Hãy dùng trình duyệt Chrome

Chapter 18 Trại huấn luyện tập trung

Lượt xem: 3257 | 20-7-2022 03:51:23


Và ngày cắm trại cũng đến
. r6 h3 n3 V3 U, c* C9 Z9 J
4 N0 h  l! `6 `! S- ?/ RRóc rách6 j( G$ ~9 e7 k& h& l; G

6 y: f: b1 [! b) o2 @+ WCùng với tiếng nước chảy, tôi cảm nhận được sự mát lạnh của nước.% {- o& N/ m" r) w: p; H
' r0 A: T% p% g) u' s( R  W/ I0 O( N
Tôi băng qua dòng nước, chống chọi với sức nổi và cái lạnh.( A' D1 |+ k9 `
; O# G" Y4 J. Q
Khi tôi đang làm như vậy, thứ tôi đang tìm kiếm đã lọt vào tầm nhìn của tôi.
5 x8 W/ ^5 i' u, ?: e3 [
$ s8 W9 _6 ~: m5 t2 x' w2 EĐó là - một con cá.
, l' Q+ n3 P  A2 S5 v) k1 b9 {$ U#
& ?: ?0 E3 e& y$ O( r4 uTôi không thể không cười toe toét. Nó khá lớn và bơi theo một cách duyên dáng với sự trợ giúp từ các vây của nó.
% E( ; e5 f  g" h, D* b; T9 _2 M% X" P0 e
Sau khi có được mục tiêu, tôi chuẩn bị sẵn ngọn giáo của mình mà tôi đã ngẫu hứng làm từ một mảnh gỗ, và -; Y& e- M, s/ l- t% c

- _3 z) w# a/ b7 k- đâm nó!
/ X4 Z  L; e$ x' l/ ?# U/ B/ M  U+ N  ?' d" e: A
Với phản hồi về sự thành công đang chạy trên cánh tay của tôi, tôi đã nhấc thành quả của mình lên, bùng nổ với niềm vui.
1 b; U0 u. ?: f" ~8 H5 b: T/ g8 c6 N4 y+ T8 `' M( e
“Bắt được một con rồi đây!”
/ k+ . t+ v4 @5 C/ D3 R% [
4 [% u' q& S; K4 h: m“Ồ! Thật tuyệt vời!" không ai trả lời.! E4 L( U. n6 {9 i6 P, {
4 }* V; `0 V& J" w
Tôi chỉ muốn nâng sự phấn khích lên một bậc. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi lặn. Trên thực tế, nếu ai đó theo dõi, tôi đã không làm điều gì đó như vậy.
, v; s7 ~0 n& d; R) F0 H9 P6 T6 `4 B' `$ N- e
Tôi nhấc con cá vẫn còn đang vật lộn trên chiếc “giáo” nhọn của tôi và đặt nó vào cái giỏ mà tôi đã chuẩn bị sẵn bên cạnh dòng sông trước đó.0 Z: W  f+ h# k
& }9 n# V" n  _6 c
“Oooh… Một con cá khá lớn đấy, trông nó rất ngon. Tôi có thể nếm thử chúng không? ”8 o" y$ P4 a4 a0 j( B

( k; H1 `) d( Y7 D1 a1 V8 w, a"Haha, chỉ cần đảm bảo rằng cậu không ăn quá nhiều, con cá đấy ăn được cả bữa tối đấy."
  m4 r" D5 D. k3 I! j
6 z8 D/ g9 h4 G7 G  K3 hTôi lại nhảy xuống nước, và - vội vàng đứng dậy.
% ~- {; A* b$ X( h* B2 @( I  Q+ w2 ?' P- ?  1 @, C* P" ~  M+ z) W% j, S
"………Cậu là ai?", Y# P( K* X) Z  g9 ?
8 K' C2 j8 T4 Y6 : G$ ]
Có một cô gái đang ăn con cá mà tôi vừa đâm được với vẻ thích thú.  {; c5 : u9 s- T
, m( b# m- F+ K* s* C
Có lẽ đó là một vết cháy nắng? Làn da của cô hơi nâu, nhưng để lại ấn tượng rằng cô có một sức khỏe tốt.
# x( Z3 p  ' e* J# k8 ?: E8 W9 W7 b2 a
Cô ấy có mái tóc đen bóng, khiến tôi nhớ đến chị gái của mình trong giây lát. Màu váy của cô ấy là một phiên bản nhạt của tóc cô ấy, và cô ấy có kích thước tương đương với Eris.1 Z. c) Q+ H/ D* Y0 P  c# g
( b+ `% G- Q$ Z" {# X6 D7 T( z
Cô ấy đang nhai ngấu nghiến con cá tôi vừa đâm được, đôi mắt vàng huyền bí nheo lại vì hạnh phúc.
% u# K6 a' `% m) D
: _% ~3 Z; I. A* K8 `
Cô nhai cá.
& _' n' t/ l7 f1 q$ |  O4 B* {! r1 v7 C+ g' E
Cô ấy đang nhai. Con cá. Con cá của tôi. Trong khi nó vẫn còn sống.
3 N% Z: l1 [  e3 s' L% R" Z) _
9 }- _8 Z" o6 s% P0 j“Erm… đó là của tôi, cậu biết đấy,” tôi nói, và đôi mắt vàng của cô ấy ngước nhìn tôi, bối rối.. d+ r8 v4 W; e5 S

4 _7 O, ?3 T( N" m“Vậy à… làm tốt lắm!”
  Q: K4 O7 W6 q+ e% z8
' P6 A  M0 W$ I" jĐiều đó đã thuyết phục tôi. Rằng cô ấy không phải là người mà tôi muốn kết giao.
8 K3 C& |, o5 {0 l
' E# e. I& G& C' o5 i'Tuy nhiên, ở một mình liệu có ổn không?' Tôi nghĩ.
( }2 D# F6 t# f/ H
, s1 j* ?2 a+ f' W2 UCô ấy có lẽ là một đứa trẻ từ một trong những ngôi làng gần đây.
& R: [# A+ {4 r; a) M
2 S. Q& P; M0 U! i: e“Việc một mình đi lại ở đây khá nguy hiểm, cậu biết không?” Tôi nói, và cô ấy cười toe toét.; C/ ; c" T. i/ P% I, S0 I

4 R! e9 j/ C2 E0 “Cho thêm con nữa đi”2 O" m  J  e! I" F$ G7 n# T
0 Z  p7 S1 M6 v
...
6 m1 Q6 i; Q0 V3 v. `( z' _1 B- i" {% [- N4 E+ Q4 t% W
- Tôi nhảy xuống nước.+ f/ D0 h" A" k7 L6 ^+ N$ {

8 g1 t# F! u% j" m' JVì vậy, đó là ngày đầu tiên của trại huấn luyện. Tôi đã quyết định đặt căn cứ của chúng tôi gần một con sông, để có thể dễ dàng lấy nước.
; o5 G3 u* ?- |4 f
/ L, N- o+ K/ I0 ]5 }3 w" sAthena và Luna có lẽ đang nghỉ ngơi trong một ngôi nhà thô sơ làm bằng cành cây và vỏ cây.
- , h# y+ A! Y- b
& x1 h* a2 C1 f% STrong khi đó, tôi đã đi xuống phía hạ nguồn đến một nơi có vẻ như sẽ có cá để kiếm thức ăn, và đã thành công trong việc bắt được một con.
" q9 E/ C- a. q0 c2 J" F9 x# q/ ^4 Q2 r: q, h5 G) i2 `" R
Tất nhiên, tôi đã thiết lập ma thuật kết giới xung quanh trại của chúng tôi khi tôi đi. Tôi đã yêu cầu Alice sử dụng nó và chỉ bắt chước những gì cô ấy đã làm, nhưng nó sẽ đủ để ngăn chặn những con quái vật cấp thấp.. |; j* d4 F) z/ p8 E
7 Q, `$ R& {* m0 w- b! K
"…Ồ."3 R1 K7 H# k$ |- ]) `- D

' L' B! r8 P8 X1 f9 RTìm thấy một đàn cá đang bơi cùng nhau vui vẻ, tôi vung ngọn giáo gỗ của mình lên trên.
# k0 V4 P& `5 W' m4 J) F7 P. P0 ]
Làm như vậy sẽ tạo ra một dòng nước mới dữ dội hất cá và một lượng lớn nước lên không trung.
0 c. {7 f  ]- z. B" o
; Z9 P- U3 x* E2 B( J; }( C: O“Mình cảm thấy thật tệ khi làm theo cách này, nhưng…”
7 h, [$ W; q  e; m% G: H, D
! |" d& R: [/ P' t. ]1 h0 _Tôi đặt ngọn giáo của mình dưới điểm rơi của cá và đợi chúng bắt đầu rơi trở lại.
/ Q7 D( l, T( M5 q/ I9 z( m5 d* d; n* T6 X5 t! M6 I2 J
Tôi lao vào những con cá lấp lánh dưới tia nắng mặt trời như thể đang chuyển động chậm lại chính xác mười một con.4 N7 _% k" f9 Z

( S6 U- `# r9 U+ j$ pNhiều như vậy là đủ cho cả Athena và Luna.: X. z" K/ k! X! {- {" h. ?


! v% u5 j2 S" F9 p) t  i: WCũng như-
4 F% R6 w. P" I$ B& @* ~; V7 @- e* X. y+ @/ o& ?
"Đây. Ăn nhiều lên." Tôi đưa một con cá cho cô gái đang nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời.# R+ i, k/ t4 t# _5 D
: a1 s* z. N/ O+ U+ `! Y4 c& h
“Ồ! Tôi đã chờ đợi điều đó! Nom nom ”
& M1 R7 S" C3 K( n6 y7 v: i' o- u/ `3 J! K) X8 F0 ~
Tôi bất giác mỉm cười trước cảnh cô ấy đang nhai sống con cá.& L7 S( p! r5 T2 S5 S

6 @  w3 r/ d) b$ r0 S" n" FRốt cuộc, nó không phải là khó câu được. Tôi có thể tìm thêm cá cho cô ấy cho đến khi cô ấy no.: e7 X% P, f, Y& |5 g4 c

& K' f$ b6 y/ wSau đó, ngay khi tôi chuẩn bị nhảy xuống nước lần nữa–
8 ]9 {0 t! k, i! |6 @8 U# h+ B# n
9 Q0 @" t+ H* g2 a( i  s! ]4 O“- Chà, tôi đoán vậy là đủ.” nói một giọng đẹp như chuông.* @3 c5 J2 {4 @7 G& i* I+ F/ D

+ y5 K! K7 x4 _. Q9 Y+ N"Hở?"
; R- w1 @, x8 h8 B. g
6 T# v) F8 a7 F) z9 } Một cơn gió dữ dội đã tấn công tôi.6 x) W' q8 A, Q  A, Y1 e
$ ?, n7 u& _8 U0 @2 W0 [7 {
“Ơ… này…”
& b, Q! Y! U  T( w" N' i( L  X
Nó mạnh đến nỗi tôi phải khoanh tay trước mặt và nhắm mắt lại.
4 b4 J/ [* Z' j+ q3 e% k  F" s0 W% n5 Z8 }
Sau đó, khi cơn gió ngừng lại -
* [2 X/ N" y+ {4 ^
9 S; U) J; P3 _) e) f: RCô gái đã biến mất không dấu vết.& O/ G, b/ ?0 N+ j/ k) q4 {

2 F+ g/ L2 I  O“…”' r! D6 H9 A* j5 i0 [; ^* {: e

  e0 ]' N2 g  J# I9 eHừ!
$ w6 ?; J% r6 [8 n& [% |; |. P3 n9 H) N8 K/ {
Với trải nghiệm kỳ lạ đó đã làm tôi không còn tâm trạng để săn thêm con cá nào nữa, tôi trở về trại căn cứ với mười con còn lại trong tay.8 G( y" X1 w. e6 a

! L+ U: @5 [1 |; Y  y  c"Chào mừng trở lại, Yuno-san!" Athena nói, chạy đến chỗ tôi ngay khi cô ấy nhận ra tôi, đôi mắt đỏ rực của cô ấy sáng lên.: : g' B5 V7 m6 t) R0 _' b, S+ W% I3 q+ ]
+ ]- Q" T3 @7 ?+ c- X) r  v2 X- x
"Tôi đã trở lại!"
" r  s# m' v% u% Y6 e( Y
/ `" e0 s" E5 Q1 i"Chào mừng trở lại!"6 H- k) l$ Z' ?4 G- s
0 y9 8 l: Q: Q1 s* z* F1 @
…Nụ cười đẹp quá.$ L, V& z% h* s$ ]
/ h0 j' q' _8 l# _
Sự mệt mỏi của tôi tan biến chỉ bằng cách nhìn nụ cười của cô ấy…!& r4 n# K1 U$ E  c, I4 R2 @4 z
, u: g/ m& L2 f) t0 H
"Chào mừng trở lại. Cậu đã mất ít thời gian hơn tôi mong đợi. ” - Luna nói, bước ra khỏi ngôi nhà thô sơ và mỉm cười ngay khi nhìn thấy con cá.- i$ x8 T( R) b$ v- w
  j! |/ l; P  @1 i5 y
“Tôi đã trở về, thưa cô chủ. Tôi đã nghĩ rằng điều này sẽ kéo dài cho đến khi màn đêm buông xuống. "
) O4 u. N7 P& q5 r: U  p# i  u! L# O/ H5
"Tôi đồng ý."9 @$ P" F% @4 J2 X3 _7 {

; H% @0 ]9 A, O; Z% m7 w/ j"Không có ma thú nào chứ?"
. b* r: m# y+ g" V1 + ?
& ^1 Y! j2 z. I+ `+ s& R
"Không có. Không có bất kỳ vấn đề nào… hoặc thực sự, có thể là một? ”
# O, o' }( b6 m; ?9 s" Y
2 @$ e) G4 n$ G* d% wTôi gần như bị đóng băng.
  I+ Y) R& v  @! @- D) t8 G  t0 d7 n# f7 Q
"Hở? Và umm, nó là gì? "
; d- G; O+ y6 `/ u) m/ ]0 f0 K  M. E: T+ ?* P
“Chà, trong khi không có tổn hại thực sự nào xảy ra, một cái gì đó to lớn đang trừng mắt nhìn chúng tôi một cách phẫn uất. Từ phía đó, tôi nghĩ? ” cô ấy chỉ tay về phía bờ sông đối diện.( I0 o/ t, `& V1 x8 A: m$ L
5 r8 W9 v3 |/ b' ]" ~# A
Khi làm vậy, Athena ngập ngừng quay sang tôi.  [8 Y7 V; R5 n2 `
7 }( B0 f$ a6 f% n( l5 w+ q
“Ừm… Yuno-san. Tôi nghĩ nó có thể là… ”cô nói, tiếp tục nói điều gì đó bất ngờ.
( j) a* # }; g( M4 B+ Y. O: J2 T& b. N3 [# I* T+ t8 w$ e
““ Thần thú? ”” Giọng của tôi và Luna trùng nhau.4 F! T, q4 v" D4 H1 O

# J( _- Y0 N' |  e! |+ _( [! ?, Y“Vâng… tôi cảm thấy năng lượng thần thánh… vì vậy có lẽ là…”
( ]9 T! P- q, q2 h; d: }. z9 g, T; A! |! h4 x9 C
Hừ! Chà, nếu cô ấy nói vậy, thì chính là như vậy.
) N4 `+ V, `+ l  R2 [! e0 C( E
; P  G5 e$ S' c7 I3 y% VTuy nhiên, Thần thú, huh…/ S1 h/ z. o" m4 a' B2 ~' N

; w( }; r7 C4 S; jNó có một khu rừng được đặt theo tên của nó, vì vậy nó thực sự tồn tại không phải là điều gì quá ngạc nhiên, nhưng điều đó vẫn để lại cho tôi một số nghi ngờ.0 T( {: l8 r5 E% t# W" G2 z
( E$ E% Q  E; G: Y; K" G) B3 }
Chúng tôi không có lý do gì để bực bội vì điều đó.$ q/ W6 c: k1 `/ j1 W5 [
5 [' g; {$ L3 W- x$ d$ M4
Lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra là nó sống xung quanh nơi chúng tôi đã xây dựng trại.
2 C, a: H' s8 T1 O8 J6 }4 i8 E( S: ]8 h' O/ J6 b$ V
Tôi đã quan sát xung quanh chúng tôi một cách chặt chẽ.; v; a5 Q8 v1 ~7 M5 P- U

/ l# }6 J' L/ a  _5 m+ V; ^# U3 uKhi tôi làm như vậy, tôi đã tìm thấy một hang động mà một người có thể vừa vào.1 F: i+ |4 s  D1 ]4 V

/ k/ ^# @, q! i4 X"Thưa nữ thần, chính xác là nó lớn bao nhiêu?"
# v. G  k* h5 n4 B5 _' p1 H, P/ Y. i
" V/ P) B& ?2 L$ n- B7 U“Hãy để tôi nghĩ… ít nhất cũng lớn bằng những cây đằng kia?”
6 i- ~) U8 ^9 n4 S. y  W
7 K$ E( P0 J: g3 e! U7 uÁi chà. Nó rất lớn.
4 `4 a* Y/ [4 U3 x8 n; N* g/ c5 e% E/ z* ]; p5 T7 i% T% D
"Tôi hiểu rồi."
2 {; c: b6 q' {* G  q( n+ l2 s9 [* p$ I+ l8 [8 T, {
“Ufufu… cuối cùng thì không có chuyện gì xảy ra đâu,” Luna nói, quay lại chú ý vào con cá.6 P+ E' m( z0 Z$ f4 ~
! b  `: Q% P$ n& c7 U8 c; d
Cô ấy có lý do. Và tôi cũng đã tới gần giới hạn của mình.# d* j' N( I9 Z9 [: L

& Z6 D; f5 l; [" r# ^“Vậy thì, tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ trong giây lát, vì vậy vui lòng đợi thêm một chút!”
. i) F3 O5 B9 [! D2 D7 e5 G2 R# @
' f! E+ n5 T  6 d
"Không, sẽ thật nhàm chán khi cắm trại mà để cậu làm hết mọi thứ." - Luna nói, rồi cầm lấy một con dao găm trong túi và vén tay áo lên.
  M) Y4 e+ r8 n; b1 K4 J1 E& ~5 F
8 X2 h) t. I2 w8 [6 x4 P"Ơ ... thưa cô chủ?"  k( j6 I# M7 q( c

! P8 o# `3 `5 W2 W( l. |3 ]# v9 _"Cái gì?"
& k7 @& z4 J+ P& `& @& {! @
2 D! f% m( J: J4 v5 g"Cô muốn tự nấu ăn?" Tôi hỏi, và Luna gật đầu với khuôn mặt tràn đầy tin tức.
3 s% l8 z# b' d8 S
8 R1 R, I1 }  J- a, a4 {5 zLuna đang nấu ăn hả. Chà, cô ấy có thể giải quyết hầu hết mọi thứ, vì vậy tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì.
/ Q% P7 _$ g7 B; E+ d4 X; o
5 W6 T" Y8 L1 ^# x8 }. y"Được rồi. Tôi hiểu rồi. Sau đó, Kami-sama và tôi–”$ v( s7 s* q% V0 R
( z* y! t! V3 D7 a
Athena cũng nâng tay lên và nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sức sống.
" S6 |8 r& ~5 u; l9 K% U
4 q* K! ?1 ~9 L( |  V4 u+ F“… Được rồi. Tôi rất mong đợi tài nấu nướng của cả hai! ” Tôi nói, nhanh chóng chọn một bề mặt bằng phẳng, sau đó đặt một số viên đá thành một vòng tròn và đánh một ngọn lửa ở giữa.2 W) i9 F' c8 t' d

# a( n  - ~  K* l& oNhìn hai người vui vẻ khi họ đang xử lý con cá làm tôi nghĩ rằng tôi rất vui vì mình đã tham gia khóa huấn luyện này. 
Trở lại
Đề cử
Login or Register

Jnovel site đọc truyện chữ online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách