Hãy dùng trình duyệt Chrome

[ARC 1] Chương 07: Sự ghen tị

Lượt xem: 65 | 17-10-2022 13:35:57


Chú thích:
/ ]! F* K* g! L7 j9 J
$ P+ _8 s% H* }" e0 j& K+Taijutsu: Nghệ thuật chiến đấu không cần vũ khí9 j# ! f; ]0 x3 8 J/ i

8 B" v' $ l& s$ u! ~" V- Gazuna!! Anh vừa làm cái gì thế? (Sarona)& Q. r# B  Y& P

" e- X& R, O- {* V5 U5 ]7 k- P. G. jCó lẽ Sarona-san cũng cảm thấy điều gì đó không bình thường đang xảy ra. Trông cô ấy có vẻ thiếu kiên nhẫn. Những người xung quanh cũng bắt đầu bồn chồn vì những rung lắc và âm thanh vang vọng càng ngày càng gần.
  ?2 h' D" E3 x2 W
- {' c( E  l& L; X  w- Này-này có gì đang xảy ra vậy? (Ruruna)8 t* ~8 p( F3 w$ c& D
' l2 p/ K+ [, z% }9 B" I
- Thì....anh cũng không biết nữa (Yuyuna)% z1 z6 |8 G8 R2 W- Y, J" {# R6 G
0 T# S2 w6 ?3 c( u& {2 O
Cả hai cũng tỏ vẻ lo lắng0 v* M! u( K8 C& E; `( i, F- C1 K( o; f

' v" [. o; F; i" ~- H& l) b- Chuyện gì đang xảy ra hả ..... nếu muốn biết, sao hai người không hỏi hắn ta? (Wazu)( p6 Y, X2 u& [

- |8 Z" B3 }0 [0 R7 d& c/ {& SCả hai ngạc nhiên khi tôi chỉ tay vào Gazuna. kế đó, các Elf khác cũng đã quay qua nhìn hắn ta. Gazuna đang nhìn xuống, với một tay đang che miệng.8 v* Q  v6 f: B5 G& k6 K) s

7 a  O3 C$ M! a0 w* |' ?- Đừng giả câm nữa, Gazuna, hãy giải thích đi!! (Trưởng làng)
: o7 v" J; C0 M
' Z' L& V$ E7 Trưởng làng đã tức giận lên rồi. Nghe những lời đó, Gazuna bỏ tay xuống và từ từ ngước lên. Hắn nói với một nụ cười ghê tởm trên khuôn mặt.
$ _/ s2 J, X7 q* f( Z2 R
/ c: c! m4 . q. W- Các ngươi nên bắt đầu lo lắng đi !! Bọn ngu ngốc và đần độn !! Có muốn biết điều gì sẽ xảy ra không? Vậy để ta nói cho mà biết!! Vì ta muốn thấy các ngươi tuyệt vọng. (Gazuna): l) J* n0 A$ r) @5 c. a( I3 ^' Q

( Y, J3 a' C: Y. Z; y7 u8 ANói mẹ ra đi!; P) B: m& a" J% Y+ u

* g1 f) v/ k9 h/ ^$ t4 q* W- Ngay lúc này, do sức mạnh của quả cầu đen này! Hơn một trăm con quái vật sống ở chân "Núi" đó sẽ tràn vào nơi này!! (Gazuna)) ]# Q, 7 y' S3 R

$ _7 @2 Q8 S) s4 o" R9 q& C9 W[ [ [ Sao!! ] ] ]! d  M/ H! C. |
% u. F  K0 w" n
Mọi người đều rất kinh ngạc khi nghe điều đó, nỗi hoảng loạn bắt đầu lan rộng. Hắn ta chỉ nói là quái vật từ trên núi nên tôi nghĩ "Ồ, vậy à". Tôi nghĩa bọn chúng yếu mà. Nhưng không hiểu sao mọi người lại tỏ ra hoảng sợ. Đã có một số người thoát về nhà của họ.5 B2 f- o3 o# 5 ?  I( L6 i! M
& X6 k9 x9 D( z' ]- `
- HA HA HA HA HA HA!!! Đau khổ đi, tuyệt vọng đi !!! Chạy trốn đi, lũ ngu ngốc! !! (Gazuna)3 @- Y1 j7 a4 C+ b6 l9 L8 r
  a, A: X; U8 X4 ; g5 `
- Ngươi không nhận ra mình đã làm gì sao! Gazuna !! (Sarona)
7 e4 y" @3 `1 s  I5 ~) z% u
* T% Y( z- o; g2 N- Rất rõ là đằng khác! Saronaaa!! (Gazuna)
/ v( H* l# m9 m" V9 W* a3 H8 P  H* U! H( d5 n7 w
Sarona-san tấn công dữ dội vào Gazuna, nhưng đều bị chặn bởi thanh trường kiếm và áo choàng hóa sắt của hắn.
5 E6 H/ U9 i$ ]% q
0 g/ u4 Z/ z" Y6 }: V% u- Này, chúng ta cần phải vào nhà để trú ẩn.(Yuyuna); Y: D6 H9 E) M7 j! ]' j
& ~) R$ U2 F- T- N" q
- Nh-nhưng còn Sarona? (Ruruna)
7 X2 G( v4 o$ y6 e7 t( J) e; u
- Không sao đâu, cô ấy được bảo vệ bởi rào chắn. Cho dù có bao nhiêu con quái vật đến đi nữa, nó cũng không thể bị phá vỡ (Yuyuna)
1 Q+ L. z2 d, e& m) n* _' S! Z+ R+ l- {) m7 J/ @# Q) O0 P
- Đúng rồi....(Ruruna)
- d1 z) P) C- S8 l, E+ O8 ~4 @- ]+ z4 {% ^, C5 ], r/ R  x4 H1 b) @
- Wazu! Chúng ta cũng phải rời khỏi nơi này ngay lập tức (Yuyuna)
' ~8 _  e2 I) h6 F- R" _, d+ }. z; W2 T+ `+ @) I
- Hả? (Wazu)
3 R/ L& {7 D7 Q8 C5 V7 t
6 L+ {. ?8 k1 H3 ?9 ?! KYuyuna bảo tôi về nhà cùng họ, Ruruna cũng đi theo anh ấy. Hmm, bởi vì tôi lo lắng cho Sarona-san, tôi muốn ở lại nơi này. Nhưng xét lại thì, tốt hơn là nên theo họ. May là, nhà của họ là gần nơi này.
3 T3 ~  W7 r% ~5 m/ P: x! z5 N6 n  |; o+ U0 V; h8 {4 m
Sarona-san tấn công bằng những cú đá và chém bằng Taijutsu và dao vào Gazuna. Do sức mạnh hồi phục và phòng thủ tự động từ bộ áo choàng, nên chẳng ra chí mạng nào. Nhưng, tôi không nghĩ Sarona-san sẽ thua. Dù phục hồi tự động của áo choàng là một sự hữu hạn. Nhưng khi sức mạnh ma thuật cạn kiệt, nó chỉ là một bộ quần áo bình thường.0 ]% u# k: J; [3 a7 d$ X0 h$ r
9 P9 n) H4 R/ B* j" N: z/ i: w
.. Chắc vậy nhưng, lo lắng vẫn còn hiện hữu trong tâm trí của tôi.
$ i5 h* u9 s2 ?# [8 t4 f7 U
' d5 i$ @: i  + h- Tại sao ..... tại sao ngươi lại làm điều này!! (Sarona)
+ B6 q) k# s& m8 u. `2 A$ V( ?  r4 V! f( B4 z
- Tại sao ư .....? Đó là do ngươi Sarona!! Ta trở thành như vầy là do ngươi! ! ! (Gazuna)
) A, L+ x! H( o+ o$ U( c, a( W) ?5 K  k( Z9 k) w( W8 N, Y
Những lời đó làm Sarona-san khựng lại trong giây lát. Gazuna đã bắt lấy cơ hội chém nhưng chỉ sượt qua tay trái cô ấy.
, Z) [3 D* D. T7 f4 # @& {; T+ ^2 X1 D' }$ S6 N
*****
2 ^2 A0 f& |# H% J
" E0 s5 `$ i1 z4 7 V5 P; d4 HRốt cuộc thì, bọn quái vật xâm đã tràn vào làng.
  {8 q# Q+ A3 f$ d/ V
1 M; }) o! T  u, u& RSố lượng đông đảo, hơn một trăm con quái vật đã đứng đầy trong và ngoài làng. Quái vật cũng bị thu hút bởi hàng chắn. Các Elves đã trốn thoát về nhà của họ và nhìn thấy cảnh này trong khi run rẩy vì sợ hãi, một đứa trẻ đã bật khóc. Khuôn mặt của Yuyuna và Ruruna trở nên xanh xao trong khi thảo luận về việc liệu họ có thể làm điều gì đó về tình huống này. Sau khi quan sát xung quanh, tôi quay lại nhìn vào rào chắn nơi Sarona-san đang ở đó. Cô đang xem xét xung quanh và nhìn lại Gazuna.( ?! J$ x8 Z9 {$ k4 L; E

- b) g" f1 H$ a' j0 O4 W+ ?1 S" c- Đây có phải là điều ngươi muốn? (Sarona)
9 t; g" t& h' `7 N3 O
7 v+ N0 x, w( C/ r- Đúng thế, nhưng vẫn chưa hết đâu (Gazuna)2 `- A( l2 C3 T, M) n3 N: m
* Q# C+ H. i( n) U. O& m- l
- ....Ngươi nói ta là nguyên nhân, ý ngươi là sao? (Sarona); s3 b! S% F  t" T8 ?

7 `) X- C5 V" c- ..... Sarona. Rất lâu trước đây, dù không một tý nỗ lực nào nhưng mọi người luôn luôn gọi ngươi là thiên tài. Còn ta đã không ngừng cố gắng ..... hơn bất cứ ai. Nhưng ngươi luôn đứng trên tất cả..... ngươi làm sao hiểu được cảm giác của ta!!! Ngươi chính là trở ngại của ta! (Gazuna)8 h  J% J6 {7 Z" C: P: [, f


' , {# P' i; P2 u6 B- Chết tiệt.... (Sarona). S1 Z: P0 Z# t5 ?6 ~

9 r  v; {" u0 k2 Z1 K* rLúc này Gazuna bắt đầu tấn công nghiêm túc. Anh ta liên tục tung ra chiêu chém bằng thanh trường kiếm. Sarona-san chặn bằng con dao của cô ấy và đôi khi tránh nó .8 ]' V7 M* E+ m1 {% q

' l0 X. P, }; c% {( K  `- Hahaha !! Này-này sao thế? Sao ngươi không sử dụng ma thuật của mình đi? Ngươi sẽ không thể thoát khỏi vòng đấu nếu ngươi không giết ta, ngươi không muốn giúp đỡ những người trong làng sao? (Gazuna)) G7 i7 k8 j  e5 C- {

1 Y  Q/ ?& {! O) W- Uuu.....(Sarona)
9 {7 y* Z0 J* k" ?% P1 R: I% b$ G' l9 s( S' r
- Không thể đúng không!! Bởi vì ta cũng là người từ làng này !! Bởi vì ngươi yêu mến mọi người trong làng này !! Nhưng, ngươi vẫn còn lo về điều đó sao? Nếu ngươi không nhanh lên, tất cả mọi người sẽ chết !! (Gazuna)
  Z$ b( @' Z% q% S  }( N: k  ~
, X1 C/ b/ Z+ f. ?$ J- D0 J- Sao ngươi.....(Sarona)
$ N* _/ R' 3 F9 H+ 4 m9 @+ j7 {( D8 |( F9 U6 G, M4 i) d
Sarona-san giơ tay trái lên phía trước ..... nhưng cô dừng lại và đứng yên.
. t4 n; . E3 @  , ^  ^1 d8 X8 f% z
- Fufu! Hahahahaha !! Thật khó coi! Thật lố bịch! Ma thuật của ngươi mạnh lắm mà! Đúng đó Sarona !! Lòng tốt chính là điểm yếu của ngươi !!! (Gazuna)
1 e2 E8 j0 }$ @. L: j- v; x* v1 e! T5 j" N& d" v2 w( e
- . . . . . (Sarona)
$ C, A% h# q$ x$ F4 s8 T# {, @7 d; y9 b! V, n7 L
Sarona cắn chặt môi, và nó chảy máu một chút.
+ B# B( }2 v" q& W! {- N/ W3 c
. z' z0 u; i9 j0 C* QĐược. Quyết định rồi. Tôi nhìn lại cặp song sinh và giơ tay lên với * shubi * với nụ cười trên khuôn mặt.0 H! _2 [( C2 [' O- I
9 y7 z" H0 M& E0 ?: z9 w3 A
- Tôi ra đó một lát (Wazu)
/ F9 f2 A7 o2 q% A# i; v
  Y- h. @+ B8 O5 N9 l# |3 L- -Hả?- - (Yuyuna / Ruruna)
" L4 T" f: v. r! s1 M* i  p6 I9 Z% a* v7 I* s6 O0 k
Tôi nói với cả hai rồi nhảy ra khỏi nhà. 
Trở lại
Đề cử
Login or Register

Jnovel site đọc truyện chữ online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách