Hãy dùng trình duyệt Chrome

[ARC 1] Chương 08: Vô-dụng-quái

Lượt xem: 75 | 17-10-2022 13:36:25


Tôi đang rơi xuống từ ngôi nhà trên cây....- f3 u+ j+ k: z2 O1 V4 S" e

  S" z2 F+ {# ?. m4 F2 o' MBạn biết rồi đấy, tôi không thể sử dụng ma thuật nên bay xuống là điều chắc chắn không thể xảy ra. Vì vậy tôi phải xuống đất bằng phương pháp này. Tôi nghe hai tiếng la hét từ hướng ngôi nhà phía trên. Không rõ lắm vì vậy tôi phải tập trung lắng nghe nhưng những gì đến tai tôi là tiếng vỗ cánh và tiếng gầm của quái vật.
2 L$ B9 b" L, J* D, f5 T5 |- ' h% B7 `+ V
Bọn chúng bay vào rừng.5 E# q) p* {7 K( s; b' t
/ 1 s( Y4 I* ~. Y
Một lượng lớn loại quái vật giống-chim đang đến gần vì chúng nghĩ rằng tôi là thức ăn. Mỗi ngôi nhà đều có rào chắn riêng, nên bọn chúng chuyển mục tiêu là nhắm vào tôi.
7 6 G  B* q' m1 N' J6 U, q
( p& i8 u6 a0 E5 b! kBọn chúng bu vào bắt tôi trong khi đang rơi. Và rồi---7 o4 ^3 i" F! |. c: u, A5 p7 n
% i3 v. v: q% s2 p7 c
*bokkon-----!!!*
6 e, q/ `# o7 m& K, |9 Q8 k
& C. p$ ^, m4 _. ]: Tôi đấm nó, chẳng hiểu sao mỏ nó bể tan tành trong khi tôi đánh rất nhẹ.# }: X1 v) n- C0 l3 c. p

( q* O7 `' A5 P( h) PỦa sao dễ vỡ vậy .... Thôi kệ. Sử dụng đà, tôi xoay người đá vào mặt của con quái vật, nó bay thẳng vào con quái vật chim khác.
- l* Y6 x3 ^( C4 O7 ?) m2 E( |7 n( `) b  C8 F) u* z$ E
Những con quái vật bay đều bất ngờ và cố gắng chuyển hướng bay để trốn thoát nhưng đã quá muộn. Tôi đá vào một con khác, có thể nghe thấy tiếng xương gãy. Xùng lúc đó, tôi nắm lấy chân của một con quái vật khác và sử dụng đà rơi để ném nó xuống đất----
5 J9 ! m8 A" G
# i) M! ?  P; o2 r3 {" R* *bakkan-----!!!*" l5 X1 p1 D) K4 u5 y9 t
+ W1 d6 P. Z7 M0 z' I) V3 i  J# g8 w% `
Nó bị ném cái phịch, với một tiếng rõ to.
% U8 h- N$ P5 E* u: j" y5 b
$ w8 ^$ t% x4 D- .... Ồ nó tạo thành một lỗ trên mặt đất. Đất ơ đây có vẻ dòn nhỉ? Tôi vừa rớt cạnh con quái vật bị ném xuống, những con quái vật xung quanh đã ngay lập tức tấn công.% S# B' u9 t# ]" N4 n
9 x+ G9 [- E1 C* Z  e0 o& }
Con Cyclop khổng lồ một mắt đấm tôi, tôi dùng tay chặn lại,đồng tời nắm tay và xoay nó.4 F& H  n# s' r( {  G

5 r+ R  }- `/ D" u8 t- Ăn đi này!! (Wazu)- i9 L" L: y1 b3 p1 C* a  R
% d" Q0 ?% O+ G6 T3 G7 l9 O, ^! |
Tôi xoay nó 3 vòng. Những con quái vật xung quanh bị tiêu diệt bởi cơ thể con Cyclops, tôi ném nó đi và bắt đầu chạy về phía rào chắn nằm giữa bọn quái vật. Nhưng bọn quái vật hết lần này tới lần khác xuất hiện cản đường. Tôi bắt một con quái vật và xoay như lúc nãy. Bởi vì số lượng quái vật quá lớn nên tôi làm đi làm lại việc này trong khi đang tiến tới rào chắn ở giũa. Ồ lần này là một con sói.
$ Q7 T6 s$ U/ }6 O
& ]  q0 C2 E6 d, V$ p  {7 l- Này! Sarona-san, cô ổn chứ? (Wazu)
) |, `- D7 E# |: ^4 Y
" R2 u) i' Q- [Tôi đã đến trước rào chắn . Đằng sau tôi, Một bãi đầy xác chết quái vật trên mặt đất.
" k- j) y7 T1 T3 n% D9 Y9 s
6 a& v6 W. h" c& y) @Sarona-san ngạc nhiên gì thế nhỉ?
+ {* a6 ^/ t- Q
' M, _; ]  k% U  r% V- Huh? Sarona-san? (Wazu)
4 }9 Z  m4 8 S2 A9 W9 }  `6 W  d, h; I+ v( L5 G
- ....Eh, Wazu-san..... sao anh ra đây được? (Sarona)
, V7 @8 Z9 V7 [' x8 I: }  1 C
8 H6 X- u* h! i+ w5 L. ]- Là sao? thì như bình thường thôi? (Wazu)
2 B1 o5 |. g' m5 _  c) u! C) j. I* H' I3 l
- ....Chỉ.....như....bình thường sao? (Sarona)
! u% O- J7 Z4 r0 ?- I* u2 W6 N- O: k8 H( m
Sarona-san ngó ra đằng sau lưng tôi, mồ hôi trên chán cô ấy chảy xuống. Huh? Sao lại ngạc nhiên thế? Có gì mà phải ngạc nhiên vậy? Hmm ..
, t( U0 z7 F# M- `% B/ h2 ], @( b) m! U& s# o0 x$ }! K& [) q
Ồ. Gazuna trông như bị đứng hình nhưng tôi chẳng quan tâm vì tôi ghét tên này.
" A* }5 v# ) J. h# Q% F% [& F$ y( & T, x- G0 W
- Vậy thì, tôi sẽ xử những con quái vật quanh đây, Sarona-san, em chỉ cần kết thúc cuộc chiến của em với Gazuna! Anh ủng hộ em! Chúc may mắn! (Wazu): N! m. h& Z4 Y, I0 D" e
- f, ~2 w5 l8 ]
- Ah vâng ..... Wazu-san cũng ..... umm ..... cố gắng lên nhé? (Sarona)
* {1 Y7 L( |. F- l' W8 U; j* P+ Q: n3 I/ V- P; e9 P
- Được!! Anh sẽ cố hết sức!! (Wazu)
( `! G- Q$ }, `; Z* X. k/ a2 r
6 S6 r: b( D5 O, y) g' `" TTôi nắm chặt nắm tay, với khí thế hừng hực khi được cô ấy cổ vũ .....
. y1 U  G! T9 }% b- {  Y2 i6 c; x. d
. G$ M9 E/ D+ J9 ?1 Z( R, i9 wCô ấy bảo tôi cố lên. Được rồi, lên hết đi! Trong khi đang hưng phần thì bọn quái lùi lại. Huh? Lại đây! Lên hết đi chứ!
- ~) F: B8 E* C$ I3 O% m4 n
6 t" Y7 T/ A' B6 F7 P" A+ U. . . . Sao không lại đây?# x/ W  Z. o% ]  q) O: F
0 u1 o( U$ 4 N6 z7 _
Haa ~~. Đành vậy. Nếu không lại đây. . . . . . thì tao sẽ tới chỗ bọn mày.8 d6 |( i* X* r3 a

: |. s' P& F/ R: V* [Tôi lao đến bọn quái vật trước mặt.7 + J- i& E  i

, w( q# ?$ E- {Nhưng9 }7 t2 M! R$ r' L. v- s$ e

- M+ b# R/ c: ^/ K# ZBọn quái vật bỏ chạy hết tốc lực.
+ E% f- s7 n2 e. `3 ]7 z7 n1 k9 W3 I5 j' G: q
Hả? Sao bỏ chạy? Đợi đã!! Tao đang tính hạ hết bọn mày trước mặt Sarona-san để lấy điểm, sao bọn mày lại bỏ chạy? Bọn khốn kiếp !! Hoặc đúng hơn, hiện tại chẳng phải trông rất hoạt kê khi tôi phải đuổi theo bọn quái vật sao~ ~ ~ !!!2 m1 V$ A5 T9 j/ ~: F

- T+ J; z7 D5 W! ~5 R3 B- .....mày, mày là thằng quái nào vậy? (Gazuna)
9 X$ 5 ?) H7 R0 ]% {* f. I+ K$ g1 d& r3 N8 u4 |& _
Sau khi hiểu được tình hình, Gazuna đã nói với khuôn mặt nhợt nhạt
* W+ A$ f( x3 a' G
+ H1 w5 y. b: r/ S4 S- Hả? ai biết, tao mới tới làng này mà? (Wazu)
; A' b. A' k4 w4 A1 ?
5 r4 M; b4 y, E, v6 j: B8 B- Đó không phải là điều mà tao muốn nghe !! (Gazuna)3 O5 B) |  T: ?% [- C$ ?
# O( h5 k- B8 T+ [$ e+ C6 X7 i# `
- Hả.....(Wazu)
# T/ m! h% g8 q& d! n
! `* Q3 m4 r6 @3 E# vThế chú muốn nghe cái quái gì? Thôi kệ, tôi không muốn nói chuyện với một gã như hắn.
- w4 ]& G+ H$ {0 C
$ ]* c1 G8 y. _- @! iNhững người khác vẫn không chụi ra khỏi nhà có rào chắn của họ. Huh? Mặc dù bọn quái đã bỏ chạy và không quay trở lại. Quan trọng hơn, hiện tại tên Gazuna này sẽ lại bắt chuyện với tôi đúng không nhỉ? là nó, tôi không thích chút nào. Yuyuna, Ruruna! Xuống đây dùm cái đi !!
: s8 @  g2 M# m* B: B2 U! d

& x' z- v, p( V2 v6 C+ m- ..... Không thể tin được ..... không thể được. Những con quái vật đó ít nhất là cấp B (Gazuna)" j' C3 |4 O  G% z
( V; k3 k1 T# ?7 t
Gazuna lẩm bẩm liên hồi.7 r) P- j; f- Y  b+ I
0 {2 t- t: z" ]/ `2 `
Rốt cuộc thì, trả giá cho việc lơ đãng. Sarona-san, bằng cách chộp lấy cơ hội khi Gazuna nói với tôi, cô đã tấn công với con dao của cô. Nhưng vết thương của hắn tự động phục hồi ngay lập tức. Nhưng Sarona-san vẫn không ngừng tấn công. Cô ấy cứ tấn công, phòng thủ, rồi cứ thế.
* v8 z1 h5 t: G) i: K8 m0 S- q; o9 t5 S) e
- Haa. . . Haa. . (Sarona)
5 W6 G7 R: c+ D1 {( _# p0 v4 }( ]6 v
- Haa. . . Haa. . (Gazuna)+ [; }8 J1 2 X% x" h# x
6 S7 k0 ~) E5 P/ u$ y
Họ cứ tiếp tục như thế một lúc rồi lùi lại. Hơi thở của họ rối loạn. Thể lực của Sarona-san giảm xuống vì cô ấy đã liên tục di chuyển xung quanh khi tấn công, còn Gazuna dường như sắp kiệt sức vì hắn ta đã liên tiếp tục sử dụng pháp lực cho áo choàng của hắn. Cả hai đều ở trong tình trạng tương tự, nhưng dường như Sarona-san có lợi thế hơn.
- p+ A3 t$ l' i" k8 n0 Z  |& |. ^. @; 4 o( R( B" p
- Gazuna, tại sao ngươi không bỏ cuộc đi? Khi ma thuật của ngươi cạn kiệt, thì ngay cả mạng của ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm. Giờ đây nó đã kết thúc và chẳng còn tiếp diễn, ít nhất hãygiữ cái mạng của mình --- (Sarona), y! [/ ]! e& Q9 S7 T( ^

  C( z' R6 X$ |9 D% L% C- Hahaha !!! ta chẳng quan tâm nữa ..... Ta đã nghĩ ta có thể tàn sát tất cả mọi người ở đây trước mắt ngươi nhưng giờ ta đổi ý rồi. Nên.....
( `% V6 F; j) `" u4 N/ t. M& z3 R; v$ R) P* `
- Ta sẽ giết ngươi trước!! Sarona!! (Gazuna)" T3 b/ M9 J0 e+ I, U: S% a0 p
: l  l; v$ j  n4 b, m; t1 j
Gazuna lấy ra một quả cầu màu đỏ từ áo choàng và cho nó vào miệng. 
Trở lại
Đề cử
Login or Register

Jnovel site đọc truyện chữ online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách