những gì mà tôi hình dung khi được nghe kể từ Lula và Emma. Cậu hơi hung hăng .....(Ragen)
9 g) A' q+ Y( d
1 T$ p/ r" w- i1 w2 b7 a9 - Hung hăng? Không phải như thế.Chỉ là tôi có mục đích của riêng mình ..... mặc dù đó chỉ là vấn đề cá nhân. mà Emma là ai vậy? (Wazu)
9 C7 Y" O, s4 E5 }& J+ j8 h2 K4 @2 i# ~; H. ?4 K8 ]( f" ?
- Sao? Cô ấy đã không giới thiệu bản thân à? Cô ấy là nhân viên tiếp tân đã hướng dẫn đăng ký cho cậu đó (Ragen); e( y! g) w" f! x1 G' H7 n3 g2 Y
$ U# {1 s( n1 ?8 o* T) O5 V% F7 o$ {
- À, là cô gái tóc hồng (Wazu)
' C5 y7 R5 A: J" Z% B/ s; 7 x. ~8 Q4 M, Q
- Nhân tiện cô ấy đã kết hôn nên cậu tán cô ấy cũng vô dụng (Ragen)
/ l" u/ @/ [+ O2 }; {& F$ H1 I3 ~
' W! D0 B% m$ f-Tôi không có ý định như vậy (Wazu)
  e. u/ U1 F. |( f( n" l+ A: d' O* a6 Y  C% c2 h, f( G
Ông nghĩ tôi là ai chứ?
1 t, c' c. {: Y% _  }5 Q' m
1 |: O" P/ v' z$ R/ |Tôi thở dài và tính phải đối lại nhưng nhìn vào biểu hiện nghiêm trọng trên mặt của ông hói ---, ý tôi là chủ hội .....% B' v5 G. v  p8 f/ g2 R7 V" j2 B

: F4 b  `! [/ ]3 A- Cậu thực sự muốn điều đó?(Ragen)
4 I; N( t8 {% L7 ' A3 `* q7 x1 z8 _+ d$ M% {* Z: h' k% }5 c7 W
- Vâng (Wazu)  w1 W% u6 `( y$ ~/ V6 u8 m

) r% r! [6 c9 i1 J/ W. d- ..... Được rồi. Vậy thì, hội không có thẩm quyền để can thiệp vào tranh chấp giữa hai Mạo Hiểm Giả. Lần này tuy có những hành vi quá khích nhưng ở mức độ chấp nhận được nên tôi sẽ bỏ qua nhưng sẽ không có lần sau đâu (Ragen)2 m& l" m8 i' m1 m

& s: ]  / w! k$ s* u- Tôi hiểu rồi (Wazu)
- y, a% r! y5 R9 j* `6 L0 A% v! r& Y& H# m
Tôi nghĩ rằng cuộc nói chuyện đã chấm dứt, tôi đứng dậy từ ghế sofa và sắp rời khỏi phòng thì ông hói ---, ý tôi là chủ hội.
$ ]' / ]  L, K, F- l- }* h8 ]5 o0 X, C9 ~. Q6 O

- Được rồi, chúc may mắn (Ragen)
; l# I) g5 F- A) w$ s9 ]8 d/ P" q; T! w* M/ ^5 K, n
- Không sao mà. Vậy thì cho tôi xin phép ra về chủ --- hói (Wazu); X& |- b( A3 i$ o/ I7 x# ~. O! E5 [

+ ]* v- D1 O, N" J* Bang! *: ?; K2 C9 v( W( Q: ]% A
, q4 K" n' c, l
- Đồ khốn!! Rốt cuộc cậu cũng phun từ đó ra !! Nghe tôi nói này, tôi chỉ cạo trọc thôi ----- !!! (Ragen)
9 s3 q" W* O% o. [$ }
% S, G1 a' u! CSao cũng được. Tôi vội chạy xuống tầng một.6 b5 z( e& G- n7 n/ l  M4 |

$ m9 @) f- D' R- Xin lỗi, tôi muốn thực hiện những yêu cầu này (Wazu)" C& }1 o7 I+ ; J* ~& V

% I% z7 a8 c4 T5 v9 x9 x1 F0 q7 c- Xin lỗi, làm ơn đừng trao nó cho tôi (Emma)
" g% M$ @: y7 d, O8 [) J. d* V( v% v( [* g, k/ A
Tôi đi xuống tầng trệt lấy 2 tờ giấy tờ yêu cầu từ bảng thông báo và trao cho Emma-san nhân viên lễ tân, và cô ấy trả lời lại như thế với nụ cười và gân xanh nổi lên trên trán. Emma-san đáng sợ thật.....* Q0 |  w- M* X; x2 n1 m1 R/ q  P

, A1 b- S. F, `. w: }& @1 p( h- Cậu đã nói rằng câu sẽ cẩn thận ..... và rồi, nó đã xảy ra? Cậu còn nhớ những gì tôi đã nói với cậu hôm qua không? (Emma)2 g, m+ M7 P$ G5 d2 f" t- _( k! @
! ^8 U  c/ D  ]7 U$ * i5 T
- Tôi nhớ chứ. Tuy nhiên lần này ..... thì ..... nhiều nguyên nhân (Wazu)
0 R. i( k- I) n" u9 _4 Z8 x' n8 p/ g2 J0 B9 P4 X. p
- Haa ..... sao cũng được. Có vẻ như cậu đã bị la bởi chủ hội vì vậy tôi sẽ không nói thêm gì nữa ..... cậu muốn lấy hai cái này? (Emma)  }* t, z& E4 }/ K

) ]3 e+ t% T0 {$ _2 Q# nEmma-san xác nhận nội dung của những yêu cầu mà tôi trao cho cô ấy. Ngay lập tức tôi thở dài.
- n8 q; `/ X6 s" R, I4 W
1 v4 r; m( z& ]1 E5 u- Cậu có một trận đấu vào ngày mai mà sao lại còn lấy yêu cầu chinh phục Goblin và thu thập thảo dược? (Emma): |3 g- G1 M. A" P/ Q, y" o

$ R- U- Q! c6 |% u- Thật lòng thì tôi không có tiền. Bởi vì tất cả yêu cầu cấp F đều cần thời gian một ngày, chỉ có yêu cầu cấp E là tiện thời gian hơn. (Wazu)
/ ]2 j7 U. c0 W4 Q, h( z  }! Z
0 G. v" h7 I" r" Y9 p' w9 g5 kVâng, mặc dù còn có mục đích khác. Emma-san cũng thở dài.
7 z0 [0 J' y0 {7 b0 ?; f2 C  y' o, u1 H
- ..... Tôi hiểu rồi. Nó được chấp nhận, xin vui lòng đưa cho tôi thẻ hội của cậu (Emma)
: U; ~( t- P$ d' F) [7 q) k8 l  Q6 $ T4 ~  m, Y
Tôi đưa thẻ guild. Yêu cầu mà tôi nhận sẽ được xác nhận và đăng ký trong thẻ hội. Trong khi đó Emma-san cho tôi biết về chi tiết của yêu cầu.
7 l" N+ P# W: t
" S+ n7 u+ U8 T; m- Từ đây tiến về hướng đông. Cậu có thể tìm thấy bọn goblin trong rừng xung quanh đó. Thường sâu trong rừng hay có tổ của chúng nên hãy cẩn thận. Vì nằng chứng yêu cầu là tai phải của Goblins, xin vui lòng mang về 5 cái tai phải của chúng. Còn về thảo mộc, cậu có bao nhiêu chúng tôi mua bấy nhiều. Còn câu hỏi nào không? (Emma)
! n6 l/ F" v5 n- y! O+ w. {* x7 t) N4 H* h' D- X" D* R/ f
- Tôi không có túi để mang các loại thảo mộc và tai Goblin. Tôi có thể mượn không? (Wazu)2 P3 T+ Q, X; W

+ U% M# M# y0 n" B. `1 d- Không thành vấn đề ..... vậy thì, đây là thẻ hội và túi, cậu có thể đeo nó bên hông. Sau khi xong xin vui lòng trả lại túi, nếu bị rách hoặc hư hỏng, cậu phải trả một khoản tiền phạt vì vậy hãy cẩn thận (Emma)
/ M/ ]( B5 t. j7 ^- }" S
- n4 f- ^- V% [7 i6 t# R, I
- Cảm ơn cô rất nhiều (Wazu)9 w! b1 J! B" i
- h/ i( v  I1 e
- Vâng, hãy cẩn thận !! (Emma)
: w  x8 V7 V/ |9 g% U2 3 k) k# K) b0 |
4 b/ j. Q, [8 - e. X. aTôi rời khỏi hội và đi đến Quang Phong Quán để trả lệ phí lưu trú cho ngày hôm nay, sau đó tôi rời khỏi thành phố. Trên đường đi, tôi gặp Orlando và trả lại thẻ ID tạm thời sau khi trò chuyện. Anh ấy biết về cuộc đấu giữa tôi và những Mạo Hiểm Giả cấp A, thông tin lan truyền nhan thật ..... có vẻ như anh ta có một ngày nghỉ vào ngày mai để anh ta sẽ đến xem .....anh bạn chắc chắn là rất rỗi đây.
/ g4 O5 e. E+ E% _" M- c; a1 _9 z- e
Tôi đi một lúc và đến khu rừng phía đông, nó không xa lắm. Tôi thong thả vừa đi vừa thu thập các loại thảo mộc và rồi 3 con quái vật màu lục xuất hiện trước mặt tôi.2 c$ _* U, c+ P# M% W& z

8 {) t: o5 g" o" ETai với mũi nhọn cộng với thân hình lùn mập màu xám xanh lá. Một con quái vật được gọi là Goblin tiếp cận tôi trong khi cười với âm thanh * geya-geya *. Về vũ khí, một con cầm dao găm, một con cầm gậy gỗ, còn lại là hai tay trần. Không biết có hợp tác không, chúng dần dần bao vây tôi. Fumu, Cuối cùng tôi có thể kiểm tra thứ này.
. f9 {. @/ X+ i* d* f& w3 _4 i5 Y: 2 o- i, o2 ?
Tôi sẽ kiểm tra sức mạnh của tôi với bọn Goblin. Chủ yếu về khoản kiểm soát sức mạnh. Vì tình trang này, tôi nghĩ rằng mọi đối thủ đối mặt với tôi ăn đòn sẽ chết chắc. Nên ít nhiều gì tôi cũng phải kiềm hãm lại một mức độ nào đó.. v3 u9 l. i/ D: W5 {+ ]! p
% P8 e9 H& q- g
Hoặc đó là những gì tôi nghĩ, nhưng ......
% r8 b+ B2 e. W* Y
( P- x; ]6 Q" l/ s$ C& x* k2 ^: y, WTrước mặt tôi là ba xác chết Goblin mà đầu chúng đã tan nát ..... chỉ trong một giây ..... haaa ..... đúng như mình nghĩ.1 J- v0 t, E6 p7 g8 j6 R* V% B

: `. V2 ^( h, n' O# D! FCó lẽ đó là vì bọn này thuộc cấp yếu nhưng vấn đề chính vẫn là sức mạnh của tôi. Tôi tưởng lần này tôi có thể hạn chế lại được sức mạnh của mình vì tôi đã ý thức về nó, nhưng rốt cuộc vẫn không được. Nếu mọi thứ vẫn như vầy, thì những kẻ đó sẽ bị giết. Dù chẳng phải vấn đề lớn lao gì, nhưng, trong tương lai thì, có thể tôi sẽ gặp bất lợi. Vì vậy trước hết tôi cần phải thử kiềm hãm sức mạnh vào bọn goblins đã., i3 H$ N; g9 G4 W9 h1 N$ b

( j" {# d6 B* D5 P  E$ GVà vì vậy, tôi sẽ đi đến tổ bọn Goblin ngay bây giờ. 
Trở lại
Đề cử
Login or Register

Jnovel site đọc truyện chữ online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách