Hãy dùng trình duyệt Chrome

[ARC 1] Chương 13: Sao tôi lại mạnh như vậy?!

Lượt xem: 69 | 17-10-2022 13:56:15


Có 8 sức hiển thị trên thẻ hội. Chúng là HP (health points/điểm máu) MP (magic points/điểm ma thuật) STR (Streng/Sức mạnh) VIT (vitality/sự bền bỉ) INT (intelligent/thông minh) MND (mind/tinh thần) AGL (agility/nhanh nhẹn) DEX (dexterity/linh hoạt,khéo léo). Sau đó là tên, chủng tộc, tuổi, kỹ năng cá nhân và kỹ năng đã học.
5 a& {: ~$ L5 v, L: k% H' K0 p
1 @4 E! ]+ S  {& s! V. S: |Trước hết, trạng thái của các hiệp sĩ nói chung và một lượng lớn các Mạo Hiểu Giả cấp C là:, L7 d& ~4 K* ~
* w- E( e* c8 _1 q) o" `- Y
HP: 1500/1500
6 Z6 O, w2 s( l, e: R  l) Q7 s0 p+ R* F
MP: 100/100
: ]7 v& f# A$ E2 }/ U1 V' U8 C, E
STR: 180
' w% ]* X9 e& X4 s" M! @; v! _8 g8 ^; Q) u0 @
VIT: 120' r' L' {# h& r  A) q
+ I. H; k: R/ S* q# S6 f2 ^
INT: 20, R, J* ?7 e, e4 r
1 X+ O! a; z' O/ l. O& m$ D. O& h
MND: 50
! N0 e) w5 Y% ?+ I2 U, w/ h; v& g- S! ?; Z- P
AGL: 80, z3 Z* A  y6 D1 K; p( ]'
* X5 F' t" c4 p7 d: z
DEX: 60' R. Y+ w0 C1 _' T1 n
) P$ I& u+ J, U% H8 C# e1 V0 j0 x
Như vậy đó.4 m1 ]) B* W' A: `, w! v* U( k' Q
1 |+ l+ `+ B0 b* m
Tuy nhiên, trạng thái được hiển thị trên thẻ hội của tôi là:3 `4 b! ?6 D' [

; B& U0 L; {" F! G-------------------------------------------------- ----------- a( _/ k* u( k, W6 u

: V9 p, t: Y& U+ dTên: Wazu
% |1 n8 _+ C( f6 W" i, D$ h% i
2 b5 c% F% B2 l6 A6 _. g0 Chủng tộc: Con người (80%)% H( G' ^5 # s5 h- o9 a! c

+ H0 g! G) a7 M% k$ d7 Q( ^% }; 3 oHP: Có thể chống chịu tất cả mọi thứ
% A9 n' A* L% C) {& K( _  O9 e7 `8 T
  w6 o4 L4 @" r; C6 H/ q/ vMP: Là con số 0!
1 a! l6 V2 {* C3 `, h3 Q  W
' j2 s$ P$ O  m; M1 J2 jSTR: Đòn đánh hủy diệt các vì sao7 p) M# g: Z. E

+ l" X2 @+ |8 {3 G/ yVIT: Ngay cả Gươm Thánh cũng phải chịu thua/ ]& f6 P# Q+ _/ _2 H/ h+ r8 n9 ]
  R0 `2 a8 X5 {: u
INT: Không thể sử dụng phép thuật+ E/ @. O) M# ^; q" y: z5 c2 T
# b% ~4 C* n5 W! p
MND: Phép thuật ư? chỉ là chuyện nhỏ6 D& L4 w- B6 W$ z; N5 b
% }, W7 O9 h5 ]" ~' `
AGL: Có thể theo kịp ánh sáng .... không chắc lắm?" R$ B- O  Z; g+ e& Q: Y& x' }

3 w9 A3 e" e) H  B, PDEX: Ngang hoặc cao hơn nghệ sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử .....chắc vậy!* r# E8 ~! b* d" s! a! ^  X
  Z, y6 l' Y+ C  f2 D
Kỹ năng :9 R! y! L1 |: B& p* |: p) Y6 h

6 `! M$ M3 r0 }. S2 x" J! ]2 V: vKẻ ăn thit cùng loài (duy nhất)- _& Y" [' n$ j2 ]

9 C. f# V! Z& # E: ~Miễn nhiễm tất cả các hiệu ứng (duy nhất)
& F- N: e% c8 S6 }0 A5 n" ?
9 w! I3 ?$ m& D* x. _$ z! @Nữ thần yêu quý (duy nhất)- V! `/ ^1 h* J' W
: J  W- T; k7 b: }7 q
Nữ thần bảo trợ
# F6 b2 n0 ^* ?: [+ T. C  a; u* X, n& W, T% k. y
-------------------------------------------------- ----------

: _3 W* {7 n" J6 `7 G6 }: i
# Z% Q, U+ C" a$ s1 I# TChính là nó.+ z' g0 b$ t1 R% T* O
& T+ |. k4 L0 {
"Nữ thần bảo trợ" cái đít. Tôi đoán những từ được ghi trong thẻ guild của tôi là do Nữ-thần-sama làm. Vậy thì để tôi nói cho bà ta cái này
8 X3 S7 H& n! e# |5 _
+ B0 _9 ?$ ^. ~7 }! m: bViết bằng số dùm cái~~~~~~~!!!!!( o" T" K* p) O& h6 s

: H% e+ N( x- ~8 o5 y. Y  RVới bảng trạng thái này tôi không biết liệu mình có mạnh hay không. Không, chắc là mạnh, hoặc mạnh đến lố bịch! Tôi không biết! Thật khó hiểu!- h# ?4 _/ F$ |1 J/ M

( L4 _# v; e8 |/ y( cHa ~ ..... Ha ~ ..... bình tĩnh lại nào.* j) O. X4 k' `

* m5 V% F0 |0 o, w' c9 _* ~9 L# V% GTrước tiên, phải kiểm tra từng kỹ năng một đã........*tiếng thở dài*
) d4 W1 K+ {" u# d- M1 h( e  w8 D5 ?, p1 c
Xem nào, không có gì sai với tên tuổi của tôi. Chủng tộc là, (80%) Người là cái quái gì? Ý sao đây? Tôi chỉ có 80% là con người? Hay 80% là khác người? Là cái nào chứ? Cái này thực sự làm tôi không thoải mái chút nào.
! }3 i$ O- L' X  ?* H5 Y5 I+ ^! R# Z/ o( L& }" V; U7 o, K' @
Tôi không có MP, nhưng HP của tôi có thể chịu được bất cứ điều gì. Ma thuật hợp nhất hay ma thuật cổ đại, liệu tôi sẽ không chết ngay cả sau khi nhận được một cuộc tấn công trực và liên tục? Không Không Không, điều này là không thể, phải không? Tôi không muốn thử để xác nhận chút nào!9 `; ^; ?0 h. ?% l# l/ x
$ P# }5 v  r% b0 H
Giá trị STR nói rằng cú đánh của tôi có thể phá hủy các vì sao? Chắc là theo đúng nghĩa đen nhỉ? Nói cách khác nếu tôi nghiêm túc, không có gì là tôi không thể phá vỡ? Thật sao?
! I, B" p2 T# w* g. T  L7 C' k& A: _$ M6
Giá trị VIT nói bất kỳ cái gì đánh tôi cũng có thể sẽ gãy ngay cả Thánh Kiếm..... tới như thế cơ à? Ý tôi là Thánh Kiếm đó? Thực tế là nó có thể gãy, vậy có nghĩa là không có loại vũ khí nào có thể làm hại tôi? Vậy đó là lý do vì sao tôi không thể cắt ngón tay của mình với con dao hồi nãy .....( Q9 a" s) q, W5 }9 U2 [- U

4 G7 f  y! F% J& V7 o( J  J/ v6 t3 F, q- }Giá trị INT nói tôi không thể sử dụng ma thuật. Tôi hiểu điều đó bởi vì MP chỉ bằng 0. HP nói tôi có thể chịu được bất cứ cái gì ..... vậy MND cũng không có nghĩa gì cho lắm, nhỉ?
3 B: F5 C1 D' j3 [1 F+ R
8 Z" {0 y5 C. l! IGiá trị AGL, ai đó vui lòng giải thích dùm từ "theo kịp ánh sáng" với. Đừng bỏ câu giữa chừng vậy chứ. Có vẻ thú vị, có lẽ tôi sẽ bí mật kiểm tra nó sau....
" M  B$ m9 A" ], u9 `5 ^0 H- b, o0 u+ c
Dùng số cho giá trị Dex không phải tốt hơn sao. Sao lại cũng như mấy giá trị khác? Đã làm theo trạng thái khác không? Tôi không cần những thứ như Nữ thần quan tâm ..... mà thôi, tôi biết mình khá là khéo tay ..... quần áo tôi đang mặc ngay bây giờ, tôi đã tự làm ..... thở dài. ....
/ `9 z/ W4 _' [3 e1 [. I& X
# b& O  Y$ f5 f" x2 4 l- ZĐầu tôi đau quá.....: b0 D  z4 e$ W1 x" k# u2 |2 E
8 C/ " s  F! i! C" w; o7 c
Bây giờ chúng ta hãy xem phần mô tả kỹ năng.* U  X! |; a; p5 }* b

/ e+ ], W% l; z6 {5 ~2 U9 e2 dKẻ ăn thit cùng loài: Bạn có thể ăn mọi thứ và nó sẽ ngon miệng. Những vật lạ, chất độc, quái vật, v..v.. sẽ ngon miệng. Ăn những thứ có thứ hạng cao, cũng sẽ tăng điểm trạng thái của bạn

0 R; M: C* W7 a8 G* E
/ S' b2 p' X% f  L  eCó lẽ là lúc còn sống trên trên "Núi"? Bởi vì tôi không có lựa chọn ..... lúc đó tôi đã ăn bất cứ thứ gì để sinh tồn. Liệu đây là hậu quả của nó? Vâng chắc là do nó làm cho..... trạng thái của tôi không bình thường chăng? Tôi nghĩ đó là nguyên nhân ..... nhưng, những thứ cấp cao? Liệu mình đã ăn những thứ như thế .....
! u  m) c) b6 Y8 t7 D, I5 @4 J: J: |, L  o* }( E
Miễn nhiễm tất cả các hiệu ứng: Mọi hiệu ứng bất thường sẽ bị vô hiệu hóa. Chi có một điều ngoại lệ.
- n- q0 K4 }3 F/ t% V5 n; s1 d, C* }" G
Chắc cũng là do ảnh hưởng của ngọn núi? Đó là vì môi trường ở đó rất khắc nghiệt thất thường, bạn có thể tìm thấy bất kỳ sự bất thường nào ở đó .... chỉ còn một trạng thái bất thường không ở trên núi có tác dụng với tôi ..... có lẽ là say rượu ... .. nhưng nó vẫn ở một phạm vi chấp nhận được. Vấn đề tiếp theo là .....
0 T/ 6 b2 E4 E$ I& X. w/ k
+ D9 i% U4 c0 D0 ~9 G7 sNữ thần yêu quý: Ta không biết những gì xảy ra với cậu vì cậu khóc nhiều quá ..... nhưng rồi sẽ ổn thôi !! Chắc chắn điêu tốt đẹp sẽ tới !! Vì vậy, hãy vững chãi lên !! Bởi vì ta đã ban cho cậu tất cả phước lành và nó sẽ giúp cậu !! Hãy cố gắng hết sức mình!!!
4 Y+ d5 l/ c& T+ h2 M, L( M
- @* p: |! c- k- B1 q/ [Nữ thần-samaaa ~~~~ !!!!!. D4 r# u1 q/ W' I4 {2 |8 _
2 k! @; l7 C! M; E; `8 Y4 j' @
Cái gì thế này? Nữ thần-sama có đồng cảm với tôi thật không vậy? Sao mọi thứ lại đảo lộn thành đau khổ không vậy! Cuộc đời đau khổ .... vậy từ giờ, những điều tốt đẹp sẽ đến phải không ..... uuu !!!
: `9 M" F% ^* F4 s9 s8 i# t
4 h5 D1 u& I% WTổng kết lại. Nói cách khác, tôi đã nhận được sự thông cảm từ Nữ-thần-sama, tôi không hoàn toàn là một con người nữa. Tôi không thể sử dụng ma thuật nhưng tôi cực kỳ mạnh mẽ. Nhờ nhửng kỹ năng này, tôi có thể nói rằng tôi sẽ không chết cho đến khi già, nhỉ?
, v8 v9 T' L: y- t+ R. i& I' B) e% o
Thở dài......
  w1 v& r( B% w& m- N9 t) X
  i% w& q8 e. K3 X0 IKhông thể thở dài nữa ..... mà nghĩ lại thì, sẽ nguy hiểm nếu để lộ trạng thái của mình ..... Không nên bất cẩn để lộ nó ra ..... Ít người có thể trở thành Mạo Hiểm Giả cấp S. Nhưng với nó tôi có thể lên được, chỉ là có thể thôi.
/ n* 8 B+ s( h6 A
( C. R/ a2 `2 t3 Y: D% oĐột nhiên tôi trở nên mạnh mẽ hơn nên không biết phải làm gì bây giờ nữa. 
Trở lại
Đề cử
Login or Register

Jnovel site đọc truyện chữ online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách