Hãy dùng trình duyệt Chrome

[ARC 1] THỜI THƠ ẤU - Chương 01: Mở đầu
[ARC 1] Chương 2: Tái sinh
[ARC 1] Chương 3: Học
[ARC 1] Chương 4: Lễ rửa tội
[ARC 1] Chương 5: Gặp các vị Thần
[ARC 1] Chương 6: Ẩn trạng thái
[ARC 1] Chương 7: Tiệc ra mắt
[ARC 1] Chương 8: Gia sư
[ARC 1] Chương 9: Guild
[ARC 1] Chương 10: Trận chiến đầu tiên
[ARC 1] Chương 11: Xác nhận trạng thái và Ma thuật sáng tạo
[ARC 1] Chương 12: Tốt nghiệp
[ARC 1] Chương 13: Đến vương đô
[ARC 1] Chương 14: Những cô gái mạnh mẽ
[ARC 1] Chương 15: Diện kiến
[ARC 1] Chương 16: Cuộc nói chuyện bí mật
[ARC 1] Chương 17: Giải thích
[ARC 1] Chương 18: Dạo chơi vương đô
[ARC 1] Chương 19: Kinh doanh
[ARC 1] Chương 20: Buổi tiệc ở vương đô (P1)
[ARC 1] Chương 21: Buổi tiệc ở vương đô (P2)
[ARC 1] Chương 22: Dinh thự
[ARC 1] Chương 23: Chuyển nhà
[ARC 1] Chương 24: Tiệc tại gia (P1)
[ARC 1] Chương 25: Tiệc tại gia (P2)
[ARC 1] Chương 26: Tiệc tại gia (P3)
[ARC 1] Chương 27: Hiệp sĩ đoàn
[ARC 1] Chương 28: Lời cầu hôn bất ngờ?
[ARC 1] Chương 29: Thú tội
[ARC 1] Chương 30: Cuộc sống ở Vương đô
[ARC 2] THỜI NIÊN THIẾU - Chương 31: Đăng ký Mạo hiểm giả
[ARC 2] Chương 32: Nhiệm vụ đầu tiên
[ARC 2] Chương 33: Guild
[ARC 2] Chương 34: Ngày thi tuyển sinh
[ARC 2] Chương 35: Thông báo kết quả
[ARC 2] Chương 36: Lễ khai giảng
[ARC 2] Chương 37: Chọn môn học và...
[ARC 2] Chương 38: Vị vua đầu tiên của Esfort
[ARC 2] Chương 39: Về nhà và Giải thích
[ARC 2] Chương 40: Nhiệm vụ và hội ngộ
[ARC 2] Chương 41: Anh em
[ARC 2] Chương 42: Cain chán nãn
[ARC 2] Chương 43: Tu luyện tại thế giới Favinirl (P1)
[ARC 2] Chương 44: Tu luyện tại thế giới Favinirl (P2)
[ARC 2] Chương 45: Trò chơi của Aaron
[ARC 2] Chương 46: Ba mạo hiểm giả
[ARC 2] Chương 47: Giải quyết mọi chuyện
[ARC 2] Chương 48: Triệu hồi thuật
[ARC 2] Chương 49: Không nói nên lời
[ARC 2] Chương 50: Nhậm chức Tử tước
Trang sau »
Login or Register

Jnovel site đọc truyện chữ online

Lên trên Trở lại diễn đàn